Společnost SEAT S.A. nainstaluje 39 000 nových solárních panelů, jimiž ztrojnásobí kapacitu vlastní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Společnost SEAT S.A. ztrojnásobí kapacitu vlastní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů montáží 39 000 nových solárních panelů. Rozšíření fotovoltaické elektrárny SEAT al Sol bude zahrnovat instalaci solárních panelů pokrývajících plochu 233 000 metrů čtverečních ve třech výrobních závodech společnosti SEAT S.A. – Martorell, El Prat a Barcelona. Tento projekt zdůrazňuje úsilí společnosti SEAT S.A. o dekarbonizaci svých výrobních procesů a podporuje realizaci jejího závazku směřovat k trvale udržitelnější mobilitě.

Nová solární instalace SEAT al Sol 2 bude jednou z největších fotovoltaických elektráren v Evropě vybudovaných pro vlastní spotřebu. Nové solární elektrárny nabídnou dodatečný výkon 21 MW a ročně budou vyrábět přibližně 29 GWh čisté elektrické energie. Toto množství elektřiny by postačilo ke kompletnímu nabití 500 000 elektromobilů CUPRA Born. Tato čistá energie doplní certifikovanou zelenou elektřinu, při jejíž výrobě nevznikají žádné emise CO2 a kterou odebírají všechny výrobní závody společnosti SEAT S.A. od externích dodavatelů.

Přečtěte si také:  Scania na veletrhu e-SALON 2023 představuje nejrůznější druhy městské nákladní elektromobility

„SEAT al Sol 2 podporuje dosažení cíle dekarbonizovat naše výrobní závody a poukazuje na význam obnovitelných zdrojů jako konkurenčního prvku v našem odvětví. Rozšíření projektu solární elektrárny je součástí transformačního procesu společnosti SEAT S.A., který je nejambicióznější v naší historii a směřuje do nové éry elektromobility,“ vysvětlil Markus Haupt, člen představenstva společnosti SEAT S.A. odpovědný za výrobu a logistiku.

10 let elektrárny SEAT al Sol

Nové rozšíření elektrárny SEAT al Sol navazuje na její úspěchy. Původní část elektrárny je aktivní od roku 2013 a souběžně zůstane v provozu. Tato elektrárna, která je složena z celkem 53 000 panelů na střechách výrobních hal a odstavných ploch pro vyrobené automobily ve výrobním areálu Martorell, nabízí výkon 11 MW a vyrábí 17 GWh čisté elektrické energie ročně. Společně s rozšířením SEAT al Sol 2 bude projekt solární elektrárny společnosti SEAT S.A. nabízet celkový výkon 32 MW a vyrábět 46 GWh elektrické energie z obnovitelných zdrojů ročně.

Uvedení nových fotovoltaických elektráren, které byly vyvinuty ve spolupráci s nezávislým španělským obchodníkem s energiemi, společností CONECTA2 ENERGÍA, do provozu je plánováno na rok 2024. SEAT al Sol 2 využije kromě velkých ploch ve třech výše uvedených výrobních závodech také parkoviště pro zaměstnance v okolí areálu Martorell, aby byly solární panely maximálně využity pro udržitelnou výrobu elektrické energie.

Nejambicióznější transformace v historii společnosti SEAT S.A.

Společnost SEAT S.A. v současnosti prochází nejambicióznější transformací ve své historii. Její výrobní závod v Martorellu, který v letošním roce oslavuje své 30. výročí, bude od roku 2025 vyrábět elektromobily CUPRA a Volkswagen. Společnost SEAT S.A. připravila pro realizaci tohoto cíle plán průmyslové, organizační a kulturní transformace, který zrcadlí její neochvějné zaměření na trvalou udržitelnost včetně strategických iniciativ, mezi něž patří využívání systémů vlastní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů s cílem minimalizovat vliv na životní prostředí.

Přečtěte si také:  Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

Program dekarbonizace společnosti SEAT S.A. vytyčuje plán snižování emisí CO2 v celém hodnotovém řetězci automobilové výroby a kompletním životním cyklu automobilu, který zahrnuje výrobu, používání a likvidaci vozidla. Cílem společnosti SEAT S.A. je snížit tyto emise o 50 % do roku 2030 oproti roku 2018 jako krok na cestě k uhlíkově neutrálnímu podniku do roku 2050 v souladu s dekarbonizačními cíli koncernu Volkswagen. Hlavními prostředky pro dosažení uvedených cílů jsou elektrifikace automobilů, která umožní snížit uhlíkovou stopu v průběhu jejich používání, nabíjení elektromobilů zelenou elektrickou energií, rozvíjení cirkulárního hospodářství a dekarbonizace fáze výroby.