Elektromobil (EV) NEWS

Kia Europe a encore | DB spolupracují na výrobě systému pro ukládání energie s využitím vysloužilých akumulátorů z elektrických vozidel

Společnost Kia Europe potvrdila plán opětovného využívání vysloužilých akumulátorů z elektromobilů v systémech typu ‚Second Life‘ (Druhý život) pro ukládání energie. Iniciativa je součástí celosvětového zaměření společnosti na trvalou udržitelnost. Za tímto účelem uzavřel poskytovatel mobility partnerskou spolupráci s firemním start-upem encore spadajícím pod Deutsche Bahn (DB Bahnbau Gruppe), který v rámci Evropy zajišťuje odběr trakčních akumulátorů z elektromobilů Kia s cílem vyrábět a distribuovat systémy pro ukládání energie z repasovaných akumulátorů. Trakční akumulátory z elektromobilů se rozebírají až na úroveň jednotlivých modulů, procházejí diagnostickým testováním a vyhovující moduly se následně v závislosti na zbývající kapacitě buďto využívají k výrobě nových akumulátorových systémů pro ukládání energie, nebo se recyklují.

Kia Europe se ve snaze podpořit celoevropskou iniciativu stala prvním poskytovatelem řešení udržitelné mobility, který s encore | DB uzavřela partnerskou spolupráci. Uvedené společnosti právě v berlínském kampusu EUREF odhalily prototypové akumulátorové zařízení pro ukládání energie, složené výlučně z repasovaných akumulátorových modulů vozidel Kia e-Soul.

Přečtěte si také:   Desátá CNG stanice Bonett v Praze spustila provoz

Kia jako průkopník elektrické mobility a leader na poli řešení trvale udržitelné mobility zveřejnila plán vyvíjet vozidla pro speciální účely (PBV), autonomní technologie a řadu progresivních koncepcí s potenciálem určovat budoucí trendy. Všechny své modely Kia vyvíjí se zohledněním celého životního cyklu, a to včetně zpracování na konci životnosti vozu a opětovného využití zdrojů. Kia tak hledá alternativní řešení k recyklaci použitých akumulátorů z elektromobilů ve prospěch projektů opětovného využití (Second Life – druhý život), které prodlužují životnost akumulátorů v nových aplikacích. encore | DB již v rámci Evropy zajišťuje službu odběru vysloužilých akumulátorů k výrobě ‚Second Life‘ systémů pro ukládání energie do akumulátorů, kdy využívá komplexní infrastrukturu v rámci celé skupiny Deutsche Bahn. Celoevropskou přepravu akumulátorů a nových systémů pro ukládání energie zajišťuje především dceřiná logistická společnost DB Schenker a DB Cargo.

Komentuje Jason Jeong, prezident společnosti Kia Europe: „Kia s ohledem na úspěšnou elektrifikaci svých modelů rovněž odpovědně přistupuje k akumulátorům po skončení životnosti vozidel. Průkopnická partnerská spolupráce Kia a encore | DB je důkazem toho, že akumulátory považujeme za cenný zdroj pro udržitelnou cirkulární ekonomiku.“

Zahájení prvního prototypového projektu

Berlínský kampus EUREF jako symbol energetické revoluce v Německu

Společnosti Kia Europe a encore | DB v berlínském kampusu EUREF letos v srpnu společně odhalily první akumulátorový systém pro ukládání energie, který tvoří součást chytré energetické sítě Micro Smart Grid, postavené na inteligentním propojení různých zdrojů energie, odběratelů a úložných systémů. Micro Smart Grid založila a provozuje společnost inno2grid GmbH, společný podnik skupin DB E.C.O. a Schneider Electric. Cílem je omezit závislost na elektrické síti prostřednictvím předvídatelných toků energie a zvýšení podílu využívání obnovitelné energie v rámci kampusu.

„Úspora energie je pro nás naléhavější než kdy jindy,“ říká Berthold Huber, člen představenstva Deutsche Bahn pro infrastrukturu. „Naše nové ‚Second Life‘ akumulátorové systémy pro ukládání energie nabízejí řešení, které je zároveň udržitelné. A to z něj činí atraktivní volbu pro jakékoli odvětví.“

Přečtěte si také:   Kia EV9 vítězem kategorie luxusních vozů německé soutěže „Auto roku 2024“

Jednou z prvních aplikací jednotky na kampusu EUREF je dobíjení elektromobilů, přičemž prvním vozidlem, které se připojilo, byla Kia e-Niro.

Postup

encore| DB k výrobě akumulátorový systémů pro ukládání energie odebírá, demontuje a analyzuje akumulátory z elektromobilů, které následně buďto repasuje, nebo recykluje. Pro akumulátorový systém ukládání energie v kampusu EUREF byly prostřednictvím prodejců Kia shromážděny vysloužilé trakční akumulátory z vozů Kia e-Soul, které putovaly do společnosti DellCon (partner encore | DB pro demontáže) prostřednictvím široké logistické sítě Deutsche Bahn, která je zárukou udržitelné a bezpečné dopravy. Akumulátory byly rozebrány až na úroveň modulů a následně podrobeny nejmodernějšímu diagnostickému testování k vyhodnocení technického stavu.

Jednotku v kampusu EUREF tvoří celkem 24 akumulátorových modulů uspořádaných ve třech rámech; každý modul sestává ze 14 zdvojených článků.

Nový systém konverze energie s integrovaným systémem řízení akumulátorů (BMS), který vyvinula společnost STABL Energy, a to na základě pasivního nebo aktivního vyrovnávání napětí podle potřeby. Prototypová jednotka bude zajišťovat 72 kWh využitelné kapacity na podporu ‚časového posunu‘ – tedy k ukládání energie z fotovoltaiky k pozdějšímu využití – a pro další aplikace v rámci inno2grids zeeMobase (základna mobility s nulovými emisemi) v rámci kampusu EUREF.