elektromobil-dobijeni

MOVE 2021: Bridgestone a Webfleet Solutions představují řešení mobility na podporu elektrifikace vozových parků

Společnost Bridgestone EMIA a její dceřiná společnost Webfleet Solutions – přední evropský poskytovatel telematických řešení – podporují v rámci svého závazku pomáhat utvářet udržitelnou budoucnost mobility zavádění elektrifikovaných vozových parků v celém regionu. Jako sponzoři MOVE 2021, jedné z největších a nejvýznamnějších událostí v oblasti mobility na světě, dnes obě společnosti v Londýně ukazují, čím mohou přispět ke zmírnění obav fleetových zákazníků z elektrifikace a k urychlení příchodu elektrické budoucnosti.

Elektrifikované vozové parky přinášejí provozovatelům úsporu provozních nákladů a přispívají ke snižování emisí CO2. S rozmachem elektrifikovaných vozových parků však přicházejí i naléhavé problémy; častými překážkami elektrifikace jsou obavy z dojezdu a vnímaný nedostatek infrastruktury pro elektromobily, což společnost Bridgestone řeší prostřednictvím nedávno oznámeného partnerství se společností EVBox. V zájmu zmírnění těchto obav podporuje Webfleet Solutions správce vozových parků a firmy na jejich cestě k elektrifikaci a zvyšuje jejich provozní efektivitu prostřednictvím WEBFLEET, svého řešení pro správu vozového parku založenou na datech.

Přečtěte si také:  Scania představuje novou platformu pro bateriové elektrobusy

Přechod na elektřinu

Tváří v tvář přísnějším předpisům o uhlíkatých emisích a systémům finančních pobídek podporujících elektrifikaci – ve spojení se zvýšenou touhou jednotlivců i firem žít a pracovat udržitelněji – je přijetí elektromobilů v současnosti hlavním tématem provozovatelů vozových parků. Webfleet Solutions umožňuje správcům efektivně řídit provoz jejich elektromobilů, usnadňuje začleňování elektromobilů do flotil a minimalizuje náklady na jejich nabíjení.

Navzdory obavám provozovatelů vozových parků stran začleňování elektromobilů do užitkových flotil Webfleet Solutions předpovídá, že velká většina osobních a lehkých užitkových vozidel, která jsou v současnosti v Evropě komerčně využívána, by mohla být nahrazena elektrickými modely. Na základě analýzy anonymizovaných a agregovaných údajů ze 100 000 užitkových vozidel na své platformě za období 12 měsíců společnost Webfleet Solutions odhaduje, že z hlediska denního nájezdu by mohlo být 61 % užitkových vozidel v Evropě nahrazeno elektrickými vozidly. Pokud navíc ti, u nichž se odhaduje, že na elektrická vozidla přejdou, tak skutečně učiní, sníží se jejich souhrnná spotřeba benzinu o více než 42 % a spotřeba nafty o více než 30 %. Tato úspora paliva by mohla vést ke společnému snížení emisí CO2 o 31 %.

Identifikace příležitostí k elektrifikaci

WEBFLEET nadále pomáhá sledovat a optimalizovat chování řidičů a celkový provoz vozového parku, nově však nabízí také nástroj pro plánování elektrifikace vozového parku. Tento nástroj pomáhá uživatelům WEBFLEET identifikovat ta vozidla z flotily, která by mohla být nahrazena elektrickým modelem. Lze jej použít pro vozové parky všech velikostí.

Přečtěte si také:  Téměř čtvrtina českých společností z průzkumu Arvalu bude rozšiřovat vozový park, největší výzvou pro ně budou alternativní paliva

Prostřednictvím služby WEBFLEET mohou správci vozových parků získat vzdálený přehled o svých elektrických a hybridních vozidlech. V reálném čase mají k dispozici informace o stavu baterie, stavu nabíjení, zbývajícím dojezdu či době nabíjení i o poloze nejbližších nabíjecích stanic. Zároveň WEBFLEET funguje jako plánovací nástroj pro vozové parky, protože poskytuje přehled o tom, kdy a kde se vozidla nabíjejí, a pomáhá tak optimálně plánovat cesty podle toho, které vozy jsou pro ně nejvhodnější.

„Společnost Webfleet Solutions se snaží nejen pomáhat našim zákazníkům získat z elektricky poháněných automobilů co největší užitek, ale také identifikovat nejlepší příležitosti k přechodu na elektřinu,“ řekl na konferenci MOVE 2021 Jan-Maarten de Vries, generální ředitel společnosti Bridgestone Mobility Solutions. „Neustále vyvíjíme nové funkce pro elektromobily, abychom našim fleetovým zákazníkům usnadnili cestu k elektrifikované budoucnosti. S hrdostí přispíváme k ambicím společnosti Bridgestone v oblasti udržitelnosti i k jejímu plně integrovanému přístupu ke zefektivňování a zpřístupňování elektrické mobility jak řidičům, tak správcům vozových parků.“