baterie

Začíná Evropský týden recyklace baterií

Příští týden se v řadě evropských zemí, včetně Česka, slaví již 8. ročník Evropského týdne recyklace baterií. Cílem je připomenout veřejnosti důležitost třídění a recyklace baterií. Vždyť každý den se v Evropě do oběhu dostane zhruba 13,3 milionů baterií, ročně pak 3,33 miliard, z nichž přibližně tři čtvrtiny jsou předány na recyklaci. Vyhlašovatelem kampaně je sdružení národních organizací pro sběr baterií EUCOBAT.

V roce 2015 se konal první Evropský den recyklace baterií, jehož vznik iniciovala společnost ECOBAT, která v České republice již přes 20 let zajišťuje sběr, třídění a následné zpracování všech odpadních baterií. V rámci své činnosti se ECOBAT také aktivně podílí na vzdělávání dětí a široké veřejnosti. Je zakladatelem a hlavním partnerem školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a Pravidelně se zapojuje do vzdělávacích akcí pro veřejnost pořádaných městy a obcemi a také úzce spolupracuje s krajskými úřady v rámci šíření osvěty a důležitosti odpovědného a bezpečného nakládání s bateriemi. ECOBAT zajišťuje osvětovou kampaň ECOCHEESE zaměřenou na sběr baterií v domácnostech prostřednictvím atraktivních sběrových krabiček, které distribuuje zdarma.

Přečtěte si také:  Nová Toyota Prius Plug-in Hybrid snižuje spotřebu paliva díky předvídání jízdy

Společnost ECOBAT také rozšiřuje své vzdělávací aktivity v rámci připravované ECOBAT Akademie. Tato platforma bude nabízet kurzy nabité vědomostmi o správném, bezpečném a odpovědném zacházení s bateriemi pro veřejnost, obce, firmy a další instituce (již nyní funguje pro Výrobce, kteří mají rozšířenou povinnost).

Sběr a recyklace baterií jsou prospěšné pro životní prostředí

Ze sta kilogramů použitých baterií jsme schopni získat díky recyklaci minimálně 74 kilogramů ušlechtilých kovů nebo jejich slitin. Z tužkových baterií jde především o železo a mangan, z dalších typů baterií pak také kobalt, nikl, měď nebo i stříbro. Jejich opětovným využitím chráníme přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. Zároveň zamezujeme uvolňování škodlivých látek z baterií, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Poslat baterie na recyklaci je velmi snadné

Odevzdávat baterie k recyklaci je velmi snadné – aktuálně je v České republice ve sběrné síti ECOBATu k dispozici 28 132 sběrných míst. Z toho je více než 20 000 míst veřejných. Nejvíce sběrných míst najdeme v obchodech (maloobchod a velkoobchod). Sběrná místa jsou také v některých školách, městských a obecních úřadech nebo ve firmách. Aktuální seznam na mapa.ecobat.cz nebo KAMsNIM.cz.

Přečtěte si také:  Marek Eben má nové auto. Jezdí plug-in hybridním Citroënem C5 X

Nejen Evropský týden recyklace baterií

Dalších více než 200 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den… Tištěný EKOkalendár pro rok 2024 pak lze zakoupit na Fan-Shopu spolku Ukliďme Česko.