Další zprávy NEWS

Stacionární palivový článek: Bosch plánuje zahájit sériovou výrobu v roce 2024

Společnost Bosch to se stacionárními palivovými články myslí vážně. V roce 2024 chce společnost zahájit sériovou výrobu decentralizovaných elektráren založených na technologii palivových článků na bázi tuhých oxidů a za tímto účelem se domluvila na hlubší spolupráci se společností Ceres Power. Po úspěšném testování prototypů chtějí obě společnosti nyní pokročit také v předvýrobní fázi stacionárního […]