auto_na_vodikovy_pohon
NEWS Vodík (FCEV)

Thein strategicky investuje do vodíku, zakládá společnost Hydrogenic Technology

Investiční skupina Thein Tomáše Budníka vstupuje do oblasti vodíkových technologií založením společnosti Hydrogenic Technology. Společnost bude dodávat řešení a integrovat vodíkové technologie zejména pro železniční a silniční dopravu a energetiku. Jejím řízením byl pověřen František Štefan, zkušený manažer v oblasti energetiky a udržitelných technologií, pod jehož vedením se již podařilo navázat spolupráci se strategickými mezinárodními partnery z výzkumu, vývoje a výroby v oblasti vodíku.

Vodíkové technologie zažívají v poslední době vzrůstající zájem ze strany investorů i politické reprezentace. Je to jedna z relevantních cest k nízkoemisní ekonomice budoucnosti. Ve spojení s aktuálními trendy, jako je elektrifikace osobní dopravy, a s celosvětovým tlakem na snižování emisí oxidu uhličitého, se proto skupina Thein rozhodla pro ambiciózní investici v této oblasti.

„Cítíme, že pro vodíkové technologie nazrál čas. Vidíme, že po světě i v Evropě závratnou rychlostí roste objem investic i projektů, které staví na využití vodíku. Zejména v oblastech těžších aplikací – nákladní, kolejové, ale i lodní dopravy – je vodík technologií srovnatelnou nebo i lepší, než je pohon na elektřinu. I vzhledem k okamžitým synergiím se společnostmi, které již máme v portfoliu, jsou naše ambice vysoké,“ říká k novému projektu Tomáš Budník, zakladatel a majitel skupiny Thein.

Přečtěte si také:   Toyota vyvinula přenosný zásobník na vodík

“Pracujeme na celé řadě projektů od vývoje lokomotiv na hybridní pohon využívajícího vodíkové palivové články přes výstavbu mobilních dobíjecích stanic pro elektromobily s využitím vodíku bez baterií, výstavbu mobilních vodíkových čerpacích stanic pro logistická centra a depa dopravců včetně nabídky vodíkových nákladních automobilů a autobusů jejich provozovatelům až po zajištění záložních zdrojů energie pro kontinuální provozy, kde je nutná dodávka energie bez přerušení. Příklady ze světa ukazují, že vodík je prověřená, bezemisní a všestranná energie, která je schopná nahradit fosilní paliva ve všech oblastech aplikace” říká František Štefan, výkonný ředitel společnosti Hydrogenic Technology.