2018_FORD_TRANSIT_V363

Společnost Ford Motor Company završila dvacet let udržitelného rozvoje

V roce 1999 zveřejnila společnost Ford Motor Company svoji první Zprávu o udržitelnosti (Sustainability Report). Učinila tak jako vůbec první firma svého oboru. Od té doby se Ford neustále posouvá k udržitelnějšímu světu.

„Chceme mít pozitivní vliv na planetu i na komunity, v nichž žijeme a působíme,“ řekla Kim Pittel, viceprezidentka Ford Motor Company pro udržitelný rozvoj, životní prostředí a bezpečnost. „Když budeme na hledání řešení, která chrání planetu a zlepšují lidem život, spolupracovat se svými partnery a dodavateli, můžeme společně dokázat ještě víc.“

Od první zprávy, zaměřené převážně na otázky související se životním prostředím, udělal Ford značný pokrok. Jeho pojetí udržitelného rozvoje nyní pokrývá mnohem širší spektrum oblastí.

Jen v roce 2018 Ford:

 • Provedl formální posouzení stavu dodržování základních lidských práv ve společnosti dle doporučení OSN
 • Splnil s osmiletým předstihem svůj cíl (stanovený v roce 2010) dosáhnout snížení provozních emisí skleníkových plynů na jeden vyrobený vůz o 30 procent
 • Oznámil záměr vylepšit hospodaření s vodou ve svých výrobních provozech, tak aby pitná voda sloužila pouze k lidské spotřebě

Vize do budoucnosti

Během následujících dvaceti let bude Ford pokračovat v naplňování dosavadních cílů a zároveň si stanovil několik nových. Chce se stát nejdůvěryhodnější společností svého druhu na světě a vyrábět inteligentní automobily pro inteligentní svět.

K obecným cílům Fordu v oblasti udržitelnosti, z nichž potom vycházejí cíle a úkoly konkrétní, patří:

 • Podpořit pokrok lidstva zajištěním mobility pro všechny
 • Stát se celosvětovým lídrem v inkluzivitě a diverzitě
 • Získávat vstupní suroviny pro výrobu zodpovědným způsobem
 • Ve výrobě používat výhradně recyklované a obnovitelné plasty
Přečtěte si také:  Automobilka Volvo Cars uzavřela partnerství se společností Breathe, do které investuje za účelem vývoje nové generace rychlého nabíjení

Naplňování vize

Obecné cíle definují dlouhodobou strategii Fordu v oblasti udržitelnosti, jež je naplňována prostřednictvím konkrétních cílů. K nim patří například následující závazky:

 • Ford bude pokračovat ve snižování emisí CO2 v souladu se závěry Pařížské dohody. První zpráva Fordu o scénáři klimatické změny, publikovaná spolu se Zprávou o udržitelnosti, popisuje plán přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a management klimatických rizik
 • Do roku 2030 Ford eliminuje plasty na jedno použití
 • Do roku 2035 bude Ford ve všech svých výrobních závodech po celém světě používat výhradně elektřinu z obnovitelných zdrojů

Udržitelnost v Evropě

Začátkem letošního roku Ford oznámil, že všechny jeho modelové řady budou v budoucnu nabízeny i v elektrifikované variantě. Na dubnové akci „Go Electric“ v Amsterodamu představil pod novou značkou Ford Hybrid 16 elektrifikovaných modelů ze všech segmentů: od malých rodinných vozů přes SUV až po velkoprostorové automobily. Zároveň potvrdil, že připravuje elektrické sportovní SUV, inspirované Mustangem, a elektrický Transit.

K naplňování cílů v oblasti udržitelnosti přispívají i již realizovaná opatření:

 • Součástí Evropského střediska náhradních dílů a distribuce v německém Kolíně nad Rýnem je fotovoltaická elektrárna, která každý rok dodá do sítě 1 100 MWh elektřiny. To by stačilo k pokrytí spotřeby 370 průměrných kolínských domácností
 • Tři větrné turbíny v Diesel Centru v britském Dagenhamu, což je celosvětově největší závod Fordu na výrobu vznětových motorů, poskytují dostatek elektřiny ke kompletnímu zásobování budovy finální montáže
 • V Rumunsku Ford vloni otevřel své první Středisko společensky prospěšného podnikání v Evropě
Přečtěte si také:  ČEZ staví dobíjecí wallboxy u horských chat v Jizerských horách a ultrarychlé nabíječky v Krkonoších

Všechny provozy a budovy Fordu v Kolíně nad Rýnem jsou již déle než 10 let stoprocentně zásobovány čistou elektřinou z udržitelných zdrojů včetně tří hydroelektráren v Norsku a Švédsku.

Podpora postavení žen a dětí

Ford také oficiálně spustil grantový program SHE-MOVES (Strengthening Her: Mobilizing Ventures for Social Innovation). Jeho účelem je podporovat aktivity, které zlepšují postavení žen a dětí ve společnosti a jejich přístup k mobilitě. Program je určen pro Indii, Jižní Afriku a Nigérii.

Společnost již udělila granty třem subjektům:

 • Zaclon India Pvt. Ltd. – proškolí více než 40 indických žen v řízení a údržbě motorových vozidel, sebeobraně a osobní bezpečnosti
 • Shuttlers – nejméně 600 ženám bude po dobu jednoho roku poskytovat specializovanou kyvadlovou dopravu na frekventované trase
 • Uhambo Foundation – rodičům dětí z JAR s pohybovým postižením zajišťuje podporu, vzdělávání a pomoc s přepravou