LeasePlan_Energy

LeasePlan představil inteligentní systém pro dobíjení elektromobilů z obnovitelných zdrojů

Elektrifikace dopravy poskytuje největší výhody z hlediska snižování emisí hlavně tehdy, když jsou elektromobily nabíjeny z udržitelných zdrojů, tedy větrných a solárních. Leasingová společnost LeasePlan proto představila systém LeasePlan Energy, který vyvinula ve spolupráci s firmou PowerD. Jedná se o inteligentní nabíjení elektromobilů, které podporuje využívání obnovitelných zdrojů a chrání nejen životní prostředí, ale i peněženky řidičů.

Systém je zatím v nabídce pouze v Nizozemsku, který je pro LeasePlan domovskou zemí, firma ale počítá s jeho pozvolným rozšiřováním do dalších států, v nichž má své pobočky. Působí i v České republice.

„Chytré nabíjení je ve skutečnosti docela jednoduché. Spustí se, jakmile je dostupná udržitelná energie, tedy pokud jsou na trhu dostatečné zdroje získané pomocí větru nebo slunce. Jestliže obnovitelná energie není momentálně k dispozici a když ceny dosahují vrcholu, nabíjení naopak neprobíhá,“ říká spoluzakladatel společnosti PowerD Pieter Williams.

Přečtěte si také:  Skupina ČEZ pokračuje v ozeleňování své autoflotily, převzala 34 elektromobilů CUPRA Born

Řidič tím eliminuje dopad na životní prostředí, využije skutečně plný zelený potenciál svého elektromobilu a navíc ušetří peníze. O průběhu nabíjení je informován pomocí mobilní aplikace, která je propojena jak s jeho pracovní, tak i domácí nabíjecí stanicí. Aplikace poskytuje v reálném čase přehled o spotřebě energie, o emisních efektech a také o finančních úsporách realizovaných pomocí inteligentního nabíjení. Systém zaručuje, že baterie automobilu je dostatečně nabitá vždy, když jej uživatel potřebuje.

„Díky tomu, že nabíjení probíhá, když jsou obnovitelné zdroje nejhojnější, nakupujeme energii za nižší tržní ceny, což vede k menším nákladům na straně řidiče. Zároveň pomáháme obnovovat rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu s elektřinou,“ vysvětluje podstatu řešení Pieter Williams.

LeasePlan tento systém popsal ve zprávě Cesta k COP26 – Jak mohou podnikové flotily přispět k boji se změnami klimatu, kterou vydal v souvislosti s 26. konferencí OSN o klimatických změnách, která v těchto dnech probíhá ve skotském Glasgow.

Společnost ve zprávě připomíná, že šest z deseti prodaných vozů v Evropě jsou služební automobily. Ve firemních flotilách přitom stále dominují benzínové a naftové modely – v roce 2019 na ně připadlo 96 % všech nových registrací. Služební vozy navíc najedou v průměru 2,25krát více kilometrů než privátní automobily. Podnikové flotily proto skýtají velký potenciál pro boj s nežádoucími změnami klimatu.

Zpráva zdůrazňuje, že silniční doprava se na globálních emisích CO2 podílí přibližně z jedné pětiny. „Manažeři firem by proto měli převzít plnou odpovědnost za boj proti změně klimatu. Přechod na elektrickou flotilu je jedním z nejsnadnějších a nejefektivnějších způsobů, jak se v této oblasti posunout dopředu,“ říká generální ředitel LeasePlanu Tex Gunning.

Vliv elektromobility na snížení emisí je podle LeasePlanu měřitelný už nyní. Zatímco od roku 2000 celosvětové emise z dopravy rostou v průměru o 1,9 % ročně, v roce 2019 se zvýšily o méně než půl procenta. Jak uvádí zpráva, rozdíl je dán lepší účinností konvenčních motorů, větším využitím biopaliv, ale právě i vzrůstajícím počtem elektromobilů na silnicích.

Přečtěte si také:  Společnosti Scania a sennder založily společný podnik JUNA. Jeho flexibilní obchodní model podpoří rozvoj nákladní elektromobility

LeasePlan ve své zprávě konstatuje, že podle nejnovějších poznatků je nezbytné do roku 2030 snížit emise uhlíku o 45 %. Jen tak lze zabránit nejhorším klimatickým dopadům. Analýza OSN ukázala, že pokud se emise skleníkových plynů budou nadále dostávat do atmosféry stejným tempem jako dnes, povede to k nárůstu průměrné teploty o 2,7° Celsia v porovnání s teplotou v předindustriální éře. Výsledkem budou nevratné procesy, které negativně ovlivní život na Zemi.