Továrna automobilky Volvo Cars v Ta-čchingu využívá 100% klimaticky neutrální elektřinu

Továrna na automobily společnosti Volvo Cars v čínském Ta-čchingu nyní využívá 100% klimaticky neutrální elektřinu, čímž jde ve šlépějích dalšího velkého čínského výrobního závodu automobilky v Čcheng-tu. Ten dosáhl stejného milníku již v loňském roce.

Po připočtení továrny v Ta-čchingu je globální síť výrobních závodů společnosti Volvo Cars z 90 % napájena klimaticky neutrální elektrickou energií, což je velmi důležitý krok směrem k naplnění cíle společnosti dosáhnout do roku 2025 klimaticky neutrálního provozu.

Přečtěte si také:  BMW Group zahájilo výstavbu montážní linky vysokonapěťových baterií v továrně v San Luis Potosí

V budoucnu bude továrna v Ta-čchingu v provincii Chej-lung-ťiang zásobována elektřinou vyráběnou z biomasy (83 %) nebo větrnými elektrárnami (17 %), což by mělo vést ke snížení roční produkce emisí CO2 v odhadu o 34 000 tun.

Elektrárny na biomasu, které zajišťují energii pro oblast Ta-čchingu, využívají udržitelným způsobem zbytky z místního zemědělství a lesního hospodářství.

„Pro nás ve společnosti Volvo Cars je udržitelnost stejně důležitá jako bezpečnost,“ uvedl Javier Varela, senior viceprezident pro průmyslové operace a kvalitu. „Abychom dosáhli našich ambiciózních klimatických cílů, je zásadní vypořádat se s emisemi vznikajícími v rámci naší výrobní sítě. Proto jsem velmi rád, že je náš závod v Ta-čchingu nyní zásobován 100% klimaticky neutrální elektřinou.“

Kromě dosažení pomyslného milníku v Ta-čchingu učinila společnost Volvo Cars i další pokrok ve snižování emisí v rámci svých čínských továren. V posledních měsících byla v úzkém kontaktu se svými místními dodavateli, které povzbuzovala, aby postupovali stejným způsobem a také začali využívat 100% klimaticky neutrální energii. Odezva na tento požadavek byla velmi pozitivní.

Aby mohla automobilka Volvo Cars naplnit svůj cíl stát se do roku 2021 klimaticky neutrální společností, potřebuje získat přístup ke klimaticky neutrální elektřině a vytápění. To se jí může podařit pouze tehdy, když najde partnery v místních vládách a obchodních společnostech, které podpoří rozvoj udržitelných alternativ.

„Našich cílů v oblasti klimatu můžeme dosáhnout pouze na základě spolupráce s našimi dodavateli,“ řekl Javier Varela. „V našem snažení nás povzbuzuje podpora, které se nám dostalo v Číně, přičemž chceme v rámci jejího výrobního průmyslu představovat vzor udržitelnosti.“

Cíl společnosti Volvo Cars dosáhnout klimaticky neutrální výroby představuje součást klimatického plánu, který je jedním z nejambicióznějších v rámci automobilového průmyslu. Jeho středobodem je ambice automobilky stát se do roku 2030 výrobcem výhradně plně elektrických vozidel.

Přečtěte si také:  Scania na veletrhu e-SALON 2023 představuje nejrůznější druhy městské nákladní elektromobility

Tento plán nicméně sahá nad rámec pouhého vyřešení emisí ve výfukových plynech, ale snaží se vypořádat také s emisemi uhlíku v širším provozu společnosti, v jejím dodavatelském řetězci a s pomocí recyklace a opětovného využívání materiálů.

Uvedené kroky by měly v krátkodobém horizontu, kterým je rozmezí let 2018 až 2025, vést ke snížení uhlíkové stopy na jeden vůz o 40 %. Klimaticky neutrální společností se chce automobilka Volvo Cars stát do roku 2040.