ID.5 v sériové výrobě: Volkswagen úspěšně dokončil transformaci závodu Cvikov na výrobu elektromobilů

Volkswagen urychluje svou strategií ACCELERATE přechod na elektromobilitu. Dne 27. ledna 2022 zahájil Volkswagen oficiálně výrobu modelů ID.5 a ID.5 GTX, čímž úspěšně dokončil transformaci montážního závodu Cvikov na výhradní výrobu elektromobilů. Závod s dlouhou tradicí v západním Sasku je celosvětově prvním provozem pro velkosériovou produkci mainstreamového výrobce, který byl kompletně přestavěn z výroby vozidel se spalovacími motory na produkci elektromobilů. V Cvikově je nyní vyráběno šest modelů značek Volkswagen, Audi a CUPRA na základě modulární platformy pro elektromobily (MEB). V letošním roce se k síti pro výrobu elektromobilů připojí také závody Emden (ID.4), Hannover (ID.Buzz) a Chattanooga (USA, ID.4). Značka Volkswagen tím vytvořila předpoklady k tomu, aby v roce 2022 vyrobila ve svých závodech v Evropě, USA a Číně 1,2 milionu elektromobilů na základě platformy MEB.

Dr. Christian Vollmer, člen představenstva značky Volkswagen odpovědný za výrobu, k tomu říká: „Volkswagen v roce 2022 znovu urychlí přechod na elektromobilitu strategií ACCELERATE a rozšiřováním produktové řady. Zahájením výroby šesti modelů tří značek za pouhých 26 měsíců odvedl výrobní závod Cvikov pro koncern důležitou práci. Získané poznatky a zkušenosti nám pomohou při rychlé a efektivní elektrifikaci naší výrobní sítě.“

Přečtěte si také:  BMW Group zahajuje v Thajsku výstavbu závodu na výrobu vysokonapěťových baterií

Dr. Stefan Loth, generální ředitel společnosti Volkswagen Sachsen, uvedl: „Po Skleněné manufaktuře Drážďany jsme nyní přestavěli druhý závod Volkswagen pro výrobu automobilů v Sasku na 100% elektromobilitu. S modely ID.5 a ID.5 GTX je rekonstrukce závodu v Cvikově z hlediska vyráběných produktů úspěšně dokončena. V závislosti na dalším vývoji situace se zásobováním polovodiči se nyní zaměříme na dosažení maximální kapacity. V letošním roce hodláme překonat 180 000 vozů vyrobených společností Volkswagen Sachsen v roce 2021.“

Jens Rothe, předseda ústřední podnikové rady společnosti Volkswagen Sachsen, říká: „Ukázalo se, že přechod na elektromobilitu byl pro výrobní závod Cvikov trefou do černého. Poptávka po našich modelech prudce roste, zaměstnanost našeho týmu je pro nadcházející roky zajištěna. Transformaci jsme tvrdě prosazovali a nyní jsme splatili důvěru koncernu. To je v první řadě velká zásluha našich zaměstnanců.“

Vzor digitální, efektivní výroby

Závod Cvikov pro výrobu automobilů procházel od roku 2018 přestavbou z produkce vozů se spalovacími motory na elektromobilitu. Díky investicím ve výši 1,2 miliardy eur vznikl výrobní závod, který je vzorem z hlediska digitalizace, flexibility a vysoké efektivity. Stále častější uplatnění nacházejí mimo jiné chytří roboti splňující požadavky Průmyslu 4.0 a bezobslužné přepravní systémy, které zcela autonomně přivážejí potřebné díly k montážní lince.

Téměř 40 procent celkového objemu investic bylo vynaloženo na modernizaci a rozšíření karosárny. Již dříve vysoký stupeň automatizace v této části výroby dosahuje nyní téměř 90 procent. Počet velmi moderních robotů vzrostl z 1200 na 1625. Také míra automatizace montáže vzrostla bezmála dvojnásobně na současných 28 procent – výrazně se přitom zlepšila ergonomie výroby. Automatizace se dotkla výhradně pracovišť s monotónními nebo tělesně namáhavými činnostmi, například práce s rukama nad úrovní ramen nebo nad hlavou.

Přečtěte si také:  Automobilka Volvo Cars uzavřela partnerství se společností Breathe, do které investuje za účelem vývoje nové generace rychlého nabíjení

V souhrnu nově vzniklo více než 50 000 metrů čtverečních zastřešených ploch, například pro rozšíření lisovny, díky němuž jsou nyní přímo v závodě lisovány veškeré vnější panely karoserií jednotlivých elektromobilů – tím se ušetřilo 9000 jízd nákladních vozidel ročně. Mezi další významné stavební projekty patří nová logistická hala a hala pro přípravu baterií k montáži, která je nyní nejvyšší budovou výrobního závodu Cvikov. Jen u těchto tří projektů dosáhl objem investic 115 milionů eur.

S elektromobilitou vznikla v Cvikově trvale perspektivní pracovní místa. Přibližně 9000 stálých zaměstnanců závodu se na nové technologie připravovalo v rámci velké školicí ofenzivy. Všichni zaměstnanci absolvovali například prezentace s informacemi o elektromobilitě. Tři tisíce zaměstnanců navštěvovalo kurzy ve školicím centru pro elektromobilitu. V nich byli důkladně školeni s ohledem na nové požadavky ve výrobě. Cvikovský tým absolvoval do konce roku 2020 celkem 20 000 školicích dnů.

Modely a počty vyrobených vozů

Z montážních linek v Cvikově sjíždí šest modelů tří značek – Volkswagen ID.3, ID.4 a ID.5, Audi Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron a CUPRA Born. Roční kapacita výroby je více než 300 000 vozů – Cvikov je tak v současnosti nejvýkonnějším závodem pro výrobu elektromobilů v Evropě.

Zelená výroba

V případě modelů vyráběných v Cvikově dodává Volkswagen zákazníkům výhradně vozidla, která byla vyrobena s neutrální bilancí emisí CO2 napříč celým dodavatelským a výrobním řetězcem. Ve výrobním procesu je vznik emisí CO2 pokud možno eliminován, nebo alespoň minimalizován – nevyhnutelné emise jsou kompenzovány prostřednictvím opatření na ochranu klimatu.

Přečtěte si také:  Symbio slavnostně otevírá svou gigafactory SymphonHy, největší integrovaný závod na výrobu vodíkových palivových článků v Evropě

Opatření, která zabraňují vzniku emisí CO2, zahrnují také energeticky intenzivní výrobu akumulátorových článků. Pro výrobu akumulátorových článků bylo s dodavateli dohodnuto, že budou používat zelenou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Tímto významným nástrojem lze ekologickou bilanci elektromobilu dále vylepšit.

V závodě Cvikov přešlo externí zásobování elektrickou energií na 100% ekologickou elektrickou energii již v roce 2017. Zbývající emise z vlastního, velmi účinného modulárního závodu pro kogenerační výrobu elektrické energie a tepla včetně příslušného dodavatelského řetězce jsou od zahájení výroby modelu ID.3 v listopadu 2019 kompenzovány pro všechny modely vyráběné v Cvikově prostřednictvím certifikovaných klimatických projektů, jejichž realizace probíhá v souladu s oficiálně uznávanými standardy.

Cíle a vize značky Volkswagen

Dekarbonizační program „Way to ZERO“ značky Volkswagen se zaměřuje především na urychlenou realizaci elektrické ofenzivy v rámci strategie ACCELERATE. Volkswagen počítá s tím, že klimaticky neutrální bilance dosáhne nejpozději v roce 2050. Dílčím cílem pro rok 2030 je snížení emisí CO2 na vozidlo v Evropě o 40 procent (v porovnání s rokem 2018). Klimaticky neutrální bilanci bude mít také výroba včetně dodavatelských řetězců i samotný provoz elektromobilů.

Přečtěte si také:  Pochvala od autoklubu ADAC: Volkswagen ID.3 přesvědčil v dlouhodobém testu na 100 000 km

Součástí plánů je také důsledná recyklace vysokonapěťových sad akumulátorů ze starých elektromobilů. Cílem je kompletní elektrifikace flotily nových automobilů Volkswagen. Do roku 2030 budou elektromobily tvořit nejméně 70 procent celkového prodeje značky Volkswagen v Evropě, což představuje výrazně více než jeden milion prodaných vozů s výhradně elektrickým pohonem. V Severní Americe a Číně budou mít elektromobily podíl minimálně 50 procent. Volkswagen bude za tím účelem uvádět na trh nejméně jeden nový elektromobil ročně.