Toyota_Mirai_-_HYPE_taxi_4

V Paříži bude díky Toyotě jezdit 600 vodíkových taxi Toyota Mirai

V Paříži bude do konce roku 2020 jezdit na 600 vodíkových vozů taxi s označením Hype. Společnosti Air Liquide, Idex, Société du Taxi Électrique Parisien (STEP) a Toyota spojují síly v rámci joint-venture s názvem HysetCo, vůbec prvního podniku zaměřeného výhradně na rozvoj vodíkové mobility v oblasti Paříže.

Spolupráce je důležitým mezníkem pro nástup vodíkově orientované společnosti ve Francii a pro rozvoj celosvětově první flotily bezemisních vodíkových vozů taxi s označením Hype. Ty byly představeny v roce 2015 během klimatické konference COP21. Jezdí v Paříži i po celém regionu Île-de-France.

Podnik HysetCo usnadní další produkci vozidel poháněných vodíkovými palivovými články a rozvoj jejich dobíjecí infrastruktury v regionu Île-de-France, aby bylo možné naplnit cíl 600 vozů taxi do konce roku 2020. Toyota do konce roku 2020 dodá dalších 500 vozů Mirai, které doplní stávající flotilu 100 vozů Hype.

Joint-venture pokrývá dva druhy činností: distribuci vodíku a vývoj aplikací souvisejících s mobilitou. Každý ze zapojených subjektů přispěje do tohoto ekosystému svými specifickými zkušenostmi.

Partneři v rámci tohoto projektu dávají konkrétní podobu svému zasazení o čistou mobilitu a zlepšování kvality ovzduší. Současně demonstrují skutečnost, že vodíková mobilita je vhodným řešením i pro náročné aplikace, jakými je např. přeprava osob. Posláním organizace je podporovat posun celého odvětví směrem k nulovým emisím s cílem dosáhnout nulových emisí vozů taxi/VTC před konáním olympijských her v Paříži 2024.

Flotila vozů taxi Hype se též bude moci opřít o širší síť dobíjecích stanic, a to i díky nedávnému otevření nového čerpacího zařízení v Roissy poblíž letiště Charlese de Gaulla v Paříži, vedle stanic stávajících (Paříž-Orly, Les-Loges-en-Josas a Pont de l’Alma). Vodíkovou čerpací stanici v Roissy navrhla a postavila společnost Air Liquide za podpory FCH JU (Fuel Cells And Hydrogen Joint Undertaking – společný podnik pro palivové články a vodík) ve formě PPP projektu (partnerství veřejného a soukromého sektoru).

„Air Liquide je přesvědčena, že vodík je jedním z klíčů ke snižování úrovně znečištění ve městech. K dosažení tohoto cíle je nutné koordinovat činnost všech stran působících v tomto odvětví (výrobci, distributoři, odborníci na mobilitu atd.). Partnerská spolupráce se společnostmi Hype, Idex a Toyota je uskutečněním tohoto sdíleného úsilí pracovat společně ve prospěch obecného dobra. Na ulicích Paříže nyní jezdí již 100 vodíkových vozů taxi, využívajících čtyři vodíkové čerpací stanice, které jsme postavili. Rozšíření této flotily na 600 vozidel taxi do konce roku 2020 přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v našem hlavním městě. Tento projekt spojuje technologie, ekologii a novou ekonomiku ve snaze umožnit transformaci jednoho z nejvýznamnějších hráčů odvětví mobility,“ říká Pierre-Étienne Franc, viceprezident pro vodíkovou energii, Air Liquide

Přečtěte si také:  Lidl upravil dobíjení elektromobilů. Nyní to jde i prostřednictvím aplikace Lidl Plus

„Pro Idex coby propagátora udržitelné energetické účinnosti bylo jen přirozené spojit síly s tak skvělými partnery v rámci investic do projektu HysetCo. K zapojení se do uvedené společnosti nás motivovaly následující dvě věci. Jsme přesvědčeni, že elektromobily poháněné palivovými články se budou rozvíjet a kvůli omezením energetické kapacity baterií se rychle rozšíří i do oblasti těžkých nákladních automobilů. Idex jakožto subjekt celonárodního významu se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj je přesvědčen o tom, že vodík se stane důležitým článkem v energetickém hodnotovém řetězci, a tak věnuje zvláštní pozornost pokrokovým technologiím pro interaktivní skladování energie na lokální úrovni s cílem maximalizovat hodnotu takové interakce v reálném čase,“ říká Thierry Franck de Préaumont, prezident, IDEX

„Za poslední tři roky jsme prostřednictvím vozidel Hype demonstrovali, že vodík je reálným řešením, které dokáže v rámci základních činností – kam patří i taxislužba – pomoci eliminovat emise, a tak účinně bojovat se znečištěním ve městech jako Paříž. Díky spuštění projektu HysetCo a partnerské spolupráci s Toyotou při dodávce dalších 500 vozidel Mirai do konce roku 2020 dokážeme urychlit náš rozvoj a společně s našimi partnery připravit komplexní řešení vodíkové mobility, které do roku 2021 za speciálních podmínek nabídneme dalším provozovatelům dopravy, aby i oni mohli dosáhnout nulových emisí,“ říká Mathieu Gardies, prezident, STEP

„Toyota v rámci svého ekologického programu Environmental Challenge 2050 usiluje o dokonalou komplementaritu řešení prostřednictvím hybridních vozidel, plug-in hybridů, elektromobilů a vozidel poháněných vodíkovými palivovými články. Naše zapojení do projektu HysetCo je přesvědčivým krokem na podporu vodíkové společnosti. Je to zároveň příležitost položit základy bezemisní mobility pro Paříž 2024; jakýsi most vedoucí od olympijských her v Tokiu 2020. Dodávka dalších 500 vodíkových vozidel Toyota Mirai je dokladem našeho zasazení zaměřit dodávky společně s provozovatelem do jednoho místa s cílem vytvořit vodíkový ekosystém a zlepšit viditelnost této technologie. Tato partnerská spolupráce nám kromě podpory trvale udržitelné mobility pro všechny umožní rozvíjet nové služby mobility, a to díky know-how naší dceřiné společnosti Toyota Connected Europe,“ říká Didier Gambart, prezident a generální ředitel, Toyota France

Přečtěte si také:  Toyota dodá olympiádě v Paříži v roce 2024 vodíkové Toyoty Mirai. Bude jich 500

„Pro FCH JU je radostí sledovat, jak naše podpora projektů napomohla k dosažení důležitého milníku a vzniku subjektu zaměřeného na podporu vodíkové mobility,“ dodává Bart Biebuyck, výkonný ředitel, FCH JU.