2019 - Essais presse Nouvelle Renault ZOE en Sardaigne

Renault představuje akumulátory, které skladují energii ze slunce i větru

Jednou z hlavních výzev, které jsou spojeny s využíváním obnovitelných zdrojů energie, je její skladování, které by umožňovalo vyrovnávání poptávky po energii a její nabídky. Renault vyvíjí řešení, které by umožnilo využít pro tyto účely automobilové akumulátory.

Stacionární sklady energie jsou důležitou součástí inteligentních elektrických ekosystémů na ostrovech Porto Santo a Belle-Île-en-Mer. Skupina Renault vyvíjí také největší evropský systém skladování energie založený na autobateriích pro elektromobily.

Slunce a vítr jsou velmi důležitými a nevyčerpatelnými zdroji obnovitelné energie, ale množství elektřiny vyráběné díky větrným turbínám nebo fotovoltaickým panelům je proměnlivé a navíc je závislé kromě jiného i na počasí. To znamená, že spotřeba elektřiny se nemusí vždy shodovat s množstvím elektřiny, které je zrovna v nabídce.

Řešením tohoto problému je samozřejmě skladování elektrické energie. K tomuto cíli mohou posloužit akumulátory do elektromobilů. V současné době Renault, průkopník a lídr na evropském automobilovém trhu s elektromobily, vyvíjí systémy stacionárního skladování energie, a dává tak druhý život akumulátorům pocházejícím ze značkových elektromobilů.

2019 - Essais presse Nouvelle Renault ZOE en Sardaigne

Elektrické ekosystémy

Podmínky panující na portugalském ostrově Porto Santo jsou příznivé pro výrobu energie ze slunce a větru. Místní úřady a energetická společnost EEM, Empresa de Electricidade da Madeira, zahájily v roce 2018 spolupráci se skupinou Renault, aby na ostrově za její pomoci vybudovaly inteligentní elektrický ekosystém v rámci progamu „Smart Fossil Free Island”. Tento systém je založen na elektrických automobilech, inteligentním nabíjení, reverzibilním nabíjení a rovněž i na skladování energie.

Přečtěte si také:  Range Rover Electric: Testován tak, aby byl lídrem

Pro účely skladování energie vytvářené větrnými a slunečními elektrárnami jsou regenerovány autobaterie, které pocházejí z elektromobilů Renault. Ty kromě jiného plní také důležitou roli v místní elektrické síti: regulují a stabilizují síťové napětí a akumulují energii produkovanou lokálními slunečními a větrnými elektrárnami.

Na podobných principech funguje i program „FlexMob’ile” na francouzském ostrově Belle-Île-en-Mer. V rámci tohoto programu skupina Renault vybavila ostrov svými akumulátory. Cílem programu „FlexMob’ile” je podpora transformace elektrické energie. Baterie pocházející z elektromobilů Renault mohou být využívány pro skladování přebytečné energie, kterou v průběhu dne vyrobí fotovoltaické panely umístěné na střechách budov. Nashromážděná energie následně slouží pro napájení elektromobilů nebo pro vytápění rekreačních domů.

Největší systém tohoto typu v Evropě

V tomto roce by měl být dokončen projekt „Advanced Battery Storage”, který je realizován skupinou Renault. Tento projekt předpokládá vytvoření největšího stacionárního systému skladování energií s využitím trakčních baterií z elektrických automobilů, jaký kdy byl vytvořen v Evropě.

Tento systém bude schopen akumulovat minimálně 60 MWh a bude disponovat kapacitou 70 MW. Bude rozmístěn v mnoha městech ve Francii a Německu a bude schopen skladovat energii, která odpovídá roční spotřebě více než 5 000 domácností. Díky tomu pomůže zachovávat správnou frekvenci napětí v síti. Projekt „Advanced Battery Storage”, prováděný skupinou Renault, je součástí strategie pro rozvoj inteligentního elektrického ekosystému podporujícího transformaci elektrické energie.