PSA-Total-vyroba-baterii

Skupiny PSA a Total/Saft vytvořily „Automotive Cells Company“, společný podnik na výrobu baterií v Evropě

Skupiny PSA a Total/Saft podepsaly dohodu o vytvoření společného podniku ACC. Generálním ředitelem firmy ACC odpovědným za její založení a vývoj byl jmenován Yann Vincent, předsedou představenstva se stal Ghislain Lescuyer.

Oba partneři tímto spojením vytvářejí globální subjekt zaměřený na vývoj a výrobu baterií pro automobilový průmysl s cílem přinášet výsledky na nejvyšší světové úrovni, a to už od roku 2023.

Total/Saft vloží do společného podniku své odborné znalosti v oblasti výzkumu, vývoje a industrializace a skupina PSA své znalosti automobilového trhu a zkušenosti s velkosériovou výrobou. Středisko výzkumu a vývoje v Bordeaux a pilotní závod ve francouzském Nersacu již vstoupily do počáteční fáze, která umožňuje vývoj nových, vysoce výkonných technologií lithium-iontových článků. Po ukončení této fáze výzkumu a vývoje se plánuje zahájení sériové výroby ve dvou „GigaFactories“, ve francouzském Douvrinu a poté v německém Kaiserslauternu.

Cílem tohoto projektu je:

  • Reagovat na výzvy přechodu na nové zdroje energií snížením ekologické stopy vozů v celém hodnotovém řetězci ve snaze nabídnout čistou a dostupnou mobilitu;
  • Vyrábět baterie pro elektrické vozy, které budou na nejvyšší technologické úrovni z hlediska energetické náročnosti, dojezdu, doby nabíjení a uhlíkové stopy.
  • Vyvinout výrobní kapacitu nutnou pro schopnost reagovat na růst poptávky po elektromobilech na evropském trhu, který by měl podle odhadů dosahovat do roku 2030 kapacity 400 GWh baterií, což je patnáctinásobek současného trhu.
  • Zajistit výrobní nezávislost Evropy jak při vývoji, tak při výrobě baterií s počáteční kapacitou 8 GWh, do roku 2030 by měla obě výrobní místa dosahovat kumulativní kapacity 48 GWh. To bude odpovídat výrobě 1 milionu elektromobilů ročně, tj. více než 10 % evropského trhu.
  • Získat pozici zásadního subjektu na trhu zajišťujícího dodávky pro výrobce elektromobilů.

Projekt získal finanční podporu francouzských a německých úřadů ve výši 1,3 miliardy EUR. Obdržel souhlas evropských institucí, jakožto důležitý projekt společného evropského zájmu (Important Project of Common European Interest IPCEI), což svědčí o jeho strategickém významu pro přechod mobility na nové zdroje energií. Celý projekt představuje investice ve výši více než 5 miliard EUR.

Carlos Tavares, předseda představenstva skupiny PSA, prohlásil: „Vytvoření evropského konsorcia na výrobu baterií, které jsme požadovali, je nyní realitou. Rád bych vyzdvihnul zapojení skupin Total/Saft a PSA/Opel, díky nimž se tento projekt uskutečnil. Tento nový krok je v souladu s naším posláním, jímž je snaha nabízet občanům čistou, bezpečnou a dostupnou mobilitu, a dává skupině PSA konkurenční výhodu v kontextu rozvoje prodeje elektromobilů. ACC posouvá skupinu PSA vpřed na cestě k uhlíkové neutralitě.“

Patrick Pouyanné, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Total, uvedl: „Vytvoření ACC ilustruje závazek skupiny Total reagovat na výzvu týkající se změny klimatu a rozvíjet se jako multienergetická skupina, která je významným subjektem v přechodu na nové zdroje energie, a snahu nadále poskytovat našim zákazníkům bezpečnou, úspornou a čistou energii. Naším cílem je využít výhody uznávaných dovedností naší dceřiné společnosti SAFT v oblasti baterií a výrobního know-how našeho partnera PSA a společně reagovat na významný nárůst počtu elektromobilů v Evropě. Rád bych podpořil týmy, které se připojí k ACC, aby se tato aktivita stala skutečným evropským technologickým a průmyslovým úspěchem.“ 

Ghislain Lescuyer, předseda představenstva, dodal: „ACC je výsledkem společné vize a touhy výrobců a evropských a vnitrostátních orgánů vytvořit podnik, který se stane lídrem evropského trhu v oblasti baterií. V Evropě máme dovednosti nutné pro vývoj těch nejlepších technologií, kterými se odlišíme od asijské konkurence. ACC tak podpoří přechod na elektrickou, účinnou, bezpečnou a udržitelnou mobilitu. 

Yann Vincent, generální ředitel ACC, prohlásil: „Dostal jsem velkou příležitost realizovat tento strategický projekt jménem obou společností. Jsem přesvědčen, že kombinace know-how a touhy uspět přivede tým ACC v nadcházejících letech na nejvyšší úroveň technologické a ekonomické konkurenceschopnosti.“