SEAT snížil zatížení životního prostředí od roku 2010 o 34 % a do roku 2025 hodlá dosáhnout hranice 50 %

Boj proti změně klimatu je globální hnutí, na němž se podílejí také závody na výrobu automobilů. SEAT například snížil zatížení životního prostředí výrobním závodem v Martorellu od roku 2010 o 34 %. U příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí představujeme nejvýznamnější iniciativy společnosti SEAT na ochranu planety.

Země: Chodník, snižující znečištění. Chodník Technického centra SEAT snižuje znečištění. Fotokatalytický chodník je vydlážděn betonovými deskami s povrchovou úpravou, obsahující oxid titaničitý. Kuriozní vlastností této sloučeniny je schopnost spustit chemickou reakci, při níž se rozkládají škodliviny v ovzduší, pokud dojde ve stejný okamžik ke vzájemnému kontaktu se škodlivými sloučeninami, světlem a kyslíkem. Škodlivé sloučeniny jsou přeměňovány na dusičnany, rozpustné ve vodě. Chodník se tak sám dekontaminuje a čistí a má baktericidní účinek.

SEAT má v současnosti 4000 m2 fotokatalytických chodníků, které snižují znečištění ovzduší o 40 %. Společnost zkoumá využití této technologie na dalších 26 000 metrech čtverečních chodníků v celém podnikovém areálu v Martorellu. „Tento projekt je součástí iniciativy Ecomotive Factory a jeho cílem je zlepšit kvalitu ovzduší a snížit znečištění o 40 %. Existuje extrémně velký potenciál pro snižování emisí oxidů dusíku (NOx). Již první fáze, realizovaná v Technickém centru, nám umožnila snížit emise o 0,8 tuny ročně. Pokud bychom tuto technologii využili v celém výrobním závodě, dosáhlo by potenciální snížení 5,2 tuny za rok,“ vysvětluje Dr. Joan Carles Casas, manažer inženýrských procesů ve společnosti SEAT.

Přečtěte si také:  Továrna Jaguar Land Rover v Nitře slaví páté výročí a potvrzuje elektrickou budoucnost

Vzduch: Trvale udržitelné komíny. SEAT již dosáhl roční úspory 11,7 GWh u spotřeby zemního plynu, což je ekvivalentem roční spotřeby 2400 španělských domácností, a to díky novému zařízení, které získává zpět odpadní teplo z pecí pro sušení nalakovaných karoserií. Horký vzduch, stoupající komínem, ohřívá kapalinový okruh, který je posléze využíván v procesu lakování automobilových karoserií.

Díky této iniciativě není do atmosféry vypouštěno 2400 tun CO2 ročně, což odpovídá 2200 letům z Madridu do New Yorku.

Voda: Oceán laku. Lakovna používá procesy náročné na spotřebu vody, které se podílejí více než polovinou na celkovém množství vody, nezbytném k výrobě. Velké množství vody je zapotřebí při povrchových úpravách karoserie, v mycích boxech i při finálním lakování. Právě proto je největší úsilí zaměřeno na šetrné využívání vody v lakovně. Při lakování automobilů je malé množství vody odváděno do čisticí nádrže. „Do ní přidáváme nezbytné chemické látky, které způsobí oddělení laku od vody. Vyčištěná voda se vrací do procesu v rámci zcela uzavřeného okruhu,“ vysvětluje Dr. Casas.

Další oblastí s intenzivní spotřebou vody je test vodotěsnosti vozidla. Na všechna vyrobená vozidla je po dobu šesti minut rozstřikováno více než 150 litrů vody na metr čtvereční. Také tento proces používá uzavřený okruh. „Veškerou vodu zachycujeme, čistíme a vracíme zpět do procesu,“ vysvětluje Dr. Casas.

Oheň: Slunce jako zdroj energie. Lide si po mnoho let mysleli, že je Slunce ohnivou koulí. Tento mýtus byl samozřejmě již dávno vyvrácen, ale naštěstí pro nás stále zůstává velký potenciál pro využívání sluneční energie. Dobrým příkladem je SEAT al Sol, největší solární elektrárna v evropském automobilovém průmyslu. Elektrárnu tvoří celkem 53 000 fotovoltaických panelů na střechách výrobního závodu a krytých parkovišť pro vozidla určená k exportu. Jejich plocha je 276 000 m2, což je srovnatelné s 40 fotbalovými hřišti. Solární elektrárna vyrábí více než 17 milionů kWh elektrické energie ročně s nulovými emisemi. „Díky tomu snižujeme emise CO2 o 4250 tun ročně. K pohlcení tohoto množství emisí by bylo zapotřebí 700 000 stromů,“ vysvětluje Dr. Casas.

Přečtěte si také:  Lexus v roce 2026 uvede na trh bateriový elektromobil příští generace

SEAT v této oblasti také nahradil konvenční žárovky velmi hospodárnými diodami LED ve vnitřních i vnějších prostorách svých výrobních závodů. Každý rok se tak ušetří množství energie, které se rovná spotřebě 1000 domácností.

Navíc les SEAT: Zaměstnanci společnosti SEAT přispěli k založení botanické zahrady v martorellském parku Can Casas vysazením 80 stromů různých původních druhů a k vytvoření prostoru pro ochranu rosničky středomořské. Každý strom je označen kódem QR. Po jeho naskenování mobilním telefonem získá návštěvník informace o každém druhu.

V číslech…

  • Snížení zatížení životního prostředí mezi roky 2010 a 2018: 34 %
  • Spotřeba energie: 22 %
  • Spotřeba vody: 31 %
  • Emise CO2: 63 %
  • Odpad: 34 %
  • Rozpouštědla: 22 %