Renault představuje v České republice projekt EASY CITY

Firma Renault byla prvním automobilovým výrobcem, který se veřejně zavázal omezit uhlíkovou stopu. Do r. 2016 omezila emise oxidu uhličitého o 18,2%, a do r. 2022 má redukce dosáhnout 25%. Ochrana životního prostředí je důležitá už v etapě výroby, proto byl výrobní závod Renault v Tangeru navržen s předpokladem nulové emise CO2. Krom toho byly v šesti výrobních závodech ve Francii umístěny fotovoltaické panely o celkové ploše 40 ha.

Elektromobily

Snížení emisí CO2 je také významným prvkem strategického plánu Drive the Future na roky 2017-2022. Skupina Renault chce v tomto období dosáhnout pozice lídra v oblasti elektromobilů.
Již nyní má Renault kompletní řadu elektromobilů. Je tvořena praktickým, kompaktním Renaultem Twizy, vozem Renault ZOE s reálným dojezdem 300 km, Renaultem Kangoo Z.E. – prvním sériovým dodávkovým automobilem s dojezdem 270 km NEDC a velkým elektrickým užitkovým modelem Renault Master Z.E.

V roce 2018 byl Renault na  pozici lídra trhu elektromobilů v Evropě s prodejem 48 297 a tržním podílem 22,2%. Do roku 2022 se má paleta automobilů Renault rozšířit na 8 modelů elektrických a 12 modelů elektrifikovaných.

Smart city

Mobilita je jedním z klíčových prvků udržitelného rozvoje měst. Renault se podílí na navrhování moderních městských ekosystémů, poněvadž jedním z jejich pilířů je právě doprava. Řešení z oblasti sdílené mobility mohou být integrována s městskou architekturou – nejen s uliční sítí, ale také s budovami. Renaultem nabízené moderní technologie a služby přispívají k propagaci pro město výhodných způsobů cestování a omezení počtu osobních automobilů. Mohou přispět k řešení problému nízké kvality vzduchu ve městech a, v případě sdíleném mobility, podporovat mezilidskou interakci.

Renault vypracovává novátorské služby a dodává řešení, které způsobí, že se evropská města stanou inteligentními městy schopnými řídit dopravu a atmosférické znečištění v zájmu jejich obyvatel.

Elektromobily v carsharingu

Skupina Renault je vedoucím výrobcem elektromobilů využívaných carsharingovými platformami, jež jsou prvním krokem ve směru omezení intenzity dopravy a zajištění svobodného cestování pro všechny.

Po navázání spolupráce s četnými zavedenými partnery Skupina Renault dodala více než 9 tis. automobilů, z toho 5 tis. kusů ZOE, které jsou využívány carsharingovými platformami v Evropě. Nyní působí samoobslužné půjčovny automobilů v devíti evropských městech, mj. v Madridu, Varšavě, Paříž, Kodani, Stockholmu a Oslu.

Elektrické taxi/pronájem automobilu s řidičem

Skupina Renault převzala společnost Class&Co, která je vlastníkem Yuso, automatizované platformy pro správu flotil taxi, automobilů pronajímaných s řidičem (VTC) a dodávkami a společnost Marcel, rezervační platformu automobilů s řidičem (VTC) z Ile-de-France.

V Paříži Skupina navázala spolupráci se společností Marcel, aby spustila pilotní program elektrotaxi ZOE CITY, který zahájí elektrifikaci autoparku tohoto operátora. V rámci programu bude do konce roku 2018 po pařížských ulicích jezdit 300 taxi ZOE (500 do koncem března 2019).

Ve Stockholmu náš partner TAXI STOCKHOLM disponuje flotilou 200 ZOE a získává cenné zkušenosti, které mu umožní postupnou elektrifikaci celého autoparku (1,5 tis. taxi).
V krátkodobém horizontu jsou elektromobily nevelkých rozměrů nejrychlejším a nejjednodušším způsobem omezení ekologické stopy v centrech měst, bez omezení svobody pohybu.

Elektromobily, využívané k dodávkám poslední míle v centrech měst

Koncern Renault si chce zajistit vedoucí roli na tomto rostoucím trhu.

Vize budoucnosti městských dodávek poslední míle byla vypracována na základě takřka 120 let zkušeností na trhu užitkových automobilů a neustálých inovací, jež jsou pro Skupinu Renault typické, které způsobují, že je život klientů stále snadnější. Dalším důležitým prvkem vize je otevřenost spolupráci s partnery Skupiny, kteří spolu s ní tvoří novátorské procesy, aby vytyčovali nové standardy a vypracovávali inovativní řešení.

Přečtěte si také:  Kia a dceřiné společnosti HMG zařazeny do indexu udržitelnosti Dow Jones 2023

Právě tato vize je základem koncepce, která byla nedávno Skupinou Renault prezentována během Autosalonu v Hannoveru. Studie modelu Z35.2 je smělou vizí městských dodávek v roce 2030.
V Londýně působící firma GNEWT CARGO, lídr segmentu městských dodávek poslední míle s využitím elektromobilů, u Renaultu objednala 70 elektrických modelů Kangoo Z.E., což potvrzuje, že je naše vize již uvedena v život.

Současně, pro uspokojení nových potřeb a zrychlení rozvoje bezemisních dodávek, Skupina Renault nedávno uvedla na trh nový model Master Z.E., který si zvolila dánská pošta Post NL jako bezemisní alternativu pro městské dodávky. V roce 2018 bude společnost PostNL disponovat flotilou 30 automobilů, a konečným cílem je obsluha dodávek ve 25 centrech měst do roku 2025.
Francouzská pošta si u Renaultu objednala více než 9,4 tis. modelů Kangoo Z.E. a je nyní majitelem největší elektrické flotily v Evropě. Francouzská pošta pokračuje v elektrifikaci své flotily a nedávno podala objednávku na 50 Masterů Z.E., které budou postupně předávány k používání do konce roku.

Ekosystémy elektromobilů

Skupina Renault se angažuje v partnerství veřejného a soukromého sektoru a vytváří řešení z oblasti udržitelné mobility. Tyto kroky odpovídají strategii skupiny, která předpokládá dosažení vedoucí pozice v segmentu elektrických ekosystémů a dodávek inteligentních mobilních řešení pro města budoucnosti.

Skupina Renault a EEM, Empresa de Electricidade da Madeira, španělský podnik, který se zabývá výrobou, přenosem a distribuující elektrické energie na portugalských ostrovech Madeira a Porto Santo, oznámili, že již v únoru začne na ostrově Porto Santo fungovat inteligentní elektrický ekosystém. Je důležitým prvkem inovativního programu „Smart Fossil Free Island” (inteligentní ostrov bez fosilních paliv) realizovaného na ostrově Porto Santo místními úřady Madeiry. Cílem projektu je podpora na ostrově probíhající energetické transformace. Společnost EEM, která řídí na ostrově zaváděné energetické projekty a programy, týkající se elektromobilů, si zvolila Skupinu Renault jakožto partnera a dodavatele řešení z oblasti elektromobility.

Díky využití elektromobilů, akumulátorů, stažených z provozu v automobilech (druhý život akumulátorů), technologie inteligentního nabíjení a skladování energie má tento na světě první „inteligentní ostrov” zvýšit energetickou nezávislost Porto Santo a přispět k rozvoji výroby obnovitelné energie. Od počátku letošního roku pracují Skupina Renault, EEM a jejich partneři na projektu, který bude realizován následujících 18 měsíců.

Ve Francii Skupina Renault a její partneři – Morbihan Energie, Les Cars Bleus a Enedis – nedávno oznámili zahájení společného projektu pod názvem FlexMob’Ile. Účelem tohoto inteligentního elektrosystému, který vznikne jako výsledek realizovaného programu, je podpora energetické transformace bretaňského ostrova Belle-Ile-en-Mer.

Už v roce 2019 bude obyvatelům ostrova a přijíždějícím turistům předána flotila elektromobilů. Všechny budou k dispozici v samoobslužných půjčovnách Locatourisle, což je dceřiná společnost Les Cars Bleus. Modely Renault ZOE a Kangoo Z.E. budou využívat sítě nabíjecích stanic, které byly vybudovány v blízkosti nejčastěji navštěvovaných míst ostrova.

Inteligentní nabíjení elektromobilů


Skupina Renault realizuje aktivní opatření související s přípravou na revoluci, spočívající v integraci vozidla s energetickou sítí, která přispěje k omezení negativního vlivu elektromobilů na životní prostřední.

Přečtěte si také:  Elektroojetiny: Mohou čínské vozy porazit evropské značky?

V Utrechtu (Holandsko) se Renault aktivně podílí na rozvoj koncepce inteligentního města. Ve spolupráci s partnery jsme nabídli inovativní služby, které umožňují omezení celkových provozních nákladů elektromobilu (TCO) a vedou k tomu, že se život uživatelů ZOE stává ještě jednodušším. Bude to možné díky zavedení carsharingových služeb pod názvem WE DRIVE SOLAR, aplikace JEDLIX, sloužící k inteligentnímu nabíjení a skladování energie v akumulátorech díky řešení firmy POWERVAULT (druhý život a akumulátorů ZOE).

Budoucnost mobility

Podle dotazovaných čekají dopravu ve městech velké změny – již v nedaleké budoucnosti se mohou objevit autonomní automobily. Takřka 60% lidí v Evropě předpokládá, že to nastane za 10-15 let nebo dříve. Každý druhý dotazovaný tvrdí, že jednou z hlavních výhod autonomních automobilů je větší mobilita těch, kdo neumějí řídit auto, například starších lidí a mládeže. Autonomní automobily a sdílení aut jsou způsoby na likvidaci zácp ve městech. Ve spojení s elektromobily se stávají součástí revoluce inteligentních měst.

„Renault Easy City. Mobility of the Future”

Co lze udělat pro to, aby se doprava ve městech měnila k lepším? Je to úkol mimo jiné pro kreativní architekty, projektanty nebo městské aktivisty, kteří mohou obyvatelům nabídnout nové způsoby dopravy po městě. Zohledňování nových dopravních prostředků – elektrických, autonomních, využívajících digitální řešení – a také možnosti pohodlného přestupování, jsou šancí na zlepšení kvality života obyvatel.

Odpovídá to strategii Renaultu označované jako Easy Life. Renault vytváří produkty, technologie a řešení, která mají usnadnit život klientům. Jsou přátelské vůči uživatelům a zohledňují jejich různorodé potřeby. Easy life to je také vliv na zlepšení kvality života obyvatel měst a rozvoj udržitelné dopravy.

Patří k tomu také vize udržitelné mobility pro všechny, kterou již dnes realizuje Renault. S ohledem na to, že se automobily musí přizpůsobovat měnícímu se charakteru měst 21. století, investuje koncern do moderních řešení v oblasti vozidel elektrických, autonomních, sdílených a integrovaných s okolím, aby spoluvytvářel dopravu v inteligentních městech zítřka.

Trilogie Renault EZ – vize budoucnosti

Trilogie EZ vyjadřuje vizi budoucnosti Renault, jejímž základem je mobilita dostupná všem, sdílená, elektrická a autonomní.
EZ-GO, EZ-PRO i EZ-ULTIMO jsou elektrická robotická vozidla navržená s myšlenkou sdílení a služby zároveň. Ambicí Skupiny Renault, je uvést na trh nová řešení z oblasti sdílené mobility, která budou spojovat služby car-sharingu, car-poolingu, robotická vozidla a služby mobility na vyžádání (on demand).

 • Renault EZ-GO je zároveň vozidlo a služba. Je to první sdílené autonomní vozidlo s elektrickým pohonem, navržené k individuální dopravě nebo přepravě malých skupin. Umožňuje vyjet na cestu z nájemní stanice nebo z místa geolokalizovaného aplikací. EZ-GO je alternativou soukromých automobilů a veřejné hromadné dopravy, metra nebo autobusu, poněvadž v sobě spojuje pružnost a komfort individuální dopravy s efektivitou a bezpečností dopravy veřejné.
 • Renault EZ-PRO je koncepční řešení zahrnující autonomní, inteligentní a sdílené elektrické robotické „pody“, které obsluhují dodávky poslední míle. Zahrnuje autonomní „pod-leader“ dozorovaný člověkem a robotické „pody“ bez řidičů. Za touto myšlenkou stojí přesvědčení Renaultu, že v dohledné budoucnosti nebude řízení poslední etapy dodávek plně automatizované, a lidé zůstanou v centru přepravních činností. Proto je „pod-leader” vybaven stanovištěm člověka – dispečera, který dodávky zboží služeb řídí, byl však současně osvobozen od části povinností jako je řízení vozidla nebo volba trasy. Díky tomu může pečovat o efektivní a personalizovaný servis. Flotila robotických „podů“ následuje „pod-leadera” v konvoji, nebo se pohybuje nezávisle.
 • Renault EZ-ULTIMO: Autonomní, elektrický, inteligentní a sdílený vůz budoucnosti, zajišťující uživatelům zážitky prémiové třídy – tak lze charakterizovat EZ-ULTIMO. EZ-ULTIMO má být řešením dostupným na vyžádání, na jednu cestou, na hodiny nebo na den. Je určeno těm, kdo chtějí prožít exkluzivní projížďku po městě nebo výlet po turistických atrakcích. Jeho interiér je navržen jako v privátní komfortní salon, vybavený všemi službami zajišťujícími odpočinek nebo zábavu.
Přečtěte si také:  Nová generace elektrických vozidel přináší novou energii do nabídky značky Scania

EZ-ULTIMO je předzvěstí nové éry mobility. Nabízí exkluzivní zážitek jízdy robotickým automobilem s možností personalizace v závislosti na dodavateli služby. Je inspirován moderní architekturou, která skvěle zapadá do inteligentních měst budoucnosti.

Projekty v oblasti „Easy city“ v České republice

Skupina Renault je vedoucím výrobcem elektromobilů využívaných carsharingovými platformami, jež jsou prvním krokem ve směru omezení intenzity dopravy a zajištění svobodného cestování pro všechny.

V České republice, v rámci globálního strategického programu „Drive the Future“, spojila společnost Renault Česká republika, a.s. své síly s několika dalšími společnostmi a městy, aby problematika vnímání sdílené mobility a elektro mobility obecně se dostala do podvědomí nejširší veřejnosti nejen v hlavním městě, ale i v jiných regionech země.

Lidé by si v budoucnu měli uvědomit, že existují i jiné přístupy plánování svých cest a na každou z nich existuje optimální dopravní prostředek, měli by více přemýšlet o svém chování na cestách a v dopravě.

V současné době spolupracuje společnost Renault ČR, a .s. v rámci projektu Easy city s městy Třincem, Libercem, Brnem, a v průběhu roku budou následovat další města.


Město Třinec. Společnost Autoset a carsharing Autonapůl, testují ve vzájemné spolupráci možnosti využití elektromobilů v městském provozu aglomerace s těžkým znečištěním. Cílem testu je rozšíření povědomí o těchto ekologických a k životnímu prostředí ohleduplných automobilů, které mohou přímo přispívat ke zlepšování životních podmínek v regionech se zvýšeným znečištěním. Souběžně představující moderní službu sdílené mobility ve formátu tzv. carsharingu.

Město Liberec a ZOO Liberec. Liberec je po Brně druhým městem, kde Autonapůl založilo pobočku. ZOO Liberec dlouhodobě spolupracuje se společností Autonapůl, provozující velmi úspěšně sdílení osobních automobilů. Také město Liberec se přidalo k podpoře rozvoje sdílené dopravy ve spolupráci ZOO Liberec, Autonapůl a společností Renault ČR, a.s. vybudováním dobíjecích stanic pro elektromobily. Zapůjčený model ZOE bude u vstupu do liberecké zoologické zahrady nabízen v rámci společného projektu s městem také návštěvníkům města a obyvatelům Liberce, zapojeným v systému sdíleného provozu aut společnosti Autonapůl.

Předání modelu ZOE městu Liberec a ZOO Liberec. Zleva doprava:

  • Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města Liberce a informační technologie
  • MVDr. David Nejedlo, ředitel, Zoologická zahrada Liberec, p.o.
  • PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch města Liberce
  • Ing. Kateřina Vaněčková, vedoucí fleetového oddělení, společnost Renault Česká republika, a.s.
  • Ing. Jitka Skaličková, PR manažerka, společnost Renault Česká republika, a.s.
  • Věra Neradová, vedoucí oddělení fundraising, Zoologická zahrada Liberec, p.o.
  • Michal Šimoník, ředitel, společnost Autnapů