Vodík může do roku 2050 pomoci snížit emise CO2 o 20 %

18 světových leaderů z různých průmyslových odvětví sdružených do koalice Vodíkového kolegia uvedlo během klimatické konference COP 23 v Bonnu celosvětově první vizi, která popisuje budoucí roli vodíku v konkrétních číslech. Uvedená studie, navržená ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey, ukazuje na potenciál vodíku vygenerovat obchodní příležitosti v celkovém objemu 2,5 bilionu USD a vytvořit do roku 2050 více než 30 milionů pracovních míst.

Studie s názvem Hydrogen, Scaling up prezentuje ucelený a číselně vyjádřený strategický plán nasazení vodíku v nejširším měřítku. Vodík by při širokém nasazení mohl do roku 2050 saturovat bezmála jednu pětinu celkových světových energetických potřeb. V porovnání s dnešní úrovní by se roční emise CO2 mohly snížit cca o 6 gigatun. Vodík by zároveň mohl cca z 20 % naplnit opatření nutná k omezení nárůstu globální teploty o 2 °C.

Podle odhadu Vodíkového kolegia má vodík dostatečný potenciál k tomu, aby do roku 2030 sloužil jako palivo pro cca 10 až 15 milionů osobních a 500 tisíc nákladních automobilů, včetně mnoha dalších uplatnění v různých odvětvích, např. v průmyslové výrobě, ve vytápění a napájení budov, k výrobě elektrické energie, jejímu ukládání atd. Studie předpovídá, že do roku 2050 by celková roční poptávka po vodíku mohla narůst desetinásobně na bezmála 80 EJ, čímž by z 18 % naplnila celkovou poptávku po energiích. Očekává se, že nárůst světové populace do roku 2050 bude činit 2 miliardy lidí; vodíkové technologie přitom mají potenciál přispět k trvale udržitelnému hospodářskému růstu.

Přečtěte si také:  Bude nová podpora státu Game Changer v elektromobilitě? Její absence doposud odrazovala od elektromobility až třetinu firem v Česku

„Ve 21. století musí svět absolvovat přechod k co nejširšímu uplatňování energií s nízkou uhlíkovou stopou,“ uvedl Takeši Učijamada, předseda správní rady Toyota Motor Corporation a spolupředsedající Vodíkového kolegia. „Vodík je pro tento přechod nepostradatelný, neboť jej lze využívat k ukládání a přepravě energie z větru, slunce a dalších obnovitelných zdrojů, s následným využitím v dopravě a mnoha dalších odvětvích. Vodíkové kolegium vytyčilo sedm hlavních rolí vodíku, a proto vyzýváme vládní orgány i investory, aby jej v energetickém plánování zahrnuly mezi priority. Čím dříve se vodíkové hospodářství rozběhne, tím lépe, a my všichni se zasazujeme o to, aby byl tento plán jednou naplněn.“

Realizace v tak širokém měřítku si vyžádá nemalé investice; do roku 2030 se jedná cca o 20 až 25 miliard USD ročně, celkem asi 280 mld. USD do roku 2030. Studie předpokládá, že při správném nastavení regulatorního rámce – včetně dlouhodobé koordinace a podpůrných programů – by přilákání investic k širokému prosazení technologie mělo být reálné. Svět dnes každoročně investuje do energií přes 1,7 bilionu USD, včetně 650 mld. USD do ropy a plynu, 300 mld. USD do obnovitelných zdrojů elektřiny a více než 300 mld. USD do automobilového průmyslu.

„Studie potvrzuje postavení vodíku coby klíčového pilíře energetických změn a podporuje jeho nasazení v nejširším světovém měřítku. Vodík bude v některých odvětvích a zeměpisných oblastech zcela nezbytnou hybnou silou energetických změn. Čím dříve se nám realizace podaří, tím dříve si budeme užívat očekávaných přínosů vodíku ve prospěch našeho hospodářství i celé společnosti,“ uvedl Benoît Potier, předseda správní rady společnosti Air Liquide. „Technologie jsou již připravené a klíčoví hráči v průmyslu vykazují potřebné zasazení. K realizaci je zapotřebí koordinované úsilí zainteresovaných stran a rolí Vodíkového kolegia je stát v čele těchto snah,“ dodal Takeši Učijamada

Přečtěte si také:  Stellantis a Hype nasazují v Paříži první flotilu 50 bezbariérových taxíků na vodíkový pohon pro osoby se sníženou pohyblivostí

Představení nového strategického plánu bylo součástí Inovačního fóra trvalé udržitelnosti za účasti 18 vedoucích členů Vodíkového kolegia, v čele se spolupředsedajícím Takeši Učijamadou, předsedou správní rady automobilky Toyota a Benoitem Potierem, předsedou správní rady a generálním ředitelem společnosti Air Liquide, a dále za účasti Prof. Alda Belloniho, generálního ředitele The Linde Group, Woong-chula Yanga, místopředsedy představenstva Hyundai Motor Company a Anne Stevensové, členky představenstva společnosti Anglo American. Vodíkové kolegium v rámci uvádění strategie vyzvalo investory, politické činitele a podniky k zapojení se a urychlení širšího prosazování vodíkových řešení v celém procesu energetických změn. Kolegium současně oznámilo, že Woong-chul Yang ze společnosti Hyundai Motor Company nahradí Takešiho Učijamadu z Toyoty v rotující funkci spolupředsedajícího Kolegia, a bude tak v roce 2018 předsedat tomuto uskupení společně s Benoitem Potierem, generálním ředitelem společnosti Air Liquide.

Klíčová fakta ze studie Hydrogen, Scaling up poradenské společnosti McKinsey:

  • 18 % celkové poptávky po energiích
  • Snížení ročních emisí CO2 o 6 Gt
  • Roční tržby 2,5 bil. USD (vodík a zařízení)
  • 30 mil. nových pracovních míst