Vodík může do roku 2050 pomoci snížit emise CO2 o 20 %

18 světových leaderů z různých průmyslových odvětví sdružených do koalice Vodíkového kolegia uvedlo během klimatické konference COP 23 v Bonnu celosvětově první vizi, která popisuje budoucí roli vodíku v konkrétních číslech. Uvedená studie, navržená ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey, ukazuje na potenciál vodíku vygenerovat obchodní příležitosti v celkovém objemu 2,5 bilionu USD a vytvořit do roku 2050 více než 30 milionů pracovních míst.

Studie s názvem Hydrogen, Scaling up prezentuje ucelený a číselně vyjádřený strategický plán nasazení vodíku v nejširším měřítku. Vodík by při širokém nasazení mohl do roku 2050 saturovat bezmála jednu pětinu celkových světových energetických potřeb. V porovnání s dnešní úrovní by se roční emise CO2 mohly snížit cca o 6 gigatun. Vodík by zároveň mohl cca z 20 % naplnit opatření nutná k omezení nárůstu globální teploty o 2 °C.

Podle odhadu Vodíkového kolegia má vodík dostatečný potenciál k tomu, aby do roku 2030 sloužil jako palivo pro cca 10 až 15 milionů osobních a 500 tisíc nákladních automobilů, včetně mnoha dalších uplatnění v různých odvětvích, např. v průmyslové výrobě, ve vytápění a napájení budov, k výrobě elektrické energie, jejímu ukládání atd. Studie předpovídá, že do roku 2050 by celková roční poptávka po vodíku mohla narůst desetinásobně na bezmála 80 EJ, čímž by z 18 % naplnila celkovou poptávku po energiích. Očekává se, že nárůst světové populace do roku 2050 bude činit 2 miliardy lidí; vodíkové technologie přitom mají potenciál přispět k trvale udržitelnému hospodářskému růstu.

Přečtěte si také:  Shell představil první LNG stanici v ČR. Nachází se na dálnici D11

„Ve 21. století musí svět absolvovat přechod k co nejširšímu uplatňování energií s nízkou uhlíkovou stopou,“ uvedl Takeši Učijamada, předseda správní rady Toyota Motor Corporation a spolupředsedající Vodíkového kolegia. „Vodík je pro tento přechod nepostradatelný, neboť jej lze využívat k ukládání a přepravě energie z větru, slunce a dalších obnovitelných zdrojů, s následným využitím v dopravě a mnoha dalších odvětvích. Vodíkové kolegium vytyčilo sedm hlavních rolí vodíku, a proto vyzýváme vládní orgány i investory, aby jej v energetickém plánování zahrnuly mezi priority. Čím dříve se vodíkové hospodářství rozběhne, tím lépe, a my všichni se zasazujeme o to, aby byl tento plán jednou naplněn.“

Realizace v tak širokém měřítku si vyžádá nemalé investice; do roku 2030 se jedná cca o 20 až 25 miliard USD ročně, celkem asi 280 mld. USD do roku 2030. Studie předpokládá, že při správném nastavení regulatorního rámce – včetně dlouhodobé koordinace a podpůrných programů – by přilákání investic k širokému prosazení technologie mělo být reálné. Svět dnes každoročně investuje do energií přes 1,7 bilionu USD, včetně 650 mld. USD do ropy a plynu, 300 mld. USD do obnovitelných zdrojů elektřiny a více než 300 mld. USD do automobilového průmyslu.

„Studie potvrzuje postavení vodíku coby klíčového pilíře energetických změn a podporuje jeho nasazení v nejširším světovém měřítku. Vodík bude v některých odvětvích a zeměpisných oblastech zcela nezbytnou hybnou silou energetických změn. Čím dříve se nám realizace podaří, tím dříve si budeme užívat očekávaných přínosů vodíku ve prospěch našeho hospodářství i celé společnosti,“ uvedl Benoît Potier, předseda správní rady společnosti Air Liquide. „Technologie jsou již připravené a klíčoví hráči v průmyslu vykazují potřebné zasazení. K realizaci je zapotřebí koordinované úsilí zainteresovaných stran a rolí Vodíkového kolegia je stát v čele těchto snah,“ dodal Takeši Učijamada

Přečtěte si také:  Vodík v ČR v roce 2023: Klíčová evropská i národní legislativa, nové plničky, elektrolyzér či testy autobusu

Představení nového strategického plánu bylo součástí Inovačního fóra trvalé udržitelnosti za účasti 18 vedoucích členů Vodíkového kolegia, v čele se spolupředsedajícím Takeši Učijamadou, předsedou správní rady automobilky Toyota a Benoitem Potierem, předsedou správní rady a generálním ředitelem společnosti Air Liquide, a dále za účasti Prof. Alda Belloniho, generálního ředitele The Linde Group, Woong-chula Yanga, místopředsedy představenstva Hyundai Motor Company a Anne Stevensové, členky představenstva společnosti Anglo American. Vodíkové kolegium v rámci uvádění strategie vyzvalo investory, politické činitele a podniky k zapojení se a urychlení širšího prosazování vodíkových řešení v celém procesu energetických změn. Kolegium současně oznámilo, že Woong-chul Yang ze společnosti Hyundai Motor Company nahradí Takešiho Učijamadu z Toyoty v rotující funkci spolupředsedajícího Kolegia, a bude tak v roce 2018 předsedat tomuto uskupení společně s Benoitem Potierem, generálním ředitelem společnosti Air Liquide.

Klíčová fakta ze studie Hydrogen, Scaling up poradenské společnosti McKinsey:

  • 18 % celkové poptávky po energiích
  • Snížení ročních emisí CO2 o 6 Gt
  • Roční tržby 2,5 bil. USD (vodík a zařízení)
  • 30 mil. nových pracovních míst

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *