Skupina ČEZ se pro snížení emisí rtuti z elektrárny Mělník I v České republice obrací na společnost Gore

Nové předpisy EU omezující emise rtuti a SO2 mají vstoupit v platnost do roku 2021 a pro provozovatele uhelných elektráren je čas jednat.

Česká republika, stejně jako mnoho dalších zemí střední a východní Evropy, se pro výrobu elektřiny bude mnoho let spoléhat na uhlí. Pro splnění současných a budoucích předpisů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí je zapotřebí osvědčená, spolehlivá a nízkonákladová technologie snížení emisí.

Řešení poskytuje inovativní systém firmy W. L. Gore & Associates (Gore).

V závodě Mělník I Skupiny ČEZ, který dodává teplo a elektřinu do Prahy, budou moduly pro řízení obsahu rtuti GORE® instalovány v jedné z odsířovacích praček závodu jako demonstrační projekt, který zpracovává spaliny v objemu přibližně 1 000 000 Nm3/h.

K této jednotce a druhé lince mohou být přidány další moduly, které splňují požadavky směrnic EU o průmyslových emisích.

Součástí celkové strategie společnosti ČEZ je snižování emisí podle norem EU a plný soulad s těmito normami ve všech jejích závodech v České republice a dalších zemích EU.

Systém řízení obsahu rtuti a SO2 firmy GORE (GMCS) je pasivní systém pro čištění kouřových plynů, který se skládá z modulů instalovaných v mokré pračce.

Systém Gore eliminuje potřebu přidávat chemické přísady a moduly jsou konstruovány pro životnost několik let bez údržby. To eliminuje mnoho nežádoucích komplikací a vysoké provozní náklady spojené s tradičními systémy kontroly obsahu rtuti.

Systém řízení obsahu rtuti a SO2 firmy GORE se již čtyři roky osvědčuje v několika amerických uhelných elektrárnách. Mělník je pátou elektrárnou v Evropě, která testuje nebo používá technologii Gore. Patří zde dva závody v Polsku (Belchatow a Patnow) a dva v Německu (Schkopau a Chemnitz).