Mercedes-Benz-logo

Další krok k digitalizaci: Mercedes-Benz a Siemens ohlásily strategické partnerství v oblasti udržitelné výroby automobilů

S podporou spolkové země Berlín chtějí společnosti Mercedes-Benz a Siemens dále pokračovat v digitalizaci a automatizaci automobilového průmyslu. Koncern Mercedes-Benz AG hodlá zavést digitalizaci všech výrobních procesů. Jako přední dodavatel řešení pro automatizaci, průmyslového softwaru a chytré infrastruktury vloží Siemens do partnerství své odborné znalosti, zkušenosti a technologie. Společným cílem je pak zavedení vysoce flexibilní, efektivní a udržitelné výroby automobilů.

Člen představenstva koncernu Mercedes-Benz AG odpovědný za výrobu a řízení dodavatelského řetězce Jörg Burzer ke spolupráci uvedl: „Mercedes-Benz posouvá digitalizaci v globální výrobě našich vozidel na novou úroveň. Společně s firmou Siemens podporujeme další vývoj budoucích udržitelných technologií – z Berlína do celého světa.“

Přečtěte si také:  Kia v interiérovém designu využívá udržitelné materiály na bázi přírodních vláken

V této souvislosti se berlínský závod Mercedes-Benz v Marienfelde promění na kompetenční centrum pro digitalizaci, které se zaměří na vývoj a zavádění digitálního ekosystému MO360 a další zkvalitňování a zdokonalování příslušných výrobních procesů. V budoucnu by se měly v Berlíně kompletovat i jednotlivé komponenty pro elektromobilitu. Společnost tak plánuje zajistit budoucí využití berlínské továrny, která je nejstarší součástí globální výrobní sítě Mercedes-Benz Cars. Jejím technologickým a digitálním jádrem je berlínský areál Mercedes-Benz Digital Factory Campus. Cílem je zavést nové vývojové trendy otestované v Berlíně v továrnách Mercedes-Benz po celém světě a zajistit potřebnou kvalifikaci pracovníků.

Centrum Wernera von Siemense pro průmysl a vědu v berlínském Siemensstadtu dokáže nabídnout bohaté zkušenosti, které lze úspěšně využít v nadcházející spolupráci. Na základě synergií projektu Siemensstadt2 a Mercedes-Benz Digital Factory Campus dojde k přeměně areálů, kde se zrodila industrializace Německa, v moderní digitální centra.

„Pokračujeme v rozšiřování dlouholeté úspěšné spolupráce s Mercedes-Benz v oblasti projektování a výroby. Společně chceme učinit další velký krok směrem k udržitelné, a ještě konkurenceschopnější automobilové výrobě. Abychom toho dosáhli, využijeme ucelené digitální technologie, které mnohem úžeji propojí technologie, udržitelnost a nová pracovní prostředí,“ uvedl Cedrik Neike, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Digital Industries.

Přední automatizační a softwarová řešení Siemens jsou základem digitální transformace automobilové výroby. Nabízejí možnosti kombinace a propojování reálného a virtuálního světa a provozních (OT) a informačních technologií (IT), což otevírá nové možnosti pro shromažďování a využití obrovského množství dat vygenerovaných během projektování a výroby a jejich porozumění. Například inovativní aplikace internetu věcí (IoT) dokážou výrazně zvýšit flexibilitu a energetickou úspornost výrobních procesů.

Přečtěte si také:  E-mobilita na vzestupu: v 1. čtvrtletí meziročně stoupl výkon sítě ČEZ o 39 % a odběry o 65 %

Primátor Berlína Michael Müller ke spolupráci uvedl: „Uzavření dnešní dohody představuje jasný závazek společností Mercedes-Benz a Siemens vůči Berlínu jako místa pro inovace a výrobu. Oba podniky mají k Berlínu dlouhodobé a úzké vazby. Jejich strategické partnerství posiluje přední postavení Berlína jako vědecké a výzkumné lokality, která může zajistit pracovní místa a vzdělávání. Jsme rádi, že Siemens a Mercedes-Benz chtějí společně přispět k další digitalizaci výrobních procesů právě odtud. A stejně tak rádi podpoříme navazování kontaktů a spolupráci s potenciálními partnery z oblasti vědy, výzkumu a byznysu, kteří působí v hlavním městě a pracují na progresivních digitálních řešeních pro využití v průmyslu a výrobě.“

Zemská vláda v Berlíně vítá a podporuje nejen závazek k vytvoření lokality pro výrobu a inovace, ale i související transformaci areálů a spolupráci obou firem. Berlín vyjádřil silnou podporu tohoto partnerství, které je součástí nově vznikající podoby německého hlavního města jako místa pro rozvoj vědy a start-upů. A to je jeden z důvodů, proč berlínský primátor tuto spolupráci podporuje.