Další zprávy NEWS

Volvo Cars hodlá v rámci svého nového plánu na ochranu klimatu radikálně snížit uhlíkové emise

Společnost Volvo Cars dnes představila nový plán – ve srovnání s rokem 2018 snížit do roku 2025 uhlíkovou stopu vyprodukovanou během životního cyklu jejích vozů o 40 %. Jedná se o první hmatatelný krok směrem k naplnění ambice automobilky Volvo Cars stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.

Zmíněný plán zahrnuje konkrétní akce přijaté v souladu s podmínkami globálně uzavřené Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015, jejímž cílem je omezit globální oteplování, aby růst teploty nepřekročil 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Ambice společnosti Volvo Cars sahají nad rámec kompletní elektrifikace za účelem skoncování s emisemi ve výfukových plynech, což je ostatně další oblast, kde Volvo zaujímá čelní místo. Společnost chce prostřednictvím recyklace a opětovného využívání materiálů odstranit uhlíkové emise také ze své výrobní sítě, svých širších operací a dodavatelského řetězce.

Aby společnost Volvo Cars úspěšně naplnila svou vizi pro rok 2040, má v úmyslu v nejbližší době podniknout celou řadu okamžitých opatření, díky nimž v rozmezí let 2018 až 2025 dosáhne snížení uhlíkové stopy na vůz o 40 %. V tomto okamžiku se společnost zaměřuje také na to, aby byla její globální výrobní síť klimaticky zcela neutrální.

Volvo XC40 Recharge je první elektromobil značky. Ujede 400 km

„Měníme naši společnost prostřednictvím konkrétních akcí místo symbolických slibů,“ uvedl Håkan Samuelsson, generální ředitel automobilky. „Vzhledem k tomu se budeme ve společnosti Volvo Cars soustředit na to, co můžeme ovlivnit, přičemž sem patří jak provoz, tak i emise ve výfukových plynech našich vozidel. To, co můžeme ovlivnit, chceme začít řešit také apelováním na naše dodavatele a energetický sektor, aby se k nám v našem úsilí o klimaticky neutrální budoucnost připojili.“

Aby bylo možné do roku 2025 snížit uhlíkovou stopu o výrazných 40 %, společnost si stanovila celou řadu cílů pro různé části svého pole působnosti. Jedním z nich je již dříve zveřejněný úmysl dosáhnout stavu, kdy budou do roku 2025 tvořit 50 % globálního prodeje plně elektrická vozidla, což by mohlo v rozmezí let 2018 až 2025 vést k redukci uhlíkových emisí na vůz o 50 %.

Přečtěte si také:   Charge myHyundai překonal významný milník v podobě půl milionu nabíjecích bodů v Evropě

Další krátkodobý plán zahrnuje 25% snížení emisí CO2 v rámci globálního dodavatelského řetězce do roku 2025, výrobu plastových součástek z recyklovaného materiálu, přičemž by měly být tyto součástky u nových vozů Volvo do roku 2025 využívány z 25 %. A také 25% snížení uhlíkových emisí vyprodukovaných v rámci celkového provozu společnosti, a to včetně výroby
a logistiky.

Společnost Volvo Cars se stala první konvenční automobilkou, která se zavázala ke kompletní elektrifikaci své modelové řady a k postupnému vyřazování vozů poháněných jen spalovacím motorem. Od letošního roku bude každý nově uvedený vůz Volvo elektrifikovaný – právě dnes automobilka představila svůj první zcela elektrický model, Volvo XC40 Recharge. Počínaje tímto modelem hodlá společnost Volvo Cars zveřejňovat průměrnou uhlíkovou stopu za životní cyklus každého z jejích vozů.

Volvo XC40 Recharge je prvním vozem nové modelové řady Recharge automobilky Volvo Cars. Označení Recharge bude představovat název zastřešující všechny plně elektrické a plug-in hybridní vozy Volvo s možností dobíjení. Cílem modelové řady Recharge je dále podpořit prodej elektrifikovaných vozů značky a povzbudit řidiče plug-in hybridních aut, aby na základě různých pobídek co nejvíce využívali režim Pure.