Piráti navrhují zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot

Pirátští poslanci Radek Holomčík a Dana Balcarová připravili návrh novely zákona o ochraně ovzduší, která ruší povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. Cílem návrhu je zastavit znehodnocování zemědělské půdy pěstováním energetických plodin jako jsou např. řepka či kukuřice a vytvořit tlak na vládu, aby řešila budoucnost snižování emisí a závislost na fosilních palivech. Mezinárodní závazek ČR o snižování emisí v dopravě je návrhem nedotčen.

Podpora biopaliv v té podobě, která dnes vychází ze zákona o ochraně ovzduší a zákona o spotřebních daních, přináší celou řadu problémů ve vztahu ke krajině, ochraně půdy i rozvoji venkova. Hlavním důvodem je podle Pirátů nesmyslné lpění na biopalivech první generace a nedostatečná podpora alternativ. Celý systém je v současné podobě neudržitelný, protože povinné přimíchávání a škody, které způsobují biopaliva první generace jak na lokální, tak globální úrovni, nejsou kompenzovatelné.

„Absurdní nám přijde to, že celý systém podpory obnovitelných zdrojů v dopravě je u nás postaven jednak na pálení potravin a druhak na palmovém oleji, který je získáván za cenu totální devastace plic naší planety – deštných pralesů,” říká Radek Holomčík, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR.

Návrh se netýká povinnosti dodavatelů pohonných hmot zajistit do roku 2020 snížení emisí v dopravě o 6 procent. Návrh jim uvolňuje ruce ve způsobu, jakým ekologičtější dopravy dosáhnou. „Doprava je jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší, v současnosti to zažíváme v Ostravě, Děčíně či Zlíně, ale i v mnoha dalších městech. Chceme otevřít cestu k dalším typům čisté dopravy – pokročilým biopalivům, elektromobilitě, vodíku, i zemnímu plynu,” upřesňuje jeden z cílů návrhu předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dana Balcarová.

Přečtěte si také:  Větší objednávky z IKEA doručují v Praze od prosince výhradně bezemisní vozy 

Evropská směrnice RED II, která stanovuje cíle politiky obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 mění současný přístup jak k biopalivům první generace, tak i k dalším alternativám. Abychom její cíle naplnili, je třeba začít investovat do rozvoje pokročilejších variant obnovitelných zdrojů již nyní. „Závazky ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů jsou pro Piráty zásadní. V tomto ohledu se chceme soustředit na odklon od spalování uhlí v elektrárnách i lokálních topeništích, hledání úspor, zvýšení energetické účinnost  a podporu obnovitelných zdrojů energie,” dodává Dana Balcarová.

Jako vhodné alternativní způsoby řešení Piráti vidí zejména podporu rozvoje technologií pro výrobu pokročilých biopaliv z odpadů a druhotných surovin. Další prostor je i v podpoře a komplexním řešení v oblasti pestrého dopravního mixu, tedy používání šetrných dopravních prostředků v městské hromadné dopravě, efektivní využívání kapacit automobilové dopravy, podpoře elektromobility a vodíkových dopravních prostředků (zejména u nákladní automobilové dopravy) a v neposlední řadě podpoře decentralizace energetických zdrojů. Snižovat emise skleníkových plynů lze také skrze tzv. uhlíkové farmaření, kdy se používá technologie tzv. sekvestrace (zadržování) CO2 v půdě, a to skrze správnou zemědělskou praxi. „Rozvoj smysluplných technologií obnovitelných zdrojů energie přináší velký potenciál i pro českou akademickou a komerční sféru. Investice do rozvoje těchto technologií proto nevnímám jenom jako investice do lepšího životního prostředí, což by samo o sobě stačilo, ale také jako investice do konkurenceschopnějšího hospodářství naší země,” dodává Holomčík.