Risen-Energy-Kazakhstan
Další zprávy NEWS

Projekt solární elektrárny společnosti Risen Energy v Kazachstánu o výkonu 40 MW byl propojen s rozvodnou sítí

Společnost Risen Energy Co., Ltd. v nedávné době oznámila, že projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 40 MW v Kazachstánu byl formálně propojen s rozvodnou sítí. Pro první soukromý podnik investující do výstavby fotovoltaických elektráren v Kazachstánu je realizace projektu významným mezníkem v globální strategii tohoto výrobce solárních panelů.

Zařízení, které se nachází v Gulshatu v okrese Aktogay v Karagandské oblasti Kazachstánu, využívá polykrystalické moduly Poly 1500VDC o výkonu 325 W pro svou schopnost zajistit dlouhodobý a stabilní provoz stanice v maximální možné míře. S úspěšným připojením k síti se předpokládá, že elektrárna bude generovat 50 milionů kilowatthodin elektrické energie ročně, což zajistí kontinuální dodávky čisté energie do místních domácností.

Aby společnost Risen Energy úspěšně dokončila výstavbu elektrárny v Kazachstánu, musela překonat řadu překážek, včetně jazykové bariéry, chladného počasí, potíží při zajišťování potřebné dodávky materiálů a návrhu elektrické sítě, kromě ostatních faktorů, které zpomalovaly projekt. Díky bohatým zkušenostem s projekty, které zahraniční vývojové týmy nabyly v průběhu let, společnost úspěšně pokračovala prostřednictvím řádné výstavby navzdory těžké zimě a zajištění správného dokončení každého aspektu projektu.

Generální ředitel společnosti Risen Hong Kong pan Champion Yuan řekl: „Projekt byl slavnostně otevřen v červnu roku 2018 a s rozvodnou sítí byl propojen v prosinci, což plně odráží výkonnost a efektivitu pracovníků společnosti Risen Energy. V důsledku návrhu a výstavby elektrárny o výkonu 40 MW máme komplexní znalost trhu a regulačního prostředí v Kazachstánu. Očekává se, že replikovatelné zkušenosti z výstavby pomohou našim zahraničním týmům lépe se podílet na vývoji následných projektů. Také doufáme, že toho využijeme jako příležitosti k pomoci dalším čínským značkám vstoupit bez námahy na trh Kazachstánu, podílet se na využití jeho potenciálu a přispět k tomu, aby čínské schopnosti v celém odvětví byly příčinou globálního ekologického rozvoje.“

Společnost Risen Energy na základě své globalizační strategie již vyčlenila další projekty v Kazachstánu a k fázi výstavby přistoupí později. V budoucnu se očekává, že rozvíjející se trhy, na které se zaměřuje iniciativa Jednoho pásu a jedné cesty, programu čínské vlády na vybudování obchodních cest podél staré Hedvábné stezky, mohou těžit z pokračující snahy o budování efektivních a vysoce výkonných solárních elektráren, což bude dále zvyšovat potenciál rozvoje a využití čisté energie.