SEAT-reduces-the-environmental-footprint-of-its-production-by-43-since-2010_03_small

SEAT zmenšil od roku 2010 ekologickou stopu výroby o 43 procent

SEAT se intenzivně zabývá ochranou přírody a v roce 2019 aktivně pokračoval v postupném snižování vlivu svých provozních aktivit na životní prostředí. Španělský výrobce úspěšně snížil pět hlavních ekologických ukazatelů souvisejících s výrobou, a to o 43 %. Jde o spotřebu energie a vody, množství odpadu, emise těkavých organických látek a emise CO2. Společnost SEAT tak učinila významný krok k dosažení cílů stanovených pro rok 2025, mezi něž patří zmenšení ekologické stopy výroby v porovnání s rokem 2010 na polovinu.

SEAT zahájil svou ekologickou ofenzivu před deseti lety a od té doby omezil spotřebu energie a vody o 26 %, resp. 32 %. Kromě toho zmenšil množství odpadu o 58 %. Emise těkavých organických látek klesly o 23 %. Navíc se podařilo snížit emise CO2 z výroby o 65 %. Investice do ekologických iniciativ dosáhly v loňském roce 27 milionů eur.

Dr. Christian Vollmer, člen představenstva společnosti SEAT, odpovědný za výrobu a logistiku, zdůraznil, že „SEAT vyvíjí nesmírné úsilí v oblasti ochrany životního prostředí. Proto již mnoho let pracujeme na minimalizaci vlivu našich provozních činností na životní prostředí. Od roku 2010 jsme zmenšili naši ekologickou stopu o 43 % a snížili emise CO2 z výroby o 65 %. Naším cílem je v tom nepřetržitě pokračovat a přispívat tak k ochraně planety.“

O 38,5 % méně odpadu během jednoho roku

SEAT se v roce 2019 zaměřil na minimalizaci odpadu a jeho efektivnější zpracování. Tohoto cíle bylo dosaženo zavedením různých komplexních opatření ve výrobě, sahajících od snížení vznikajícího odpadu až po jeho následnou recyklaci a opětovné zpracování. SEAT v důsledku toho redukoval množství odpadu během jednoho roku o 38,5 %. Od roku 2010 dosáhl dokonce snížení o 58 %. Množství odpadu určeného k likvidaci kleslo o dva kilogramy na vyrobený vůz.

Přečtěte si také:  Vloni v Česku přibylo 6 640 nových osobních bateriových elektromobilů, dosáhly 3% tržního podílu – v zemích EU již přes 16 %

SEAT-reduces-the-environmental-footprint-of-its-production-by-43-since-2010_02_small

Hlavní iniciativy v roce 2019

Mezi nejvýznamnější opatření roku 2019 patří minimalizace množství produktových obalů a tmelů, určených k likvidaci, nebo vylepšené třídění odpadu a jeho zpracování, aby bylo zaručeno opětovné využití surovin. Kromě toho byly konvenční plastové lahve nahrazeny znovu použitelnými lahvemi, které firma rozdělila mezi zaměstnance. Tím snížila množství použitého plastu o 22 tun ročně.

Výrobce automobilů zahájil v roce 2019 několik programů na snižování emisí CO2 a zvyšování energetické hospodárnosti. Jedním z nich je projekt rekuperace energie z komínů pecí pro sušení lakovaných povrchů. Výsledkem je snížení spotřeby zemního plynu o 11,7 GWh ročně, což odpovídá roční spotřebě téměř 2400 španělských domácností. Díky tomuto projektu se emise CO2 snížily o 2400 tun ročně.

V lakovně byla již úspěšně realizována řada dalších iniciativ, například opětovné využívání vody používané při nanášení laků na karoserie vozidel. Voda se po oddělení a přečištění vrací do procesu v rámci zcela uzavřeného okruhu.

Zaměstnanci společnosti SEAT navíc vysázeli stromy v oblasti ústí řeky Llobregat s cílem chránit biodiverzitu. Tato iniciativa je součástí projektu obnovy přirozeného prostředí v chráněné oblasti delty Llobregatu, která se nachází v blízkosti dvou výrobních závodů společnosti SEAT: SEAT Barcelona a SEAT Componentes.

Úsilí o ochranu životního prostředí

Ochrana životního prostředí je jedním z pilířů strategie společnosti SEAT v oblasti trvalé udržitelnosti. V roce 2010 byl spuštěn projekt Ecomotive Factory s cílem co minimalizovat vliv výrobního závodu SEAT v Martorellu na životní prostředí. V současnosti má ochrana planety ještě vyšší prioritu v rámci globální mise společnosti SEAT Move to Zero. Její ambicí je minimalizovat vliv všech produktů a řešení pro mobilitu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, od získávání surovin přes výrobu až po ukončení životnosti. Tím se zabrání narušování ekosystémů s pozitivním vlivem na životní prostředí a lidskou společnost. Move to Zero je v souladu s úsilím automobilky SEAT a koncernu Volkswagen o trvalou udržitelnost a povede k dosažení ekologických cílů stanovených Pařížskou dohodou. Společnou dlouhodobou vizí je stát se do roku 2050 společností s neutrální bilancí emisí CO2 a snížit ekologickou stopu ve specifických oblastech výroby o 50 % do roku 2025 v porovnání s rokem 2010. V roce 2019 byly tyto dopady sníženy již o 43 %.

Přečtěte si také:  Evropský parlament dnes promarnil příležitost odmítnout normu Euro 7

SEAT-reduces-the-environmental-footprint-of-its-production-by-43-since-2010_01_small