UPS se zavázala do roku 2025 zvýšit počet vozidel s alternativním pohonem a palivem a posílit obnovitelné zdroje energie

Společnost UPS zveřejnila nové, směle nastavené cíle udržitelnosti, chce navýšit počet vozidel s alternativním pohonem a vyspělými technologiemi ve flotile a zároveň posilovat důvěru v obnovitelné zdroje energie. Tyto cíle, zahrnuté ve firemní Zprávě o udržitelnosti 2016, podpoří závazek UPS do roku 2025 snížit absolutní množství emisí skleníkových plynů u celosvětového pozemního provozu o 12 procent, což je cíl stanovený pomocí metodologie schválené iniciativou Science Based Targets.

„Vzhledem k naší velikosti a rozsahu aktivit víme, že naše závazky ovlivňují podobu trhů, rozvoj technologií a jsou katalyzátorem infrastrukturních investic,“ uvedl David Abney, generální ředitel UPS. „Spoléháme na vynalézavost našich zaměstnanců, dodavatelů a technologických partnerů, že nám pomohou dosáhnout cílů, které přetvoří odvětví přepravy zásilek a urychlí inovaci.“

Cílem UPS je, aby do roku 2025 bylo celkem 25 procent spotřebované elektřiny vyrobeno z obnovitelných zdrojů energie, což představuje dramatický nárůst oproti 0,2 procentům v roce 2016. Podle plánů UPS má být do roku 2020 také jedno ze čtyř každoročně nově pořízených vozidel vybavené alternativním pohonem a vyspělými technologiemi, což představuje nárůst oproti 16 procentům v roce 2016. Firma do roku 2025 vytyčila nový cíl – 40 procent paliva u pozemní přepravy bude pocházet z jiných než běžných zdrojů, tedy benzínu a nafty, což představuje nárůst oproti 19,6 procentům v roce 2016.

UPS celosvětově provozuje více než 8300 vozidel vybavených alternativním pohonem a vyspělými technologiemi. Firemní flotila zahrnuje vozidla elektrická, hybridní elektrická, hydraulická hybridní, vozidla na propan-butan, stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG) a vozidla s lehkou kompozitní konstrukcí, které šetří palivo. Kromě vozidel na alternativní pohon využívá společnost UPS v rámci své flotily každoročně miliony galonů bionafty a bioplynu (RNG) s nižší uhlíkovou stopou.

Přečtěte si také:  Scania rozšiřuje svou nabídku elektrických nákladních vozidel o další řešení

Tyto kroky posilují odhodlání společnosti UPS snižovat dopad své činnosti na životní prostředí i přes nárůst objemu dodávek v rámci e-commerce. Tento nárůst s sebou nese zvýšené energetické nároky na provoz budov a palivo přepravní flotily.

Vize budoucnosti je v pojetí UPS spojená s budoucí chytrou logistickou sítí s technicky pokročilými vozidly, poháněnými různorodými udržitelnými zdroji energie. Ty zahrnují lokální solární zdroje, vzdálené větrné zdroje, obnovitelné zdroje s využitím bioplynu, vodíku, či bionafty, dodávající energii prostřednictvím pokročilé přenosové soustavy. Řadu těchto technologií již společnost UPS ve své pozemní flotile a ve svých objektech využívá, plánuje ale významný nárůst jejich využití ve své flotile na celém světě.

Od roku 2009 investovala společnost UPS na celém světě do vozidel s alternativním pohonem a vyspělými technologiemi a čerpacích stanic více než 750 mil. USD. V roce 2016 spotřebovala společnost v rámci své pozemní flotily více než 97 milionů galonů (cca 367 milionů litrů) alternativního a nízkouhlíkového paliva, nedávno investovala 18 mil. USD do vybavení osmi zařízení solárními panely. UPS používá systém „mobilní laboratoře“ (Rolling Laboratory) k určení, která alternativní paliva a jaké technologie fungují v dané situaci nejlépe. Od klasického jízdního kola poháněného pedály a kola s elektromotorem, přes elektrické a hybridní pohony, až po zemní plyn, bioplyn, propan a bionaftu, UPS spouští na celém světě inovace, které vedou k udržitelnosti.

Kromě kroků v oblasti životního prostředí zahrnula společnost UPS do své Zprávy o udržitelnosti i cíle zaměřené na zaměstnance a komunity. Zavázala se do konce roku 2020 věnovat 20 milionů hodin na dobrovolnické aktivity a přispět na charitu v roce 2020 částkou 127 mil. USD. Tento závazek zahrnuje i humanitární pomoc a výpomoc v komunitách prostřednictvím Nadace UPS. Programy zahrnují podporu komunitám po celém světě, včetně spolupráce UPS s partnery na zajištění dodávek krve, léků a vakcín do vzdálených komunit a podpora humanitárních organizací.