Skupina Stellantis uzavřela se společností Orano dohodu o recyklaci baterií pro elektromobily

Stellantis N.V. a Orano oznámily dne 24. října 2023 podpis memoranda o porozumění, jehož cílem je založení společného podniku na recyklaci vyřazených automobilových baterií a výrobního odpadu z továren typu gigafactory v Evropě a Severní Americe. Tento společný podnik umožní skupině Stellantis posílit její pozici v hodnotovém řetězci baterií, neboť zajistí další dodávky kobaltu, niklu a lithia potřebných pro elektrifikaci odvětví a energetickou transformaci.

„Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje potvrdily potřebu hledat řešení, jako je toto se společností Orano, abychom dokázali čelit výzvě hospodaření s přírodními zdroji, jejich využívání a ekologické odpovědnosti,“ uvedla Alison Jones, senior viceprezidentka obchodní jednotky pro oběhové hospodářství skupiny Stellantis. „Skupina Stellantis se řídí strategickým plánem Dare Forward 2030 a je odhodlána transformovat své procesy výroby a spotřeby tak, aby splnila své závazky v oblasti oběhového hospodářství.“

Přečtěte si také:  Více než 110 ultrarychlých stojanů a zdvojnásobení lokalit s ultrafasty, slibuje ČEZ pro rok 2024

Společný podnik využívá inovativní nízkouhlíkový proces, který vyvinula společnost Orano. Ten představuje průlom v rámci stávajících procesů a umožňuje zužitkování všech složek lithium-iontových baterií a výrobu nových materiálů pro katody. Společný podnik bude rovněž vyrábět materiály známé jako „černá hmota“ nebo „aktivní hmota“. Výsledný materiál bude moci být zpracován v budoucím hydrometalurgickém závodě společnosti Orano ve francouzském Dunkerque a poté znovu použit v bateriích, čímž se uzavře okruh oběhového hospodářství.

Díky tomuto inovativnímu přístupu k předúpravě a díky špičkové hydrometalurgické technologii společnosti Orano může míra využití kovů dosahovat výjimečných hodnot přes 90 %. To umožní výrobcům OEM dosáhnout míry recyklace, kterou doporučuje Evropská komise pro baterie do elektromobilů, a zároveň zajistit udržitelnost jejich obchodního modelu. V současné situaci, kdy existuje zvýšená poptávka po strategických kovech a současně silná závislost Evropy na těchto kovech, zaujímá společnost Orano pozici klíčového hráče v integrovaném hodnotovém řetězci od recyklace baterií až po výrobu katodových materiálů.

„Z uzavření partnerství s tak významným hráčem, jako je skupina Stellantis, jsme nadšeni a těší nás, že můžeme spolupracovat na recyklaci použitých elektrických baterií,“ prohlásil Guillaume Dureau, ředitel pro inovace, výzkum a vývoj skupiny Orano. „Jsme hrdí na to, že můžeme přispět svými odbornými znalostmi a know-how a naším inovativním a převratným procesem, který umožňuje dosáhnout skutečně uzavřeného cyklu. Společnost Orano pokračuje ve svém závazku rozvíjet nízkouhlíkové hospodářství prostřednictvím recyklace strategických materiálů potřebných pro energetickou transformaci a oběhové hospodářství.“

V rámci strategického plánu Dare Forward 2030 hodlá obchodní jednotka pro oběhové hospodářství skupiny Stellantis desetinásobně zvýšit příjmy související s recyklací a do roku 2030 dosáhnout celkových příjmů z oběhového hospodářství ve výši více než 2 miliardy eur. Stellantis je na dobré cestě stát se ve všech oblastech působnosti do roku 2038 uhlíkově neutrální společností s jednociferným procentem kompenzace zbytkových emisí.

Přečtěte si také:  BMW Group i v tomto roce připravila v rámci projektu GoingGreen by BMW flotilu vozů pro firemní testování odpovědné mobility

Tato nová společnost pro recyklaci bude rovněž poskytovat partnerům skupiny Stellantis a její poprodejní síti i dalším výrobcům OEM řešení pro nakládání s vyřazenými bateriemi a výrobním odpadem z továren typu gigafactory. Výroba, která bude využívat stávající infrastrukturu a zdroje skupiny Stellantis, by měla být zahájena na začátku roku 2026. Investice do odborné rekvalifikace a zvyšování kvalifikace zaměstnanců společností Stellantis a Orano otevřou perspektivu udržitelného zaměstnání na nově vytvořených pracovních místech.

Společný podnik podléhá schválení závěrečných dokumentů.