Audi_Q4_e-tron_concept-1

Roční bilance Programu CO2: Značka Audi identifikovala potenciál pro úsporu 1,2 tuny CO2 na každý vůz

Důsledná elektrifikace produktové řady vede k tomu, že velká část emisí CO2 již nepochází z výfuku, ale z dodavatelského řetězce a prvních fází výrobního procesu. Audi proto společně se svými dodavateli vyvíjí opatření pro snižování emisí CO2, které se týkají právě těchto fází vzniku automobilu. „Program CO2“, spuštěný v roce 2018, se zaměřuje především na materiály, jakými jsou hliník, ocel a součásti akumulátorů, jejichž výroba je spojena s vysokou spotřebou energie.

Ve 30 workshopech s dodavateli vzniklo již 50 opatření, která mají dohromady potenciál snížit emise CO2 o 1,2 tuny na každý automobil. Možnosti pro snižování emisí CO2 spočívají v uzavřených kolobězích materiálů, postupném zvyšování podílu sekundárních materiálů, používání recyklátů v plastových dílech a odběru ekologické elektrické energie. Audi hodlá zahrnout realizaci těchto opatření do budoucích smluv se svými dodavateli. Všechna opatření by měla být účinná nejpozději v roce 2025. Používání ekologické elektrické energie je již od roku 2018 pevnou součástí dodavatelských smluv s výrobci vysokonapěťových akumulátorových článků. Společnost analyzuje účinnost těchto opatření na základě rozboru celého životního cyklu a její certifikaci zadává třetím stranám. Audi plánuje pro příští rok další workshopy za účelem vyhledávání nových možností úspor. Komplexní program zahrnuje kromě přímých dodavatelů také subdodavatele.

Bernd Martens, člen představenstva společnosti AUDI AG, odpovědný za nákup a IT, k tomu říká: „Již v prvním roce ‚Programu CO2‘ jsme s našimi partnery identifikovali 50 konkrétních opatření, která přispějí k důsledné dekarbonizaci naší společnosti. Navíc vytváříme v dodavatelském řetězci větší transparentnost.“

Přečtěte si také:  Vedení Mostu bude jezdit ve vodíkové Toyotě Mirai

V prvním kroku se Audi zaměřuje na hliník, protože k výrobě tohoto materiálu je zapotřebí velké množství energie. Značka Audi již v této oblasti realizovala několik inovací. V roce 2017 byl v závodě Audi Neckarsulm zaveden „uzavřený koloběh hliníku“. Odřezky hliníkových plechů z lisovny jsou vraceny přímo dodavatelům, kteří je znovu zpracují. Všechny takto vyráběné hliníkové plechy používá Audi znovu ve své výrobě. Značka Audi tímto způsobem jen v roce 2018 bilančně ušetřila cca 90 000 tun emisí CO2. Audi zavede „uzavřený koloběh hliníku“ i v dalších svých závodech.

S ohledem na šetrné využívání zdrojů zkoumá Audi v současnosti také možnosti zvyšování podílu dílů ze sekundárního hliníku. Společnost navíc vyzývá své přímé dodavatele, aby dbali na používání energií z obnovitelných zdrojů při výrobě dílů i na subdodavatelské úrovni.

Audi vyžaduje od svých dodavatelů akumulátorových článků používání ekologické elektrické energie při jejich výrobě. Tento požadavek je pevnou a závaznou součástí všech nových zakázek na dodávky vysokonapěťových akumulátorových článků. Před udělením zakázky musejí dodavatelé předložit příslušný koncept používání ekologické elektrické energie.

Audi chce přispívat k dosažení pařížských klimatických cílů. Společnost usiluje o naplnění své ambiciózní vize, která počítá s tím, že do roku 2050 budou mít veškeré její činnosti neutrální bilanci emisí CO2. Značka Audi proto zkoumá možnosti v rámci celého svého dodavatelského řetězce a od roku 2018 identifikovala ve 30 workshopech s dodavateli celkem 50 opatření, které mají potenciál snížit emise CO2 o 1,2 tuny na každý automobil.