Vitesco Technologies_Andreas_Wolf

Vitesco Technologies podporuje rozvoj e-mobility a její nasazení v masovém měřítku

Vitesco Technologies, obchodní divize společnosti Continental zaměřující se na hnací ústrojí, dosáhla dalšího milníku na cestě k oddělení (spin-offu) ze společnosti Continental, kótování na burze a k následnému osamostatnění. Po schválení spin-offu dozorčí radou společnosti Continental AG dne 16. března 2021 představuje společnost Vitesco Technologies svoji strategii a na svém prvním „Dni s informacemi pro kapitálové trhy“ odpovídá na dotazy investorů a analytiků.

Společnost Vitesco Technologies, přední mezinárodní dodavatel elektrifikačních řešení a moderních technologií pro hnací ústrojí, je odhodlána stát se globálním lídrem v oblasti elektrifikace. Spin-off a následné kótování na burze jsou chystány na druhé pololetí roku 2021. Dalším důležitým krokem v tomto procesu bude schválení akcionáři na výroční valné hromadě společnosti Continental dne 29. dubna 2021.

Přečtěte si také:  Volkswagen ID. Buzz s dlouhým rozvorem přijíždí. Jeho evropská premiéra se odehrává na VW Bus Festivalu

„Své směřování jsme nastavili již v roce 2019 a jsme plně odhodláni ubírat se k elektromobilitě. Rok 2020 jsme využili k tomu, abychom probíhající transformaci rychle a cíleně posunuli kupředu. Nyní jsme připraveni na největší krok v historii naší společnosti,“ uvedl Andreas Wolf, generální ředitel společnosti Vitesco Technologies.

Elektrifikace: od vize k masovému trhu

V reakci na stále přísnější normy, týkající se ochrany životního prostředí, společenské změny a rostoucí poptávku ze strany zákazníků přistupují výrobci automobilů po celém světě k elektrifikaci svých modelových řad a budují širokou nabídku, která zahrnuje vozy typu mild-hybrid, plug-in hybridní vozidla (PHEV) i bateriová elektrická vozidla (BEV). Tento trend se projevoval i během probíhající pandemie onemocnění covid-19. V roce 2020 se počet registrací nových elektrických osobních vozidel (BEV a PHEV) v Evropě zvýšil ve srovnání s rokem 2019 o 144 %. Odborníci očekávají, že by se do roku 2030 elektromobily mohly na celkové výrobě lehkých vozidel podílet přibližně 60 %.

„Očekává se, že trh, na který se prostřednictvím našich řešení pro elektromobilitu zaměřujeme, bude v letech 2020 až 2025 procházet obdobím velice dynamického růstu ve výši přibližně 30 % ročně. Jelikož nabízíme inovativní řešení pro všechny typy elektrifikovaných hnacích ústrojí, očekáváme z tohoto vývoje mimořádný prospěch,“ uvedl Andreas Wolf.

Dlouholetý partner s komplexními znalostmi pohonných systémů

Společnost Vitesco Technologies disponuje více než desetiletými zkušenostmi s vývojem a výrobou hybridních a elektrických pohonných systémů a v průběhu této doby vybavila svými řešeními pro elektromobilitu více než dva miliony vozidel. Společnost dnes dodává komponenty nebo systémy pro většinu předních světových platforem BEV. Vitesco Technologies je jedním z mála dodavatelů na světě, který dokáže nabídnout flexibilní řešení pro všechny scénáře elektrifikace a pokrýt celou škálu produktů a řešení – od elektroniky, mechatroniky a softwaru až po integrované systémy. Tato široká nabídka umožňuje společnosti dodávat vysoce kvalitní samostatné komponenty i promyšlené kompletované systémy – to vše z jednoho zdroje.

Ziskovost hlavních podnikatelských činností umožňuje odvážně expandovat

V roce 2020 prokázala společnost Vitesco Technologies i přes dopad pandemie onemocnění covid-19 svoji odolnost a dále pokročila v transformaci. Ve srovnání s předchozími léty dokázala také výrazně zvýšit tržby v oblasti elektrifikačních komponent a systémů.

Přečtěte si také:  Větší objednávky z IKEA doručují v Praze od prosince výhradně bezemisní vozy 

Na konci roku 2020 měla navíc v oblasti elektrifikace nasmlouvané zakázky v celkové hodnotě přes 13 miliard euro. Patří mezi ně i zakázka sjednaná s jedním z předních automobilových výrobců, týkající se dodávek vysokonapěťových skříní obchodní jednotkou Electronic Controls, v celkové hodnotě několika miliard euro.

V loňském roce vykázala společnost Vitesco Technologies celkové tržby ve výši více než 8 miliard euro, přičemž tato částka zahrnuje i zbývající tržby ze zakázkové výroby mezi společnostmi Continental a Vitesco Technologies. V roce 2019 společnost oznámila, že se hodlá soustředit na rozvoj divizí Electronic Controls a Sensing & Actuation jakožto divizí zajišťujících hlavní obchodní činnost společnosti vytvářející zisk. Společnost dosáhla v těchto divizích v roce 2020 upravené marže EBIT ve výši 6,3 %, respektive 8,1 %, a generuje stabilní peněžní toky, které podpoří další růst v oblasti elektrifikačních technologií. Obchodní jednotka Electrification Technology se plně soustředí na elektromobilitu. Upravená marže EBIT obchodní jednotky Electrification Technology se prozatím stále pohybuje v záporných hodnotách kvůli vysokým počátečním nákladům v souvislosti s dynamickým rozvojem podnikání. Za celý rok 2020 činila celkové upravená marže EBIT společnosti Vitesco Technologies -1,1 %. Bez zahrnutí obchodní jednotky Electrification Technology činila upravená marže EBIT 3,3 %.

Cílem společnosti Vitesco Technologies je dosáhnout u obchodní jednotky Electrification Technology ve střednědobém horizontu ziskovosti z pohledu upravené marže EBIT. Jen za uplynulé dva roky se hrubá marže této divize zvýšila o více než 55 procentních bodů. Rostoucí tendence trhu navíc povede ke vzniku úspor z rozsahu. Do budoucna společnost Vitesco Technologies očekává zvýšení výrobní efektivity v důsledku lepšího využívání kapacit. Trend je jednoznačný: do začátku roku 2021 bylo zákazníkům po celém světě úspěšně dodáno již přes 150 000 elektrických hnacích náprav třetí generace, což v oblasti elektromobility představuje významný milník. Teprve nedávno společnost Vitesco Technologies také úspěšně získala stěžejní zakázku na dodávky 800voltové výkonové elektroniky od skupiny Hyundai Motor.

Rozvaha postavená na pevných základech a stabilní hotovostní toky

Rozvaha společnosti Vitesco Technologies spočívá na pevných základech. K 31. prosinci 2020 činil poměr jejího vlastního kapitálu a celkových aktiv 32,9 %, což společnosti do budoucna poskytuje finanční základ pro transformaci a zajištění finanční flexibility.

Z hlediska využití dluhového financování cílí společnost na maximální horní limit poměru čistého dluhu k upravenému EBITDA ve výši 1. Navzdory investicím v oblasti elektrifikace se očekává, že poměr kapitálových výdajů společnosti Vitesco Technologies zůstane na stejné úrovni, případně se v porovnání s rokem 2020 mírně sníží, neboť společnost tyto výdaje přesune z oblasti výroby spalovacích motorů, čímž posílí růst elektrifikace.

Přečtěte si také:  Registrace elektromobilů v ČR vzrostly letos o 45 %, rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury s nimi drží krok

Ve střednědobém horizontu hodlá společnost Vitesco Technologies získávat v celku všech obchodních jednotek přes 30 % procent tržeb právě z elektrifikace.

Portfolio výrobků společnosti Vitesco Technologies nabízí skvělé příležitosti k růstu při jakémkoli scénáři budoucího vývoje technologií. Budoucí odbytový potenciál, jejž společnost rozpoznala a dále rozvinula, je mnohem vyšší než potenciál spojený se spalovacími motory – odhaduje se, že potenciální hodnotový přínos (podíl součástí, které bude společnost schopna dodávat na jedno vozidlo – CPV) bude v roce 2025 u bateriových elektrických vozidel (BEV) ve srovnání s vozidly se spalovacími motory v roce 2018 pětinásobný.