SEAT-reduces-its-waste-by-34-per-cent_03_small

SEAT zmenšil množství odpadu o 34 % a do roku 2025 chce dosáhnout 60% snížení

SEAT u příležitosti Mezinárodního dne recyklace oznámil, že své letošní ekologické aktivity zaměřuje na snižování odpadu. V uplynulých 8 letech vytvořil SEAT ve svých provozech o 34 % méně odpadu a v nadcházejících měsících uvede do provozu opatření pro další snížení odpadu z výroby, a to až o 60 % během příštích šesti let.

Mezi další iniciativy společnosti SEAT patří prevence vzniku odpadu a optimalizace jeho třídění, aby se dosáhlo vyšší míry recyklace a opětovného využití odpadních materiálů z výroby. Cílem společnosti je také zpracovávat odpad, který vzniká v různých fázích výrobního procesu, například kaly obsahující zbytky laků a tmelů.

Společnost SEAT v uplynulých 8 letech úspěšně snížila zatížení životního prostředí v průměru o 34 %. SEAT začal v roce 2010 realizovat ekologickou strategii Ecomotive Factory a od té doby snížil spotřebu elektrické energie a vody o 21,6 %, resp. 30,9 %. Navíc klesly emise CO2 a těkavých organických sloučenin o 63,3 %, resp. 21,4 %. Odpadu vzniklo o 34,2 % méně.

Dr. Christian Vollmer, člen představenstva společnosti SEAT, odpovědný za výrobu a logistiku, zdůraznil, že „pokračujeme v našich snahách o zlepšování, abychom se stali vzorem ve všech ohledech – z hlediska kvality a efektivity výroby v našich závodech, i v nalézání řešení pro změnu paradigmat, jíž čelí firmy a celá společnost a v níž hrají stále důležitější roli recyklace, snižování emisí a ochrana životního prostředí“. SEAT investoval v roce 2018 celkem 16 milionů eur do ekologických iniciativ v oblastech, které se týkají výroby.

Přečtěte si také:  Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

Výhled na rok 2025

Dalším milníkem v ekologické strategii společnosti SEAT je zlepšení ukazatelů o 50 % do roku 2025. Společnost již pracuje na nových systémech, jako je například rekuperace tepla z komínů závodu Martorell. Rekuperace tepla umožní ušetřit množství energie, které je srovnatelné s roční spotřebou 760 domácností, a významně snížit emise CO2. K pohlcení tak velkého množství CO2 by bylo zapotřebí 250 000 stromů.

SEAT navíc rozšiřuje používání vodou ředitelných laků v celém lakovacím procesu, včetně nanášení podkladového nátěru. Tato iniciativa sníží emise těkavých organických sloučenin v rozsahu, který odpovídá nalakování 38 000 automobilů konvenčními laky.

Jedinečné iniciativy

Jednou z význačných ekologických iniciativ společnosti SEAT je solární elektrárna SEAT al Sol na střechách výrobního závodu Martorell, která je největším zařízením svého druhu v Evropě a jedním z největších na světě v rámci automobilového průmyslu. Plochu 40 fotbalových hřišť pokrývá 53 000 fotovoltaických panelů. SEAT tímto způsobem získává 17 milionů kWh elektrické energie ročně. Tímto množstvím energie by bylo možné 293 100krát nabít akumulátory modelu SEAT el-Born. První elektromobil SEAT by tak mohl každý rok ujet vzdálenost 105 milionů kilometrů.

V roce 2018 byl v závodě SEAT Martorell zprovozněn nový systém velmi efektivního nanášení laků, který minimalizuje emise těkavých organických sloučenin. Díky tomuto inovativnímu opatření bylo sníženo množství emisí těkavých organických sloučenin, vznikajících při tomto procesu, o 40 %, což je ekvivalent 10 tun ročně. V roce 2018 byla lakovna modernizována také novým lakovacím boxem pro dvoubarevné lakování karoserií modelů SEAT Arona a Audi A1. Podobně byla zvýšena maximální kapacita lakovny z 2300 na 2400 vozů denně kompletní automatizací jedné z linek. Společnost investovala do realizace těchto opatření 23 milionů eur.

Přečtěte si také:  Továrna Jaguar Land Rover v Nitře slaví páté výročí a potvrzuje elektrickou budoucnost

Zaměření na trvalou udržitelnost

Ambiciózní ekologická strategie společnosti SEAT s výhledem do roku 2025 zohledňuje závazek společnosti a koncernu Volkswagen splnit ekologické cíle Pařížské dohody. SEAT v souladu s tímto cílem zavádí opatření směřující k neutrální bilanci emisí CO2 v celém hodnotovém řetězci vozidel a ve všech divizích společnosti do roku 2050.

SEAT-reduces-its-waste-by-34-per-cent_02 small