Nová Toyota: Už ne zákazník, ale člověk na prvním místě

Nové zaměření automobilky Toyota už překračuje rámec známého rčení ‚zákazník na prvním místě‘ a mění se spíše na ‚člověk na prvním místě‘, říká prezident společnosti Akio Toyoda. Je přesvědčen, že firma má být ku prospěchu celé společnosti. Toto programové prohlášení podle něj staví na nejranějších hodnotách Toyoty.

Na podporu své vize a ekologické udržitelnosti Evropské unie ‚Green Deal‘ nadefinovala Toyota Motor Europe aktivity ve třech klíčových oblastech.

Tou první je prosazovat různorodost a inkluzi v rámci tříletého plánu proměny včetně prvotního cíle dosáhnout do roku 2025 minimálně 25% zastoupení žen v základních vedoucích rolích společnosti.

Přečtěte si také:  „Naši uhlíkovou stopu snižujeme efektivitou přepravy“, vysvětluje ředitel Rabenu. Co má a nemá v logistice smysl měnit?

V rámci druhé oblasti firma zajistí rovnost v zaměstnání tím, že bude dlouhodobě zajišťovat udržitelné zaměstnávání s poctivým přístupem a rovnými příležitostmi pro všechny pracovníky z celé Evropy, jakožto i poskytovat příležitosti ke kariérnímu rozvoji, školení a rekvalifikaci.

Tou třetí je podporovat a pěstovat trvale udržitelné inovace, například prostřednictvím iniciativy Toyota Startup Awards. Svojí snahou stavět člověka na první místo a pomáhat společnosti jako celku chce Toyota ukázat, že podnikání a trvalá udržitelnost představují vzájemně slučitelné cíle a činnosti.

Podnikání a udržitelné cíle

„Jelikož procházíme proměnou z automobilky ve firmu poskytující služby mobility a chceme být zdrojem radosti široké společnosti, nesmíme pouze vyrábět automobily, dodávky a nákladní vozidla. Potřebujeme sladit naše činnosti s cíli trvale udržitelného rozvoje, politikou Green Deal a lepší budoucností,“ říká Yumi Otsuka, zástupce vedoucího pro trvalou udržitelnost Toyota Motor Corporation.

Zkušenosti a úspěchy Toyoty jsou podle něj solidním základem pro její budoucí ambice vyvíjet technologie s potenciálem snižovat závislost na fosilních palivech, vyrábět elektrifikovaná vozidla schopná zbrzdit globální oteplování, využívat nové technologie a design na cestě k nulovému počtu smrtelných dopravních nehod a spolupracovat se ctižádostivými a vizionářskými partnery v rámci budování Woven City coby ukázky propojené a udržitelné městské komunity budoucnosti.

Přečtěte si také:  Nový elektrický nový elektrický traktor Fendt e100 Vario se představuje

„Toto jsou reálné a důležité příklady doplnění způsobu našeho podnikání. Každý z nich je praktickým důkazem toho, že Toyota se přizpůsobuje a kráčí v čele světových změn, nejen uváděním nových technologií, jako např. inovací v oblasti palivových článků a baterií, ale i svými aktivitami se společenským přínosem. Každá z těchto iniciativ je krokem kupředu v našem poslání ‚vytvářet lidské štěstí‘, což může být pro globální firmu nezvyklé, ale na které, domnívám se, můžeme být hrdí,“ říká viceprezident Toyota Motor Europe Miguel Fonseca.