Siemens na veletrhu e-SALON: nabíjecí stanice a akumulace elektrické energie

S rozvojem elektromobility a rostoucím počtem dobíjecích stanic budou vznikat problémy s dodatečnou kapacitou stávajícího vedení a trafostanic, a to jak na úrovni distribuce, tak v rámci lokálních distribučních soustav. Společnost Siemens nabízí řešení v podobě bateriového akumulačního systému.

Přestože se očekává, že v městském provozu budou elektromobily k nabíjení využívat především nízkovýkonové dobíjecí terminály, a to v průběhu celého dne, z důvodu velkého množství elektromobilů se nevyhneme požadavkům na pokrytí výkonových špiček v lokalitách se zvýšeným počtem parkovacích míst. Bude se jednat zejména o developerská a obchodní centra. Stejně tak bude budovaná infrastruktura rychlonabíjecích stanic stále více narážet na omezenou kapacitu distribuční soustavy v místech připojení.

Vhodným řešením, jak minimalizovat nároky na distribuční a lokální sítě je instalace akumulačního systému, ideálně v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie (OZE), které prohlubují ekologický význam elektromobilů. Společnost Siemens nabízí systém pro akumulaci elektrické energie, který umožnuje využití různých typů baterií ve spojení s OZE. Jedná se o modulární systém s výkonem od 30 kW do výkonu jednotek megawatt.

Mezi výhody tohoto řešení patří rychlý čas odezvy na změny v distribučních a přenosových sítích, zaručená kvalita elektrické energie a vysoká celková účinnost dosahující 85 %. Zařízení se zpravidla dodává v kontejnerovém provedení. Kontejnery jsou podle potřeb použitých technologií vybaveny klimatizací, elektro-instalací a zařízením pro požární bezpečnost podle místních požadavků. Kontejnerové řešení také usnadňuje dopravu na staveniště a minimalizuje montážní práce v místě realizace.

Přečtěte si také:  Bude nová podpora státu Game Changer v elektromobilitě? Její absence doposud odrazovala od elektromobility až třetinu firem v Česku

Fluence

Akumulační technologie Siemens využívají globální zázemí společnosti Fluence, která vznikla 1. ledna 2018. Jedná se o společný podnik Siemens AG a americké firmy AES. Fluence se zaměřuje na trh skladování elektřiny a kombinuje know-how obou společností – ke dnešnímu dni Fluence získal zakázky na 70 projektů bateriových úložišť o celkové velikosti více než 600 MW, což tvoří 1/5 celkového světového instalovaného výkonu těchto řešení. Tato kapacita zahrnuje i výstavbu největšího lithiointového úložiště na světě, Alamitos poblíž San Diega v Kalifornii (100 MW / 400 MWh).