V pražských Holešovicích byla otevřena rychlonabíjecí stanice s výrobou elektřiny ze solárních panelů

Skupina PRE otevírá pro veřejnost novou rychlonabíjecí stanici pro elektromobily s výrobou elektřiny ze solárních panelů a s ukládáním elektřiny do akumulátorů. V rámci pilotního projektu ověří, zda mohou akumulační zařízení přispět k bezproblémovému rozvoji infrastruktury pro elektromobilitu a ke stabilitě energetické sítě v Praze.

„Pražská energetika, a. s., dlouhodobě sleduje nové trendy v energetice a pilotními projekty ověřuje inovativní řešení,“uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva Pražské energetiky, a. s., Pavel Elis a pokračoval: „Jedním z aktuálních témat je rozvoj elektromobility, a to především v městských aglomeracích, který pomůže k výraznému zlepšení kvality ovzduší ve městě. V nejbližších letech očekáváme masivní rozvoj elektromobility na území hlavního města Prahy a s ním související významný nárůst zatížení distribuční soustavy. Z celospolečenského hlediska je také vhodné, aby při nabíjení elektromobilů byla v maximálně možné míře využita elektřina z bezemisních obnovitelných zdrojů.“

To vše za situace, kdy je na spolehlivost dodávky elektrické energie kladen čím dál tím větší důraz. Aby byla na tyto nové výzvy Skupina PRE připravena, rozhodla se realizovat pilotní projekt, který kombinuje rychlonabíjecí stanici elektromobilů, obnovitelný zdroj energie v podobě fotovoltaické elektrárny
a akumulační zařízení využívající bateriové úložiště.

„Jsem za podobné aktivity velice ráda,“ říká primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a pokračuje: „Praha v porovnání s jinými evropskými metropolemi jako Amsterodam nebo Vídeň v podpoře elektromobility zaspala a má co dohánět. V následujících dvou letech Praha výrazně podpoří trend čisté mobility a celkového využití nízkouhlíkových technologií. Mám radost, že je rozhodnuto o vybudování první vlny infrastruktury pro 59 dobíjecích stanic, z nichž bude 50 rychlodobíjecích. Již do konce letošního roku by měla být připravena základní infrastruktura pro prvních 16 dobíjecích míst.”

Stanice v Praze – Holešovicích umožní současné nabíjení dvěma elektromobilům – jednomu v režimu rychlonabíjení a druhému středně rychle. Navíc může být připojen na nabíječku třeba i elektroskútr. Elektřina vyrobená celkem 30 fotovoltaickými panely na střeše objektu může proudit nejen do nabíjecích stanic, ale i do baterií. Právě akumulátory slouží k eliminaci vlivu rychlonabíjecí stanice na síť tím, že pokud je potřeba, tak jen část energie pochází ze sítě a zbytek z baterií. Zároveň řídicí jednotka akumulačního zařízení hlídá stav napětí v síti a v případě překročení nastavených limitů umí při hrozícím přepětí odebírat energii ze sítě, a naopak při hrozícím podpětí energii do sítě dodávat.

Přečtěte si také:  Vídeň má nová e-taxi. Dobíjí se bez kabelu

Realizace během čtyř měsíců

Partnerem pilotního projektu se stala společnost Energon Advanced Energetics, která unikátní stanici kompletně projektovala a následně během čtyř měsíců postavila. „Použitý bateriový systém snižuje nároky na připojení rychlonabíjecích stanic k distribuční síti, a má tak potenciál urychlit rozvoj elektromobility ve městech. Na rozdíl od tradičních dobíjecích stanic lze systém napojit na současnou infrastrukturu, není nutné kvůli němu posilovat kabeláž přípojky. Tím odpadá velká část stavebních prací i zdlouhavé povolovací procesy. Výsledkem je rychlejší a jednodušší realizace,“ vysvětluje Tomáš Pastrňák, generální ředitel společnosti Energon Advanced Energetics.

Společná práce na projektu byla zahájena v červenci 2017. Na konci října byl spuštěn testovací provoz a začátkem ledna byla stavba zkolaudována. Od února bude stanice otevřena veřejnosti.

Cílem projektu je ověřit, zda takové řešení zlepší možnosti připojení rychlonabíjecí stanice nebo decentralizované výroby i při omezené kapacitě distribuční sítě a bez negativního dopadu na spolehlivost a kvalitu dodávky elektrické energie.

Na očekávaný rozvoj městské elektromobility a decentrálních zdrojů je třeba se dobře připravit a představovaný pilotní projekt je jedinečnou možností, jak získat k dané problematice potřebné zkušenosti. Věříme, že inovativní přístup nám umožní i v průběhu velkých změn, kterými bude celá energetika v nadcházejících letech procházet, zajistit nadále nejspolehlivější dodávku elektrické energie v České republice a zároveň podpořit rozvoj nových trendů.

Parametry zařízení:

  • Fotovoltaická elektrárna o výkonu 7,35 kWp
  • Rychlonabíjecí stejnosměrná stanice o výkonu 50 kW Standardní duální nabíjecí stanice 2 x 22 kW
  • Akumulační zařízení o výkonu 60 kW. Li-Ion baterie s využitelnou kapacitou 87 kWh.
  • Umístění: roh ulic U Výstaviště a Za Elektrárnou, Praha 7 – Holešovice
  • V provozu pro veřejnost: od února 2018