České firmy výrazně zaostávají ve využití alternativních pohonů. Jsou však na špici v telematice

České firmy jsou již několik let na čele ve využití telematických systémů, které umožňují monitorování spotřeby paliva, chování řidiče či polohy vozu. Ukazuje to aktuální průzkum, který si nechala napříč velkými i malými evropskými firmami z různých výrobních odvětví zpracovat leasingová společnost Arval. Podle průzkumu však Česko zaostává ve využití alternativních pohonů, ovšem s výjimkou CNG, kde naopak vede. Zahraniční firmy pak mnohem více využívají operativní leasing.

Automobilový průmysl patří v ČR mezi odvětví, která rozhodují o ekonomické kondici celé země. Když se daří výrobcům aut a jejich dodavatelům, jsou obvykle na vzestupu i ostatní sektory a naopak. Podle údajů Svazu dovozců automobilů prodeje osobních aut od roku 2007 trvale, s malým výkyvem v roce 2013, rostou. V roce 2016 překročil počet nově registrovaných vozidel kategorie M1 v ČR čtvrt milionu. A čísla za letošní první pololetí napovídají, že stoupající trend se nezastaví. Konjunktuře v oblasti automotive odpovídají i výkony hospodářství celé země a dobré výsledky se samozřejmě odrážejí v očekávání dalšího vývoje. „75 % všech u nás nově prodaných aut je určeno pro firemní zákazníky a mezi manažery dotazovanými v rámci pravidelného průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO) převažuje názor, že počet vozů ve flotile jejich firmy v nejbližších 3 letech dále poroste,“ uvádí Tomáš Kadeřábek, Account Team Leader ARVAL CZ. „Doba, po níž firmy vozidlo užívají, než ho vymění za nové, činí dle průzkumu průměrně 6 let v ČR i v Evropě. Zhruba o 8 měsíců déle si ponechávají auta v ostatních zemích nejmenší firmy, zatímco ty velké mají periodu obměny o 10 měsíců kratší,“ dodává Tomáš Kadeřábek. V Česku se všechny velikostní kategorie drží velmi blízko uvedeného průměru.

Přečtěte si také:  Téměř čtvrtina českých společností z průzkumu Arvalu bude rozšiřovat vozový park, největší výzvou pro ně budou alternativní paliva

České firmy zaostávají ve využití alternativních pohonů. U CNG je tomu naopak

Česká republika za zbytkem Evropy velmi výrazně zaostává ve využívání alternativních pohonů. Až na CNG jsou všechny tyto pohony zastoupeny v našich autoparcích mnohem méně než v jiných zemích. A významně nižší procento českých manažerů uvažuje o pořízení vozidel s alternativním pohonem v blízké budoucnosti. „Nejvýraznější rozdíl lze sledovat v elektromobilech, jež jsou součástí 9 % evropských autoparků a o jejich nákupu přemýšlí 21 % oslovených manažerů. V Česku naproti tomu firemní fleety s elektromobilem netvoří z celku ani 1 % a uvažování o nákupu přiznala pouze 2 % respondentů,“ upozorňuje Tomáš Kadeřábek s tím, že podobně neslavně jsou na tom u nás i plug-in hybridy a ani klasické hybridní automobily čeští manažeři téměř nevyužívají. „Auta na stlačený zemní plyn jsou u nás součástí 6 % autoparků a dalších 8 % zvažuje jejich pořízení. V kategorii velkých společností má auta na CNG dokonce 16 % z nich a dalších 19 % o tomto palivu uvažuje. V ostatních sledovaných zemích jsme v průzkumu zjistili přítomnost CNG pohonu ve 3 % autoparků a záměr si ho pořídit vyslovilo 7 % dotazovaných,“ dodává Tomáš Kadeřábek.

Velcí sázejí na operativní leasing

Z rozsáhlého průzkumu CVO rovněž vyplývá, že v České republice je stále nejčastějším způsobem financování firemních vozů nákup za vlastní peníze. Využívá ho přesně polovina oslovených manažerů. Větší zastoupení nákupu za vlastní najdeme v malých autoparcích, v nichž takto nebo na úvěr bylo pořízeno 70 % všech vozů. „S rostoucím počtem aut ve flotile však obliba nákupu do vlastnictví klesá a roste význam operativního leasingu. Firmy s 50 a více auty už využívají nákup za vlastní peníze a operativní leasing v téměř stejném počtu případů, konkrétně ve 44 % a 43 %,“ uvádí Tomáš Kadeřábek. Druhou nejoblíbenější metodou financování u nás je finanční leasing, který využívá zhruba každá čtvrtá firma s autoparkem. Ve velkých autoparcích však využití této metody klesá pouze na 11 %. Výsledky v ČR se stále významně odlišují od způsobů pořízení firemních aut v ostatních evropských zemích. V nich sice také převažuje nákup za vlastní, ovšem s mnohem menším náskokem před operativním leasingem. „Zatímco nákup za své používá 39 % zahraničních firem, výhody operativního leasingu oceňuje 28 % firem. Finanční leasing je až na třetí příčce s 26 %. Ve velkých evropských autoparcích se kupují vozy za vlastní jen ve 24 % případů, zatímco operativní leasing volí 56 % firem. Na finanční leasing v těchto autoparcích zbývá jen 19 %,“ popisuje výsledky průzkumu Tomáš Kadeřábek a dodává, že ve všech sledovaných zemích roste zájem o operativní leasing s velikostí firmy a s počtem vozidel ve fleetu.

Přečtěte si také:  Před koupí ojetého elektromobilu zkontrolujte akumulátor. Jeho opravy jsou velmi drahé

Telematika snižuje náklady

Čelnou pozici s ohledem na vybavení vozidel telematickými systémy zaujímají mezi autoparky v evropských zemích dle průzkumu CVO ty české. „Jedná se o různá zařízení pro přenos dat z pohybujících se vozidel za účelem monitorování spotřeby paliva, chování řidiče či polohy vozu. Tuto vedoucí pozici si Češi drží už několik let. Letos mělo telematiku zavedenou 32 % autoparků v ČR oproti 20 % v ostatních evropských zemích,“ uvádí Tomáš Kadeřábek. Značné rozdíly se však projevují i v závislosti na velikosti firmy. „Zatímco firmy o méně než 10 zaměstnancích mají telematické systémy ve vozidlech ve 12 % případů u nás a 9 % v Evropě, firmy nad 500 zaměstnanců využívají telematiku v téměř polovině autoparků v ČR a ve třetině fleetů v ostatních zemích. Pro české autoparky nad 50 vozidel se vybavenost telematikou blíží 60 %,“ dodává Tomáš Kadeřábek. V Česku patří mezi klíčové důvody zavedení telematiky snížení nákladů na vozový park, optimalizace tras a lokalizace vozidel. Uvedlo je zhruba 65 % respondentů, kteří ve svých autoparcích telematiku mají. V zahraničí podobného skóre dosáhla lokalizace vozidel. Ostatní důvody, k nimž se ještě přidává zlepšení bezpečnosti řidičů a zlepšení jejich chování, zmínila zhruba polovina respondentů. Stejný podíl dotazovaných zavádí telematiku z důvodů zlepšení bezpečnosti a chování řidičů i u nás.