Udržitelnost jako jádro firemní strategie BMW

BMW Group pokračuje v plnění svých ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti a do roku 2030 sníží emise CO2 v celém hodnotovém řetězci na vozidlo o 40 % ve srovnání s rokem 2019. „Otázku udržitelnosti důsledně prosazujeme našimi inovacemi,“ říká Thomas Becker, vedoucí oddělení udržitelnosti a mobility BMW Group. „Současná debata o surovinách také potvrzuje naši snahu o dosažení oběhového hospodářství. Chceme co nejlépe využít suroviny z našich vozidel na konci jejich životního cyklu, recyklovat je a použít při výrobě nových vozů. Budeme i nadále snižovat emise CO2 a šetřit přírodní zdroje prostřednictvím maximální efektivity využívání energií a surovin.“ V průměru je již dnes téměř 30 % vozidel BMW Group vyrobeno z recyklovaných a znovu použitých materiálů, tzv. druhotných surovin. V dlouhodobém horizontu je cílem v rámci přístupu „Secondary First“ zvýšit tento podíl na 50 %.

BMW Group je prvním německým výrobcem automobilů, který se připojil k iniciativě „Science Based Targets“ (SBTi) „Business Ambition for 1,5 °C“. To znamená, že cesta společnosti ke klimatické neutralitě se ubírá vědecky ověřenou a transparentní cestou, která je v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské klimatické dohody. Zároveň se společnost zavázala k postupné cestě k úplné klimatické neutrality v celém hodnotovém řetězci nejpozději do roku 2050.

Přečtěte si také:  Elektromobilitu začíná více využívat kvůli udržitelnosti jen třetina Pražanů, dávají přednost praktičnosti a pohodlí

360stupňový přístup v celém hodnotovém řetězci

BMW Group důsledně prosazuje elektrifikaci celého svého vozového parku. Do roku 2030 má být alespoň každý druhý vůz prodaný BMW Group čistě elektrický. Značky MINI a Rolls-Royce Motor Cars budou od počátku roku 2030 nabízet pouze čistě elektrické vozy. BMW Group si například klade za cíl snížit do roku 2030 emise CO2 na jedno vozidlo ve fázi provozu ve srovnání s rokem 2019 o 50 %.

„Udržitelnost však pro BMW Group znamená mnohem více než jen výrobu a prodej vozů s elektrickým pohonem,“ říká Thomas Becker. „Pouze komplexní přístup k udržitelnosti od zdrojů až po recyklaci skutečně přinese výsledné snížení emisí CO2.“ Úspory CO2v dodavatelském řetězci nabývají s rozvojem elektromobility obrovského významu, zejména s ohledem na energeticky náročnou výrobu vysokonapěťových baterií. BMW Group nicméně hodlá tento trend zvrátit a do roku 2030 snížit emise CO2 v dodavatelském řetězci o 20 % oproti hodnotám z roku 2019 a ve výrobě až o 80 %. Globální výrobní síť BMW Group je již nyní díky vybraným kompenzačním iniciativám uhlíkově neutrální.

Odpovědné získávání surovin, ochrana přírodních zdrojů

BMW Group si stanovila cíl vybudovat nejudržitelnější dodavatelský řetězec v celém automobilovém průmyslu. Zaměřuje se přitom na snižování emisí CO2, ochranu přírodních zdrojů a dodržování ekologických a sociálních standardů.

S rozvojem elektromobility se nyní dostávají do centra pozornosti suroviny potřebné právě pro komponenty elektrického pohonu. Konstrukce současné generace elektromotorů BMW eDrive nevyžaduje v rotorech použití žádných vzácných kovů. BMW Group rovněž přistupuje k získávání surovin potřebných pro výrobu vysokonapěťových baterií s cílem dosáhnout naprosté transparentnosti původu a způsobu těžby základních materiálů – společnost nakupuje lithium a kobalt napřímo a dává je ke zpracování výrobcům bateriových článků.

„Zelená ocel“ snižuje emise CO2 až o 95 %

V otázkách snižování emisí CO2 v dodavatelském řetězci lze pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů dosáhnout značného pokroku. BMW Group již uzavřela se svými dodavateli více než 400 smluv o využívání 100% zelené elektřiny. To se týká například i dodavatelů hliníku a výrobců bateriových článků. Od února 2021 odebírá BMW Group hliník ze Spojených arabských emirátů, při jehož výrobě se využívá elektřina vyrobená solárními panely. Od roku 2024 budou také všechna kola z lehké slitiny pro značky BMW a MINI vyráběna pouze s využitím zelené elektřiny.

Emise CO2 se průběžně snižují také v dodavatelském řetězci oceli. Od roku 2025 bude BMW Group nakupovat ocel se sníženým obsahem CO2, při jejíž výrobě se nebudou používat fosilní suroviny, jako je uhlí, ale především zemní plyn, vodík a zelená elektřina. Tím se emise CO2 při výrobě oceli sníží až o 95 %. BMW Group touto ocelí do roku 2030 pokryje více než 40 % poptávky svých evropských závodů. Tím se sníží produkce emisí CO2 až o 400 000 tun ročně.

Oběhové hospodářství jako klíč k větší udržitelnosti

BMW Group se zaměřuje na výrazné zvýšení podílu druhotných surovin ve svých vozech. Koncepční vůz BMW i Vision Circular již ukázal, jak důsledně lze navrhnout automobil podle zásad oběhového hospodářství. Kromě surovin na organické bázi využívá především materiály, které již prošly životním cyklem výrobku a následně mají stoprocentní recyklovatelnost. Cílem je co nejefektivněji recyklovat suroviny z vozů na konci jejich životního cyklu.

Přečtěte si také:  Stát podnikatelům přispěje na nákup elektromobilů se zapojením leasingových a úvěrových společností

Příklad, který BMW i Vision Circular dává, jasně ukazuje, že ochrana zdrojů začíná již při konstrukci vozidla. Jde především o důslednou redukci komponentů, skupin materiálů a povrchových úprav. Místo kompozitních materiálů a lepidel používá BMW i Vision Circular především materiály jednoho druhu, které lze od sebe snadno oddělit a recyklovat je samostatně.

Inovativní recyklační procesy jako základ efektivního oběhového hospodářství

Na cestě k uzavřenému oběhovému hospodářství provádí BMW Group důslednou práci v oblasti recyklace vozidel. V recyklačním a demontážním centru BMW Group (RDZ) v Unterschleißheimu u Mnichova se každoročně recykluje až 10 000 vozidel značek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad. Jejich demontáž probíhá ve standardizovaném procesu, který se zaměřuje na identifikaci znovu použitelných součástí i materiálů vhodných k recyklaci. Konstruktéři a vývojoví inženýři BMW Group využívají zkušenosti získané v RDZ k vylepšování recyklovatelnosti nových modelů již od samého počátku jejich vývoje.

RDZ také již řadu let využívá inovativní metody recyklace vysokonapěťových baterií elektrifikovaných vozidel. Ve spolupráci s partnery z oblasti průmyslu a vědy byly vyvinuty postupy, které umožňují dosáhnout více než 90% míry recyklace.

V Číně společný podnik BMW Brilliance Automotive (BBA) poprvé vytvořil uzavřený cyklus pro opětovné využití niklu, lithia a kobaltu z vysokonapěťových baterií. Získané suroviny se používají při výrobě nových bateriových článků pro BMW Group. Uzavřený cyklus materiálů šetří spotřebu zdrojů a snižuje emise CO2 přibližně o 70 % ve srovnání s používáním nově vytěžených primárních materiálů.

Udržitelná výroba: Méně CO2 a odpadu a nižší spotřeba vody

Principy oběhového hospodářství ovlivňují také výrobní procesy. BMW Group zavedla mezi svými výrobními závody a dodavateli uzavřené cykly pro ocel a hliník. Výsledkem je to, že přibližně 70 % ocelového odpadu z lisoven a zbytků hliníku je znovu využito prostřednictvím přímého oběhového hospodářství (uzavřená smyčka).

Přečtěte si také:  BMW Group i v tomto roce připravila v rámci projektu GoingGreen by BMW flotilu vozů pro firemní testování odpovědné mobility

BMW Group snížila od roku 2006 emise CO2 připadající na výrobu vozidel o více než 70 %. Od roku 2021 jsou všechny továrny mezinárodní výrobní sítě CO2 neutrální. Spolu s tím se průběžně snižuje také spotřeba vody a produkce odpadu. Například v největší evropské továrně BMW Group v Dingolfingu bylo v roce 2021 vyprodukováno pouze přibližně 580 gramů zbytkového odpadu na jedno vyrobené vozidlo.

Díky transformaci na iFACTORY se ve výrobních závodech BMW Group dále zvyšuje energetická účinnost, šetří se zdroje a zamezuje se vzniku odpadu. Nová továrna BMW Group v severozápadní části maďarského města Debrecín, kde se budou od roku 2025 vyrábět modely „Neue Klasse“, je ukázkovým příkladem výroby vozů důsledně zaměřené na udržitelnost a oběhové hospodářství.

Odpovědnost za životní prostředí

360stupňový přístup k udržitelnosti zahrnuje nejen celý hodnotový řetězec od těžby základních materiálů až po výrobu a recyklaci, ale také všechny úrovně udržitelnosti s ekologickými, ekonomickými a sociálními aspekty.

Společnost podporuje iniciativy, jako je například závazek Světového fondu na ochranu přírody (WWF) týkající se hlubinné těžby. BMW Group odmítá využívat nerostné suroviny z mořských hlubin nebo financovat hlubinnou těžbu, dokud nebudou jejich důsledky na ekosystémy komplexně vědecky prozkoumány. Přestože se ve vysokonapěťových bateriích BMW eDrive páté generace nepoužívá kobalt z Demokratické republiky Kongo, BMW Group se nadále podílí na tamním projektu. Společně s partnery pověřila Německou společnost pro mezinárodní spolupráci (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) vypracováním opatření ke zlepšení pracovních a životních podmínek dělníků v mikrotěžbě a obyvatel okolních obcí.

Odpovědnost vůči pracovníkům a společnosti

BMW Group v nynější fázi transformace směrem k elektromobilitě a digitalizaci intenzivně naplňuje také svou odpovědnost vůči zaměstnancům. V současné době probíhá největší vzdělávací iniciativa v historii společnosti. V roce 2021 BMW Group investovala do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců přibližně 389 milionů eur. Různými kurzy a programy prošlo více než 75 000 účastníků.

Přečtěte si také:  ČEZ loni zprovoznil rekordních 144 dobíjecích stanic pro e-auta. Odběr elektřiny se zvýšil o čtvrtinu

BMW Group, společnost se zaměstnanci různých národností a pobočkami na pěti kontinentech, se aktivně zapojuje do společnosti a stojí si za svou odpovědností jako za součástí širšího celku. Mezi oblasti, kterým se věnuje, patří mezikulturní porozumění, kvalitní vzdělávání dětí a mládeže a bezpečnost silničního provozu.

BMW Group rovněž podporuje iniciativy svých zaměstnanců. Jedním z aktuálních příkladů je projekt „PowerUp“, který vedou dva mladí profesionálové BMW Group. Myšlenka: Výkonný akumulační blok složený ze šesti vysokonapěťových baterií z bývalých vývojových vozidel uchovává solární energii z fotovoltaického systému a zásobuje školu poblíž továrny BMW Group v Rosslynu v Jihoafrické republice. Takto lze každý den vyrobit 36 kWh čisté elektřiny, což stačí na pohon asi 38 počítačů, 100 žárovek a vodního čerpadla. Díky vysokonapěťovým bateriím z Lohhofu u Mnichova škola nejen šetří náklady na elektřinu, ale také snižuje emise CO2 o 40 tun ročně.