hyundai-nabijeni-solarni-panely- (2)

Hyundai a Kia budou používat technologii solárního nabíjení

Společnosti Hyundai Motor a Kia Motors plánují, že budou vybraná vozidla koncernu Hyundai Motor Group vybavovat supertechnologií solárního nabíjení. Solární panely pro výrobu elektrické energie budou integrovány do střechy nebo kapoty vozidel a dodatečnou elektrickou energií zvýší hospodárnost a prodlouží dojezd vozidel poháněných spalovacími motory, hybridními systémy nebo elektromotory napájenými z akumulátorů.

Cílem vývoje supertechnologie solárního nabíjení je podpora hlavního zdroje hnací síly vozidla. Tím se sníží spotřeba paliva, resp. elektrické energie, a emise CO2. Systém může nabíjet akumulátory nejen ekologických vozidel, včetně elektromobilů a hybridních modelů, ale také vozů, poháněných výhradně spalovacími motory, a zvýšit tak jejich hospodárnost.

Hyundai Motor Group vyvíjí tři druhy střešních solárních nabíjecích systémů. První generaci představuje střešní solární systém na bázi křemíku, druhou generaci tvoří částečně průhledný střešní solární systém a u třetí generace jsou aplikovány lehké solární kapoty, resp. víka zavazadlového prostoru na karoseriích vozidel.

První generace střešního solárního systému, která nalezne uplatnění u hybridních modelů, je složena z velkosériově vyráběných křemíkových solárních panelů, připevněných ke konvenční střeše. Tento systém dokáže za den nabít akumulátory na 30 až 60 procent jejich kapacity, v závislosti na povětrnostních podmínkách a okolním prostředí.

Částečně průhledný střešní solární systém bude poprvé na světě využit u vozidel se spalovacími motory. Systém druhé generace se od první generace liší tím, že nabízí možnosti a přednosti průhledného panelu, který uspokojí spotřebitele, požadující ve svém interiéru pocit otevřenosti. Částečně průhledné solární panely jsou použity u panoramatického střešního okna. Zachovávají přitom jeho průhlednost a zároveň nabíjejí akumulátory elektromobilu nebo doplňkový akumulátor vozidla se spalovacím motorem.

Přečtěte si také:  VCHD Cargo testovala elektrické nákladní vozidlo Mercedes-Benz eActros

Využití solárních nabíjecích systémů ve vozidlech se spalovacími motory přispěje ke zvýšení odbytu automobilů, které budou díky této technice splňovat požadavky ekologické legislativy, omezující množství emisí CO2, v globálním měřítku.

Třetí generace, představující lehké solární kapoty, resp. víka na karoseriích vozidel, se v současnosti nachází ve fázi zkušebních studií, s předpokladem jejich budoucího využití v ekologických modelech. Tyto solární panely jsou připevněny na kapotě, popř. na víku zavazadlového prostoru, ale lze je použít i na střeše vozidel, aby bylo dosaženo co nejvyššího nabíjecího výkonu.

hyundai-nabijeni-solarni-panely- (3)

Solární nabíjecí systémy jsou složeny ze solárních panelů, elektronické řídicí jednotky a akumulátorů. Elektrická energie je vyráběna působením slunečního záření na povrch solárních panelů, což je dnes už běžně využívaný proces, při kterém fotony slunečního světla uvolňují v křemíkových článcích elektrony.

Je-li vozidlo například vybaveno 100W solárním panelem, vyrobí za letního poledne s intenzitou záření 1000 W/m² za hodinu až 100 Wh elektrické energie. Elektronická řídicí jednotka přitom zajišťuje také úlohu měniče a disponuje funkcí MPPT (Maximum Power Point Tracking), která regulací napětí a proudu zvyšuje účinnost výroby elektrické energie solárním panelem.

Elektrický proud z tohoto procesu je měničem přeměňován na standardní napětí a následně ukládán do akumulátorů, nebo využíván ke snížení zatížení generátoru střídavého proudu vozidla. Koncern Hyundai Motor Group se při vývoji solárního nabíjecího systému zaměřil nejen na účinnost, ale také na design.

Přečtěte si také:  Volkswagen Financial Services slaví s půjčovnou elektromobilů velký úspěch

„Naším cílem je, aby mohly být u vozidel v blízké budoucnosti propojeny různé druhy technologií pro výrobu elektrické energie, včetně solárního nabíjecího systému. Automobily se díky této supertechnologii vyvinou z pasivních zařízení, která spotřebovávají energii, v dopravní prostředky, které si energii aktivně vyrábějí,“ řekl Jeong-Gil Park, výkonný viceprezident divize pro konstrukci a design ve společnosti Hyundai Motor Group, která tuto supertechnologii vyvinula. „Paradigma majitele vozidla se tak změní z výhradního spotřebitele energie na uživatele, který si část potřebné energie sám vyrábí.“

Hyundai Motor Group začne vybavovat svá vozidla první generací této supertechnologie po roce 2019. Tento krok přispěje k plnění emisních cílů globální legislativy a ke snížení spotřeby paliva vozidel.

hyundai-nabijeni-solarni-panely- (1)