kia_investice

Kia odhaluje strategický plán transformace se zaměřením na elektromobily a řešení mobility

Kia na letošním „Dni investorů s CEO“, dnes pořádaném digitální formou v Soulu, oznámila podrobnosti aktualizovaného strategického ‚Plánu S‘ se zaměřením na budoucí podnikatelské aktivity této firmy. Ambiciózní novinky středně- až dlouhodobého strategického plánu prezentoval Ho Sung Song, prezident a CEO společnosti Kia Corporation.

„Kia v roce 2021 prochází obrodou v podobě nového loga, nového designu a nového firemního názvu,“ uvedl prezident Song. „Kia se promění ve značku schopnou nadchnout a inspirovat zákazníky cestou zkušeností s pokrokovými řešeními mobility.“

Přečtěte si také:  Kia EV9 je mezi finalisty evropské ankety Auto roku 2024

‚Transformace Kia‘ posouvá společnost k širšímu obchodnímu portfoliu s cílem znovu nastavit parametry celého ekosystému mobility, počínaje přechodem od spalovacích motorů (ICE) k elektrifikaci. Strategický ‚Plán S‘ se po aktuální modernizaci opírá o tři klíčové pilíře: urychlení přechodu k elektromobilům (EV), intenzivnější zaměření na jednoúčelová vozidla (PBV), resp. rozvoj budoucích služeb mobility.

Urychlení přechodu k elektromobilům

Do roku 2030 budou prodeje ekologických vozidel (vč. elektromobilů, hybridních elektromobilů a plug-in hybridů) tvořit 40 procent celkových prodejů značky Kia při plánovaných ročních prodejích v objemu 1,6 milionu kusů. V tomto kontextu plánuje Kia do roku 2030 navýšit prodeje elektromobilů na 880 tisíc kusů a zařadit se v tomto ohledu mezi světovou špičku.

Počínaje uvedením prvního vyhrazeného elektromobilu ještě v tomto roce plánuje Kia do roku 2026 rozšířit modelovou nabídku elektromobilů této značky na 11 nových modelů – sedm vyhrazených elektromobilů postavených na podvozkové platformě E-GMP (Electric-Global Modular Platform) a 4 elektromobilů odvozených od stávajících modelů se spalovacím motorem.

Elektromobily postavené na platformě E-GMP mají ambici nastolit nová srovnávací měřítka v dojezdu na elektřinu, jízdních schopnostech, prostornosti interiéru a uplatnění nových technologií. Elektromobily bude možné vnímat jako chytrá zařízení s rozšířenými funkcemi audio, video, navigace a telematiky (AVNT), službami online aktualizace (OTA) a nabídkou služeb na vyžádání (Feature on Demand, FoD).

Přečtěte si také:  Toyota nadělila elektrickému bZ4X rychlejší nabíjení a větší pohodlí

První vyhrazený elektromobil značky Kia, zatím s kódovým označením CV, bude vybaven asistentem pro jízdu na dálnici úrovně 2 (technologie HDA2). Od roku 2023 budou elektromobily Kia vybaveny tzv. pilotem pro jízdu na dálnici (Highway Driving Pilot, HDP), jenž je klíčovým výsledkem vývoje autonomního řízení úrovně 3.

Další podrobnosti o produktu a technické parametry CV budou zveřejněny v průběhu příštího měsíce.

Intenzivnější zaměření na jednoúčelová vozidla

Kia v roce 2022 odhalí své první jednoúčelové vozidlo (PBV) a podle poptávky trhu plánuje představit další vozidla tohoto typu. Firma plánuje do roku 2030 dosáhnout ročních prodejů na úrovni 1 milionu kusů a stát se světovým leaderem trhu s jednoúčelovými vozidly. S ohledem na výše uvedené proto Kia vyvine nejrůznější specializovaná vozidla postavená na vlastní vyhrazené ‚skateboardové‘ architektuře pro jednoúčelová vozidla.

Kia plánuje další rozvoj aktivit na poli jednoúčelových vozidel cestou přirozených inovací ve spolupráci s dalšími firmami v rámci vývoje mikro- až velkoformátových platforem pro automatizovanou rozvážku zboží a odvětví e-commerce. Firma rovněž posune vývoj vlastní vysoce přizpůsobitelné maloformátové platformy a technologií v očekávání celosvětového nárůstu poptávky po uvedených službách.

Rozvoj budoucích služeb mobility

Konkurenční výhodou služeb mobility Kia bude pečlivé zacílení a zaměření na klíčové oblasti.

Kia rozšíří stávající služby v sektoru B2C (firmy vs. zákazníci). Svoji vlajkovou službu sdílení automobilů Wible ve Španělsku firma rozšíří o produkty s prozatímním označením Wible Más a Wible Empresas. Služba užívání vozidel ‚KiaMobility‘, spuštěná loňského září coby pilotní projekt v Itálii a Rusku, se objeví i na dalších evropských trzích.

Přečtěte si také:  Nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní až od roku 2035

V sektoru B2G (firmy vs. státní správa) a B2B (mezifiremní transakce) plánuje Kia spustit službu postavenou na kombinaci předplatného a sdílení elektromobilů. Tato nová koncepce služeb mobility přinese možnost používání vozidel k pracovním účelům během pracovního týdne a jejich pronájmu zájemcům o víkendech.

Program předplatného Kia s označením ‚Kia Flex‘, uvedený v Koreji v roce 2019, se letos spustí v globální verzi pod názvem ‚Kia Subscription‘ (Předplatné Kia). Provoz této služby bude zajišťovat firma Sixt Leasing, která vloni přešla do vlastnictví skupiny HMG, přičemž vozidla budou k dispozici u regionálních poboček a prodejců společnosti.

Budoucí obchodní plán

(1) Obchodní cíle

Kia pro letošní rok očekává růst provozního zisku z titulu navýšení prodejních objemů, nárůstu průměrné prodejní ceny (ASP) a vylepšení produktové skladby. V souhrnu:

Celosvětové prodeje v roce 2021 (na základě velkoobchodních transakcí): 2 922 000 kusů, meziroční nárůst o 12,1 procenta
Tržby za rok 2021: 65,6 bil. KRW, meziroční nárůst o 10,8 procenta
Provozní zisk za rok 2021: 3,5 bil. KRW, meziroční nárůst o 70,1 procenta

(2) Marže provozního zisku

S ohledem na vyšší ziskovost nových modelů elektromobilů poupravila Kia směrem nahoru cílovou marži provozního zisku oproti údajům zveřejněným v loňském roce. Kia nyní plánuje dosáhnout v roce 2021 marže provozního zisku na úrovni 5,4 procenta, resp. 7,9 procenta v roce 2025.

Přečtěte si také:  Cardino získalo investici 100 milionů korun. Do platformy s ojetými elektromobily investuje Nico Rosberg i DEPO Ventures

(3) Východisko pro růst marže provozního zisku

 • Vyvážený růst na rozvinutých i rozvojových trzích
  Kia zvýšila středně- až dlouhodobý plán prodeje na 3,8 milionu vozidel v roce 2025. Podíl ekologických vozidel v celkových prodejích, jenž by měl v roce 2021 dosáhnout cca. 10 procent, se má do roku 2025 zvýšit na 22 procent. Na rozvojových trzích firma zvýší svůj tržní podíl prostřednictvím místní výroby montážních setů CKD (Complete Knock-Down).
 • Zlepšení produktové skladby
  Kia očekává další pokračování růstu průměrné prodejní ceny a vylepšování produktové skladby, což vloni přispělo k nárůstu ziskovosti firmy. Konkrétně lze očekávat pokračující zvyšování procentního podílu vozů pro volný čas v rámci celkových prodejů, a to z 56 procent v roce 2020 na 65 procent v roce 2025.
 • Zvyšování ziskovosti elektromobilů
  Očekává se, že Kia díky uvedení elektromobilu CV ještě v tomto roce dosáhne nové úrovně ziskovosti v tomto segmentu. Firma očekává, že v roce 2025 vykáže ziskovost na úrovni stávajících modelů se spalovacím motorem. Společnost dále předpovídá průběžné snižování nákladů na elektromobily díky úsporám z rozsahu s ohledem na rostoucí objem výroby elektromobilů a snižování materiálových nákladů prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje.
 • Plán stabilních a pravidelných investic
  Kia očekává, že její investiční výdaje v období 2020 až 2025 dosáhnou objemu 29 bil. KRW. Kia zachová úroveň investičních výdajů v objemu cca. 5 bil. KRW ročně, kdy omezí současné investice do stávajících tradičních obchodních odvětví při současném růstu podílu strategických investic do budoucích projektů. Společnost kromě toho navýší investice do výzkumu a vývoje.