Der neue Mercedes-Benz SUSTAINEER // The new Mercedes-Benz SUSTAINEER

Mercedes-Benz SUSTAINEER: inovátor v oblasti udržitelné městské mobility

Užitková vozidla určená na poslední míli, která jsou klimaticky neutrální, dokážou sama vytvářet ekologický elektrický proud a aktivně vylepšovat kvalitu vzduchu ve městech: s nositelem technologií SUSTAINEER (SUSTAINABILITY PIONEER) poskytuje divize Mercedes-Benz Vans konkrétní pohled na to, jak by mohla vypadat trvalá udržitelnost v městské distribuční dopravě budoucnosti. Plně elektrický užitkový vůz založený na modelu Mercedes-Benz eSprinter v sobě spojuje množství inovativních řešení pro zlepšení kvality života ve městech, ochranu zdrojů a klimatu či pro zlepšení zdraví a bezpečnosti řidiče a ostatních účastníků silničního provozu. Mezi ně patří například filtry jemného prachu na předním modulu a spodku vozidla, solární panel na střeše, konstrukční díly z recyklovaných materiálů či topení v blízkosti těla. Inovace a technická řešení zabudovaná v nositeli technologií SUSTAINEER byla navržena tak, aby byla připravena na sériovou výrobu a aby se mohla použít v příštích generacích vozidel divize Mercedes-Benz Vans.

Trvale udržitelná obchodní strategie napříč celým životním cyklem

Mercedes-Benz je přesvědčen o ekologických a ekonomických výhodách akumulátorových elektrických dodávek a připravuje se na svou kompletně elektrickou podobu ještě před koncem desetiletí – tuto přeměnu chce značka provést všude tam, kde to podmínky trhu dovolí. Kromě toho se divize Mercedes-Benz Vans snaží v rámci trvale udržitelné obchodní strategie Ambice 2039 dosáhnout cíle, aby byl do roku 2039 autopark nových soukromých a podnikatelských užitkových vozidel CO₂ neutrální napříč celým životním cyklem – od vývoje přes dodavatelskou síť, vlastní výrobu, elektrifikaci produktů až po obnovitelné energie pro fázi používání elektrických vozidel, jakož i recyklaci. Všechny naše závody na výrobu užitkových vozidel budou již od roku 2022 vyrábět CO₂ neutrálně a zároveň budou využívat výlučně elektrický proud pocházející z obnovitelných zdrojů.

Přečtěte si také:  Colliers: Zájem o udržitelnost průmyslových parků roste

Lokálně bez emisí v každém segmentu, od strategie electric first po strategii electric only

Divize Mercedes-Benz Vans své nejvyšší ambice v oblasti elektrické mobility pevně zakotvila do nové strategie a systematicky elektrifikuje všechny konstrukční řady. Již dnes si mohou zákazníci, provozovatelé firemních flotil a výrobci nástaveb vybrat ze čtyř modelů s elektrickým pohonem s akumulátory: ze skříňového vozidla eVito či modelů eSprinter, eVito Tourer a EQV. V příštím roce se díky modelům eCitan a EQT rozšíří elektrické portfolio i do segmentu malých dodávek. Mercedes-Benz je tak jediným výrobcem na světě, který nabízí lokální bezemisní model v každém segmentu dodávek. A to je jen další krok na cestě k plně elektrické budoucnosti. Od poloviny tohoto desetiletí budou všechny nové stavby vozidel výlučně elektrické. Za tímto účelem vyvíjí divize Mercedes-Benz Vans zcela novou koncepci vozu, VAN.EA.

Der neue Mercedes-Benz SUSTAINEER // The new Mercedes-Benz SUSTAINEER

Od roku 2022: divize Mercedes-Benz Vans představí udržitelnou koncepci oprav akumulátorů

Od druhé poloviny roku 2022 začne Mercedes-Benz postupně zavádět udržitelnou koncepci oprav ve všech segmentech dodávek, aby se prodloužily životní cykly vysokonapěťových akumulátorů zabudovaných ve vozidlech. K tzv. třem R recyklačního hospodářství „Reduce“, „Reuse“ a „Recycle“ (zredukovat, znovu použít a recyklovat) se přidá čtvrté R – „Repair“ (opravit). Divize Mercedes-Benz Vans navíc tlačí na co nejrozsáhlejší recyklování akumulátorů. Cílem je do roku 2030 zredukovat využívání primárních zdrojů v oblasti hnacích ústrojí a techniky akumulátorů o 40 procent ve srovnání s dneškem. Za účelem ochrany lidských práv bude výrobce vozidel v budoucnu nakupovat články akumulátorů s kobaltem a lithiem pouze z certifikované těžby. Všechny články dodavatelského řetězce výroby baterií budou navíc kontrolovány na každé úrovni podle směrnic OECD.