Cesko-nemecky_vodikovy_den_zleva_Jan_Lipavsky_Jozef_Sikela_Karel_Bouzek
NEWS Vodík (FCEV)

Premiérový Česko-německý vodíkový den se zaměřil na nové technologie, přeshraniční spolupráci i energetickou bezpečnost

Vodík jako nosič čisté energie, přeshraniční spolupráce v rámci společných projektů, česká a německá vodíková strategie nebo energetická bezpečnost v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině. I taková byla témata prvního ročníku akce s názvem Česko-německý vodíkový den, která se uskutečnila ve středu 23. března v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Akci uspořádala Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, Zastoupením Svobodného státu Bavorsko a Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko v Praze.

Ministři Lipavský a Síkela: Vodík nám pomůže snížit energetickou závislost na Rusku

„O vodíku jsme dosud slýchali hlavně ve spojení s vodíkovými auty. V blízké budoucnosti ale bude hrát mnohem významnější roli v evropské energetice a průmyslu. Využití vodíku a zvládnutí potřebných technologií totiž představuje důležitý předpoklad pro dosažení našich strategických cílů: snížení emisí skleníkových plynů a naplnění závazků uhlíkové neutrality EU v souladu s Pařížskou dohodou a současně snížení závislosti na dodávkách ropy a plynu z Ruska. Válka na Ukrajině vyvolaná nevyprovokovanou ruskou agresí nám názorně ukázala, že země nesmí být vydíratelné a že tudíž musí disponovat nezávislými zdroji energie. Vodík je jedním z řešení,“ uvedl ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský.

Přečtěte si také:   Toyota v USA začala vyrábět elektřinu a vodík z bioplynu

„V souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině musíme efektivně využívat každý energetický zdroj, který pomůže snížit naši závislost na Rusku. A vodík je velmi perspektivním energetickým nosičem, který budeme podporovat. Vodík chceme používat hlavně v oblastech, kde je jeho nasazení efektivní. To je hlavně dálková doprava a chemický průmysl a tam, kde neexistuje jiná náhrada fosilních paliv,’’ sdělil ministr obchodu a průmyslu České republiky Jozef Síkela.

„V současné nelehké době se se ukazuje, jak důležité je omezení energetické závislosti. Přechod na vodíkovou ekonomiku umožní jak zapojení významnějšího podílu obnovitelných zdrojů, tak diverzifikaci importu ze zemí, respektive regionů, odkud se v současnosti energie dováží. V tomto ohledu tedy může do budoucna významně přispět i k obnově ekonomiky Ukrajiny, se kterou EU i ČR počítá jako s významným výrobcem a dodavatelem zeleného vodíku,“ podotkl Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Místo hnědouhelných dolů vyrostou solární parky vyrábějící zelený vodík

Podle zástupců německé strany budou vodíkové technologie pro dekarbonizaci našeho kontinentu klíčové. Klimatické neutrality do roku 2050 a větší energetické nezávislosti lze dosáhnout pouze v případě, že budeme schopni využívat vodík ve větším měřítku, zejména v energeticky náročných odvětvích.

„Naše nové národní strategie, jak česká, tak i německá, nás inspirovaly k uspořádání konference určené ke vzájemnému sdílení poznatků. Obě naše země realizují v tomto sektoru důležité projekty společného evropského zájmu. Máme podobnou strukturu průmyslu, a díky tomu, že jsme sousedé, jsou naše energetické sektory úzce propojené. Instituce a firmy z Česka a Německa již spolupracují na řadě výzkumných projektů, jejichž cílem je zefektivnit výrobu vodíku,“ řekl Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice.

Přečtěte si také:   Vedení Mostu bude jezdit ve vodíkové Toyotě Mirai

„Z hnědouhelných polí v blízkosti německých hranic by se už brzy mohly stát solární parky vyrábějící zelený vodík s potenciálem pro budoucí spolupráci. Zatímco české obce začínají budovat své první flotily vodíkových autobusů, měli bychom se společně zaměřit na vytvoření sítě vodíkových čerpacích stanic. Naší vizí je, že budou Česko a Německo prvními zeměmi s přeshraniční vodíkovou autobusovou linkou,“ dodal velvyslanec Künne.

Elektrolyzér u bavorských hranic i přeshraniční spolupráce se Saskem

„V rámci naší vodíkové strategie stavíme na silných stránkách Bavorska v oblasti špičkových technologií a sázíme na výstavbu vodíkové infrastruktury. Ve Wunsiedelu, poblíž hranice s Českem, vzniká elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku. Ten představuje energetický zdroj budoucnosti a naši šanci učinit další krok směrem k dekarbonizaci bavorského hospodářství. Pro úspěšný přechod na zelené energie potřebujeme silné partnery po celém světě. I proto mě těší, že se Bavorsko podílí na Česko-německém dni vodíku,“ zmínila bavorská ministryně pro evropské záležitosti Melanie Huml.

Potenciál přeshraniční spolupráce s Českou republikou na projektech vodíkových technologií vidí i Sasko. „V lednu letošního roku zveřejnil Svobodný stát Sasko svou vodíkovou strategii zaměřenou na udržitelný rozvoj vodíkového hospodářství. Tato ambiciózní strategie je nejen významným příspěvkem k ochraně klimatu – z pohledu Saska nabízí také možnost dalšího rozšíření přeshraniční spolupráce s Českou republikou. Ve světě založeném na obnovitelných zdrojích energie je vodík pomyslným mostem mezi ochranou klimatu a ekonomickou stabilitou. Podpora vodíkového hospodářství na místní úrovni však musí jít ruku v ruce s rozšiřováním přeshraniční spolupráce. Zejména současná situace nám ukazuje, jak je nezbytné spojit se napříč hranicemi. To musí platit i pro oblast ochrany klimatu. Svobodný stát Sasko vítá všechny společné aktivity a těší se na budoucí spolupráci s našimi partnery z České republiky,“ řekla Katja Meier, saská ministryně pro Evropu.

Přečtěte si také:   Toyota Motor Europe na dobré cestě dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040

Na Česko-německý vodíkový den navazuje ve dnech 24. a 25. března již 12. ročník jedinečné evropské vědecké konference s názvem Hydrogen Days 2022. Ta bude zaměřena na vývoj vodíkových technologií v energetickém, průmyslovém a dopravním sektoru. Konference se mimo jiné dotkne i legislativních aspektů rozvoje vodíkové ekonomiky.