Volvo-S90-2

Volvo se stane součástí klimaticky neutrálního města Göteborg

V zájmu naplnění společné vize, jíž je vytvoření klimaticky neutrálního města do roku 2030, spojila společnost Volvo Cars své síly se švédským městem Göteborg. Společně vybudují nové městské zóny, které poslouží jako testovací prostředí pro zavádění udržitelných technologií budoucnosti.

Smyslem iniciativy nazvané Green City Zone je vybudovat uvnitř největšího skandinávského přístavního města zcela bezemisní oblast, kde bude fungovat celá řada klimaticky neutrálních druhů dopravy v kombinaci s digitálně propojenou infrastrukturou.

Přečtěte si také:  Větší objednávky z IKEA doručují v Praze od prosince výhradně bezemisní vozy 

Možnost využít jako testovací prostředí skutečné město pomůže společnosti Volvo Cars urychlit vývoj technologií a služeb na poli elektrifikace, sdílené mobility, autonomního řízení, konektivity a v neposlední řadě také bezpečnosti. V rámci testovací zóny plánuje automobilka prostřednictvím své vlastní společnosti M, která je poskytovatelem služeb mobility, provozovat také robotaxi.

„V zásadě by se dalo říct, že iniciujeme projekt, jehož cílem je omezit počet automobilů ve městě. A to je plně v souladu se záměrem naší společnosti,“ prohlásil Håkan Samuelsson, generální ředitel automobilky Volvo Cars. „To ostatně dokazuje již naše investice do společnosti M nabízející služby sdílené mobility, která za účelem zlepšení efektivity a využitelnosti vyvíjí patentovanou technologii fungující na základě umělé inteligence. Chceme se podílet na vytváření měst budoucnosti a udržovat je při životě. Uvedená iniciativa nám poskytuje příležitost něco takového udělat a současně převzít odpovědnost v našem rodném městě.“

Mezi technologie, které zde mají být testovány, patří různá řešení a služby fungující na základě geografické pozice, jako jsou například využívání režimu čistě elektrické jízdy v daných zónách a dodržování maximální povolené rychlosti, a stejně tak i dopravní infrastruktura propojená s automobilovými systémy aktivní bezpečnosti a sdílení informací mezi účastníky silničního provozu.

„Chceme využívat naše znalosti a technologie tak, abychom pomohli vytvořit budoucí město, mezi jehož typické rysy budou patřit elektrifikace, propojenost, sdílení a klimatická neutralita,“ uvedl technologický ředitel společnosti Volvo Cars Henrik Green. „To pro nás představuje příležitost jít příkladem, přičemž můžeme na testování nových technologií a služeb ve velkém rozsahu přímo v živém prostředí ukázat, že je-li něco takového možné tady, je to možné kdekoli.“

Mezi další příklady potenciálně testovaných technologií patří centra plně elektrické mobility, kompletní síť snadno využitelných nabíjecích stanic pro elektrická vozidla a autonomně řízené taxíky.

Hlavní překážkou v přechodu ke klimaticky neutrálním řešením není nedostatek klimaticky přátelských a chytrých technologií, nýbrž kapacita pro jejich zavádění. Transformace vyžaduje holistický přístup podporující inovace a současně i úzkou a nepřetržitou spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami.

Vzhledem k tomu, že společnost Volvo Cars zaujímá v rámci procesu plánování této iniciativy aktivní roli, může od samého počátku zajistit, aby byly v zónách integrovány služby elektrické mobility, které se budou dále vyvíjet v živém prostředí, což bude mít pozitivní vliv na cíle udržitelného rozvoje.

Přečtěte si také:  Volvo zahájilo výrobu plně elektrického SUV EX90

Během roku 2020 společnost M prostřednictvím své vlastní patentované AI technologie prokázala, že má potenciál redukovat dopravní kolony a snížit produkci emisí v Göteborgu, přičemž jeden vůz společnosti M nyní nahrazuje ve městě 8 vozů v soukromém vlastnictví. Podobně jako město Göteborg usiluje také automobilka Volvo Cars o snížení své uhlíkové stopy – její ambicí je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.

Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, stanovila si společnost hned několik dílčích cílů pro rok 2025.

Patří mezi ně 40% snížení uhlíkové stopy na jeden vůz; 50% podíl plně elektrických vozů na ročním globálním prodeji, zatímco zbytek budou tvořit hybridy; či 25% snížení emisí uhlíku vyprodukovaných společností v rámci všech jejích operací včetně výroby a logistiky.

Iniciativa Green City Zone bude spuštěna na jaře roku 2021 a postupem času bude rozšiřovat své pole působnosti.