Volvo_XC40_Recharge-zahajeni_vyroby- (2)

Volvo Cars Torslanda se stává prvním klimaticky neutrálním závodem na výrobu automobilů této značky

Společnost Volvo Cars dnes oznámila, že se její švédská továrna Torslanda stala prvním závodem na výrobu automobilů dosahujícím statusu kompletní klimatické neutrality. Automobilka tak udělala významný krok směrem k naplnění svého cíle dosáhnout do roku 2025 v rámci celé své výrobní sítě klimatické neutrality.

Tím se Torslanda stává v rámci celé výrobní sítě společnosti již druhou továrnou, která dosáhla tohoto statusu. Jako první dosáhla klimatické neutrality v roce 2018 továrna na motory ve švédském Skövde.

Přečtěte si také:  Scania rozšiřuje svou nabídku elektrických nákladních vozidel o další řešení

Volvo Cars považuje své továrny za zcela klimaticky neutrální ve chvíli, kdy nedochází v důsledku jejich využívání elektrické a tepelné energie ke zvýšení emisí skleníkových plynů v atmosféře.

Továrna Torslanda, která je nejstarším závodem společnosti, využívá klimaticky neutrální elektrickou energii již od roku 2008. Nicméně nyní využívá také klimaticky neutrální vytápění. Polovina energie nutné na vytápění továrny je získávána z bioplynu, zbytek je zajišťován převážně dálkovým vytápěním prostřednictvím odpadního tepla z průmyslové výroby.

„To, že se nám podařilo vytvořit z továrny Torslanda náš první klimaticky neutrální závod na výrobu automobilů, pro nás představuje významný milník,“ uvedl Javier Varela, ředitel pro průmyslové operace a kvalitu ve společnosti Volvo Cars. „Zavázali jsme se do roku 2025 dosáhnout klimatické neutrality v rámci celé naší výrobní sítě a tento úspěch představuje jasný důkaz našeho odhodlání k nepřetržitému snižování dopadu naší společnosti na životní prostředí.“

Kromě dosažení klimatické neutrality se v továrně Torslanda daří průběžně snižovat množství využité energie. Cílená zlepšení, která byla v rámci jejího provozu zavedena v průběhu roku 2020, vedla k roční úspoře energie téměř 7 000 MWh, což se rovná roční spotřebě elektřiny více než 450 švédských domácností.

V následujících letech společnost plánuje v této továrně dále zvyšovat efektivitu využívání zdrojů, mimo jiné např. u osvětlovacích a vytápěcích systémů, což by do roku 2023 mělo vést k dalším úsporám energie. Ty by se měly pohybovat kolem 20 000 MWh za rok. Uvedená energeticky úsporná opatření představují součást širší ambice automobilky Volvo Cars snížit do roku 2025 energii vynaloženou na výrobu jednoho vozu v rámci vlastní výrobní sítě o 30 %.

Aby mohla společnost Volvo Cars dosáhnout klimatické neutrality v oblasti výrobních operací, potřebuje se plně spolehnout na podporu svých místních vládních i obchodních partnerů. Jen tak získá přístup ke klimaticky neutrální elektrické a tepelné energii. Mimoto chce automobilka vyvinout vlastní zařízení na získávání energie z obnovitelných zdrojů, které bude fungovat přímo v komplexu továrny.

Přečtěte si také:  BMW Group zahájilo výstavbu montážní linky vysokonapěťových baterií v továrně v San Luis Potosí

Cíl společnosti Volvo Cars dosáhnout klimaticky neutrální výroby představuje součást klimatického plánu, který je jedním z nejambicióznějších v rámci automobilového průmyslu. Středobodem tohoto plánu je ambice elektrifikovat kompletní modelovou řadu.

Zmíněný plán sahá dokonce nad rámec pouhého vyřešení emisí ve výfukových plynech – snaží se vypořádat také s emisemi uhlíku v širším provozu společnosti, v jejím dodavatelském řetězci a s pomocí recyklace a opětovného využívání materiálů dle principů cirkulární ekonomiky.