test-2022-volkswagen_id5_pro_performance-dobijeni

V červnu bylo v Česku registrováno přes 1 500 nových osobních bateriových elektromobilů, jejich podíl dosáhl téměř 7 %

Během měsíce června bylo v Česku registrováno přes 1 500 nových osobních bateriových elektromobilů, jejich podíl dosáhl téměř 7 %, což jsou v obou sledovaných parametrech doposud nejvyšší hodnoty. Celkem je na českých silnicích provozováno více než 27 600 bateriových elektrických vozidel kategorie M1, během první poloviny letošního roku se jejich počet zvýšil o 5+ tisíc, k dispozici mají přes 5 200 veřejných dobíjecích bodů, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Ministerstva dopravy.

Podruhé v historii bylo v Česku během jednoho měsíce registrováno přes tisíc nových osobních bateriových elektromobilů (BEVs). Doposud nejvíce registrací nových BEVs bylo evidováno v prosinci 2020 (1 159), tento výsledek byl tehdy ovlivněn především registracemi Škoda Enyaq (741), která byla uváděna jako novinka na trh (pozn. z dat Ministerstva dopravy a grafu uvedeného níže je zřejmé, že podstatná část tehdy registrovaných BEVs byla z ČR vyvezena – aktuálně je z daného měsíce v provozu 700+ BEVs). Během června tohoto roku byl tento dosavadní rekord překonán, když bylo v Česku registrováno více než 1 500 BEVs – významně se na tomto výsledku podílela Tesla, která si v uvedeném měsíci připsala 62% podíl na trhu, s odstupem a 8% podílem následovalo Volvo, Hyundai a Škoda (oba 5% podíl).

Přečtěte si také:  Více než 110 ultrarychlých stojanů a zdvojnásobení lokalit s ultrafasty, slibuje ČEZ pro rok 2024

„V Česku bylo na konci června v provozu více než 27 600 bateriových elektrických vozidel kategorie M1, což vzhledem k 6,6+ mil. provozovaných osobních vozidel představovalo podíl 0,42 %. Červnový podíl registrací BEVs dosáhl téměř 7 %, což je spolu s absolutním přírůstkem vyšším než 1 500 BEVs doposud nejvíce. Z dat, která máme k dispozici, lze přičíst tento výsledek více faktorům, za všechny lze zmínit odloženou poptávku v prvním kvartálu a postupný náběh Záručního programu ELEKTROMOBILITA Národní rozvojové banky, který byl spuštěn v průběhu března. Zpravidla silný závěr kvartálů má pak tradičně Tesla, která v červnu registrovala přes 900 nových vozidel a připsala si 62% podíl na trhu s osobními bateriovými elektromobily. Z 954 registrovaných vozidel bylo 595 Tesla Model 3 a 359 Tesla Model Y. Nejvíce (31 %) BEVs bylo v červnu registrováno v hl. m. Praze, 15 % pak v Jihomoravském, 12 % ve Středočeském a 10 % v Moravskoslezském kraji,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Podle posledních veřejně dostupných informací z Národní rozvojové banky (NRB, stav k 25. červnu 2024) bylo od spuštění Záručního programu ELEKTROMOBILITA NRB podepsáno 1 954 smluv, 132 žádostí bylo schváleno (před podpisem) a 446 žádostí bylo v řešení.

Přečtěte si také:  Vloni v Česku přibylo 6 640 nových osobních bateriových elektromobilů, dosáhly 3% tržního podílu – v zemích EU již přes 16 %

Z celkem 5 201 provozovaných veřejných dobíjecích bodů v Česku bylo 3 778 běžných (72,6 % AC), 1 111 výkonných s rychlým dobíjením (21,4 % DC do 149 kW) a 312 vysoce výkonných s velmi rychlým dobíjením (6,0 %). „Ačkoliv současný stav dobíjecí infrastruktury u nás není vůbec špatný, určitě je zde prostor pro zlepšení, a to zejména pokud jde o podíl vysoce výkonných dobíjecích stanic. Na rozvoj tohoto typu dobíjení se do velké míry zaměřuje dotační Program Doprava 2021–2027 (OPD3) a věříme, že díky postupné realizaci projektů v příslušných výzvách tohoto programu dosáhneme v příštích třech letech dalšího zkvalitnění naší sítě dobíjecích stanic,“ uvádí Jan Bezděkovský, pověřenec ministra pro čistou mobilitu z Ministerstva dopravy.