scania-lng-1

Scania je součástí sdružení, jehož cílem je podpořit rozšiřování vozidel s pohonem na plyn v celé Evropě

Sdružení s názvem BioLNG EuroNet oznámilo závazek k dalšímu rozšiřování LNG (zkapalněného zemního plynu) jako paliva používaného v silniční dopravě po celé Evropě. Nová infrastruktura by měla zajistit dlouhodobý úspěch a zavádění LNG ve velkém měřítku.

Všichni členové sdružení zahrnujícího společnosti Shell, Disa, Scania, Osomo a Iveco budou provádět samostatné kroky, jejichž cílem má být dalších 2000 nákladních vozidel s pohonem na LNG na pozemních komunikacích, 39 čerpacích stanic na LNG a výstavba závodu na výrobu BioLNG v Nizozemsku.

Čerpací stanice na LNG budou součástí celoevropské sítě a jejich výstavba se plánuje v Belgii, Francii, Nizozemsku, Polsku a Španělsku. Stanice se budou nacházet ve vzdálenosti přibližně každých 400 km na hlavních silničních tazích ze Španělska do východního Polska.

„LNG je stále více cenově dostupnějším palivem pro těžká nákladní vozidla, což z něj v souvislosti s rozvojem dopravy činí důležitý zdroj energie,“ uvedl Istvάn Kapitάny, výkonný viceprezident ve společnosti Shell Retail. „Společnost Shell se zavázala nabízet svým zákazníkům energii s nižším obsahem uhlíku a nové čerpací stanice na LNG jsou významným střípkem mozaiky. Těším se, až tato důležitá síť čerpacích stanic v nadcházejících letech přivítá evropské motoristy.

Očekává se, že závod na výrobu BioLNG vyprodukuje 3000 MT za rok a bude využívat biometan získaný z odpadu. Ten bude následně prodáván koncovým uživatelům prostřednictvím sítě LNG.

„Tento program zahrnuje čerpací stanice, výrobu biopaliv a dotace, jež jsou nezbytné k tomu, aby pokrokoví zákazníci investovali do nákladních vozidel i přes zvýšené počáteční náklady,“ říká Jonas Nordh, ředitel pro řešení udržitelné dopravy ve společnosti Scania. „Zatímco LNG, který snižuje emise CO2 zhruba o 20 procent, je v současné době více rozšířen, bioplyn, jenž snižuje emise CO2 o více než 90 procent, může být s rostoucí spotřebou produkován v čím dál větší míře v souladu s přírodou.“

BioLNG EuroNet usiluje o to, aby se využívání LNG jako paliva v silniční dopravě v budoucnu ještě více rozšířilo.

Přečtěte si také:  BILLA a Shell společně podpoří rozvoj elektromobility v České republice

scania-lng-2

O projektu:

 • Projekt BioLNG Euronet sdružuje významné hráče na evropském trhu: Shell, DISA, Osomo, Scania a Iveco. Cílem těchto partnerů v rámci tohoto projektu je pomoci Evropské unii splnit její cíl v podobě snížení emisí CO2 o 60 % do roku 2030 prostřednictvím dlouhodobé dekarbonizace těžké silniční dopravy
  v celé kontinentální Evropě.
 • Závod na výrobu BioLNG, jehož výstavba se plánuje v Nizozemsku, bude shromažďovat komunální odpad ze supermarketů a restaurací a zpracovávat jej na bioplyn. Tato technologie bude využívat novou patentovanou technologii membránové separace, která umožní získat LNG biologickým způsobem.
 • Předpokládaných 2 000 nových těžkých nákladních vozidel na LNG bude koncovým uživatelům pronajímáno prostřednictvím výhodných řešení pro pořízení a financování nákladní flotily, která sníží jejich náklady. Budou hrazeny pouze dodatečné náklady na těžké nákladní vozidlo na LNG ve srovnání s dieselovým vozem. Průměrné způsobilé náklady na každé vozidlo na LNG jsou omezeny maximální částkou 30 000 EUR.
 • Hustota energie BioLNG znamená, že nákladní vozidla mohou ujet delší vzdálenost a lépe tak vyhovět potřebám dopravců nyní i v budoucnu.
  V důsledku využívání surovin v podobě průmyslového organického odpadu budou emise CO2 mnohem nižší než emise CO2 u tradičních paliv. BioLNG je zásadní složkou při dosahování dlouhodobého cíle další dekarbonizace
  v odvětví silniční dopravy v Evropě do roku 2030. BioLNG prakticky eliminuje obsah síry a nabízí snížení NOx a pevných částic.
 • Očekává se, že každý člen sdružení BioLNG EuroNet obdrží 20 % nákladů vyplývajících z jeho závazků prostřednictvím financování EU.
 • Finanční prostředky EU přidělené členům sdružení BioLNG EuroNet budou pocházet z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) pro odvětví dopravy.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014
  o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva definuje společný rámec opatření pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii
  s cílem omezit dopad dopravy na životní prostředí. Stanovuje minimální požadavky na výstavbu infrastruktury pro alternativní paliva, včetně zkapalněného zemního plynu (LNG) a stlačeného zemního plynu (CNG).
Přečtěte si také:  Autobusy a autokary Scania Touring se představují s plynovým pohonem

lds-gas