2021-Mercedes-Benz_EQS-1

Luxus budoucnosti: Mercedes-Benz šetří přírodní zdroje a sází na trvale udržitelné materiály

Mercedes-Benz kráčí po cestě ke zcela elektrické budoucnosti s nulovými emisemi v souladu se svou iniciativou Ambition 2039, která důsledně sází na komplexní přístup. Cílem je nabízet flotilu nových osobních a lehkých užitkových vozů s neutrální bilancí emisí CO2 napříč celým řetězcem tvorby přidané hodnoty a v rámci celého životního cyklu produktu, a to od roku 2039 – tedy o 11 let dříve, než požaduje legislativa EU. Zvláštní pozornost je přitom věnována šetrnému využívání přírodních zdrojů. Společnost intenzivně pracuje na uzavření materiálových koloběhů, výrazném zvyšování podílu recyklovaných materiálů a zkoumá nové materiály, které jsou v souladu s přírodou.

„Trvalá udržitelnost je základem všech výzkumných a vývojových aktivit ve společnosti Mercedes-Benz. Naším cílem je být technologickým lídrem v oboru environmentálního inženýrství, a to tak, že budeme vytvářet více s menším vynaložením prostředků a zdrojů. Za tím účelem zvyšujeme naši inovační rychlost a co nejrychleji zavádíme nové, trvale udržitelné technologie do sériové výroby – například ze studie VISION EQXX: Po pouhých několika měsících integrujeme první trvale udržitelný materiál z naší technologické studie do běžící sériové výroby. Vozy EQS a EQE budou jako pilotní modelové řady vybaveny kabelovými tunely z materiálu UBQ™, který nahrazuje konvenční plasty a získává se z odpadu z domácností,“ říká Markus Schäfer, člen představenstva společnosti Mercedes-Benz Group AG a technický ředitel odpovědný za vývoj a nákup. „Máme vizi, že náš kompletní řetězec tvorby přidané hodnoty přetvoříme na maximálně uzavřený koloběh. Naše sériově vyráběná vozidla obsahují již dnes velké množství recyklovaných materiálů. V nadcházejících deseti letech zvýšíme podíl druhotných surovin v naší flotile osobních vozů na průměrných 40 procent.“

Přečtěte si také:  Do Eemshavenu připlula 100. loď s LNG. Plyn pro Česko jich přivezlo 37

Trvale udržitelný materiál UBQ™ se získává zpracováním směsného odpadu z domácností, který je dosud obtížně recyklovatelný, a proto se často spaluje nebo končí na skládkách. Mezi výchozí suroviny pro tento materiál patří zbytky potravin, směsné plasty, lepenka a dětské pleny. V současnosti se testují další možnosti jeho využití, například k výrobě krytů spodní části vozu, obložení podběhů kol nebo krytů motorového prostoru.

Design pro životní prostředí

Ve společnosti Mercedes-Benz začíná trvalá udržitelnost již v rané fázi produktového vývoje. Mercedes‑Benz uplatňuje komplexní přístup, který zahrnuje jak hledisko emisí CO₂, tak i spotřeby přírodních surovin a zdrojů. Již při konstrukci vozidel je analyzováno složení všech materiálů, které se mají používat, včetně možností využití trvale udržitelnějších alternativ. To platí jak pro povrchové materiály, tak i pro materiály, které zákazník nevidí. Příkladem v interiéru jsou trvale udržitelně vyčiněné kůže, použití materiálů s vysokým podílem recyklátů a inovativní budoucí materiály. V konstrukci karoserie a jejího skeletu sází Mercedes-Benz mimo jiné na ocel s minimalizovanými emisemi CO2. Cílem je, aby byla vozidla v rámci celého životního cyklu co nejekologičtější a nejšetrnější z hlediska využívání přírodních zdrojů a surovin. Mercedes-Benz hovoří o „designu pro životní prostředí“. Společnost přitom sází na inovativní technologie, které vyhovují požadavkům na luxus a trvalou udržitelnost.

1. TRVALE UDRŽITELNÝ LUXUS – KŮŽE A JEJÍ ALTERNATIVY

Interiér automobilu je pro zákazníka důležitým zdrojem zážitků, které ovlivňují jeho vnímání značky. Na prvním místě je kromě komfortu, funkčnosti a dlouhé životnosti především nejvyšší vizuální a haptická kvalita. Od počátků automobilu je kůže považována za velmi kvalitní výbavu interiéru, po které touží mnoho zákazníků. Mercedes-Benz uplatňuje i zde komplexní přístup ve snaze poskytovat tento luxus trvale udržitelným způsobem.

Trvale udržitelně vyčiněné kůže

Zákazníci, kteří si přejí čalounění interiéru pravou kůží, se nemusejí kvůli tomu vzdávat trvalé udržitelnosti. Od příštího roku bude Mercedes-Benz postupně nabízet ve všech modelových řadách výhradně trvale udržitelně získávanou, zpracovávanou a vyčiněnou kůži. Posuzování trvalé udržitelnosti přitom sahá od chovu zvířat až po vyčinění kůže. Mercedes-Benz stanovuje již v zadáních pro vývoj svých modelů dodržování různých kritérií pro blaho samotných zvířat. Společnost od svých dodavatelů vyžaduje při chovu zvířat mimo jiné dodržování „5 svobod v životních podmínkách zvířat“, které byly stanoveny Výborem pro dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Mercedes-Benz kromě toho před udělením zakázky po dodavatelích důsledně požaduje, aby se v dodavatelském řetězci kůže nevyskytovaly žádné formy ilegálního odlesňování a pastviny nepřispívaly k ohrožení nebo ničení přírodních lesů. V tomto kontextu musejí partneři předložit kompletní doklady o svých dodavatelských řetězcích od regionu farmy až po konečný produkt.

V ekologičtějším procesu vyčinění kůže se budou smět používat výhradně rostlinné nebo alternativní trvale udržitelné třísloviny bez obsahu chromu – například sušené slupky kakaových bobů, kaštany nebo extrakty z ostatních obnovitelných surovin. Kůže pro produkty Mercedes‑Benz se smí navíc zpracovávat pouze v koželužnách, které jsou certifikovány podle zlatého standardu organizace „Leather Working Group“. Tento standard zahrnuje důležité ekologické aspekty, jakými jsou snižování spotřeby vody, energie a chemikálií v procesu zpracování a vlastního činění kůže. Mercedes-Benz kromě toho společně s dodavateli pracuje na nepřetržitém zlepšování trvalé udržitelnosti kožených produktů. Partneři proto musejí předkládat například ekologickou bilanci v rámci celého řetězce tvorby přidané hodnoty od farmy až po zušlechtěnou kůži. Díky tomu lze přijímat cílená opatření ke snižování ekologické stopy kůže.

Přečtěte si také:  Kia a dceřiné společnosti HMG zařazeny do indexu udržitelnosti Dow Jones 2023

Trvale udržitelné alternativy kůže

Mercedes-Benz současně intenzivně zkoumá alternativy pravé kůže, které nepocházejí ze zvířat. Tyto alternativy nemají být jen šetrné vůči přírodním zdrojům, ale také musejí ve všech parametrech nabízet nejvyšší kvalitu. Ve studii Mercedes-Benz VISION EQXX byly již představeny velmi slibné alternativy pravé kůže, například z obnovitelných surovin, jakými jsou rozmělněná vlákna z kaktusů. Díky poznatkům biotechnologie jsou v laboratořích pěstována mycelia hub, z nichž lze vyrábět inovativní alternativy kůže, které naznačují budoucnost trvale udržitelné luxusní vnitřní výbavy. Při vývoji a výběru těchto materiálů jsou na prvním místě především požadavky na co nejvyšší podíl recyklátů nebo použití obnovitelných surovin místo surovin pocházejících z ropy.

Mercedes-Benz nabízí na celém světě v mnoha segmentech vozidla, která mají již přímo z výroby nebo na individuální žádost zákazníka interiér bez kůže. K různým variantám výbav patří velmi kvalitní umělá kůže nebo tkanina z mikrovláken, která svým vzhledem i hmatovým vjemem připomíná jelenicovou kůži. Tento materiál se v interiérech automobilů používá například pro čalounění sedadel, stropu a střešních sloupků a obsahuje vysoký podíl recyklovaných materiálů, který se bude v budoucnosti průběžně zvyšovat.

2. INOVATIVNÍ RECYKLOVANÉ MATERIÁLY – NAPŘÍKLAD TKANINY – ŠETŘÍ PŘÍRODNÍ SUROVINY A ZDROJE

Recyklované materiály se již dnes používají v sériové výrobě mnoha vozidel. Mercedes-Benz například nabízí v interiéru kromě umělé kůže a tkaniny z mikrovlákna také různé velmi kvalitní materiály pro čalounění, které jsou až ze 100 procent vyráběny z recyklovaných lahví PET. Pro podlahové krytiny v modelu EQS se používají nylonové příze, které pocházejí z recyklovaných koberců a rybářských sítí. Jedna tuna této příze ušetří více než 6,5 tuny CO2 v porovnání s nově vyrobenými vlákny. Mercedes-Benz kromě toho sází také na přírodní vlákna, která nahrazují běžné plasty obnovitelnými surovinami.

3. TRVALE UDRŽITELNÉ MATERIÁLY BUDOUCNOSTI

Oddělení koncernového výzkumu zkoumá možnosti využití velmi slibných materiálů v sériové výrobě. Tyto materiály samozřejmě splňují přísné požadavky společnosti Mercedes-Benz na trvalou udržitelnost a kvalitu. Mezi ně patří vysoce odolné a kvalitní plasty s lakovaným povrchem, které se získávají inovativní chemickou recyklací. Při chemické recyklaci se především staré pneumatiky a jinak obtížně recyklovatelné plastové odpady rozkládají na chemické složky, z nichž lze vyrábět absolutně plnohodnotné materiály. Kombinace surovin z chemické recyklace s biometanem z obnovitelných zdrojů přitom snižuje spotřebu fosilních surovin. Tento materiál by se mohl již brzy používat u klik dveří.

Přečtěte si také:  Colliers: Zájem o udržitelnost průmyslových parků roste

Dalším velmi slibným materiálem, který by se mohl používat v polštářích zadních sedadel, je pěnová hmota vycházející částečně z CO2. V polyolech, vícesytných alkoholech, které jsou hlavní složkou těchto polyuretanových pěnových hmot vhodných pro automobilové využití, je chemicky vázaný oxid uhličitý (CO2), který by se jinak dostal do atmosféry. Oxid uhličitý může tvořit až 20 procent hmotnosti polyolu.

Mercedes-Benz kromě toho intenzivně zkoumá připravenost dalších inovativních materiálů, které byly představeny ve studii VISION EQXX, pro sériovou výrobu. Mezi ně patří biologicky vyráběná tkanina podobná hedvábí, která neobsahuje žádné produkty ze zvířat, nebo koberce z bambusových vláken. Tyto materiály jsou nejen mimořádně trvale udržitelné, ale také poskytují výjimečné zážitky po vizuální i haptické stránce.

4. SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2 PŘI VÝROBĚ KAROSERIÍ A JEJICH SKELETŮ

Komplexní posuzování trvalé udržitelnosti všech materiálů zahrnuje kromě interiéru vozidla také jeho karoserii včetně skeletu. Mimořádná pozornost je přitom věnována materiálům, jejichž výroba je spojena s mimořádně vysokými emisemi CO2. Jedná se například o ocel nebo hliník.

Již v sériové výrobě: Ocel se sníženými emisemi CO2

Mercedes-Benz uskutečňuje v rámci své iniciativy Ambition 2039 dekarbonizaci dodavatelského řetězce ocele, a záměrně přitom sází nejen na kompenzace emisí CO2, ale také na jejich eliminaci a minimalizaci. Společnost tak v prvním kroku důsledně snižuje emise CO2 v dodavatelském řetězci ocele: Ve studii VISION EQXX byla použita plochá ocel s nižšími emisemi CO2. Společnost Salzgitter Flachstahl GmbH vyrábí tuto ocel ze 100 % ze šrotu v obloukových pecích. Mikrolegované ocele, u nichž byly emise CO2 sníženy o více než 60 procent, nalézají poprvé uplatnění v probíhající sériové výrobě hned několika modelů: Třídy A, aktuální Třídy E, nové Třídy C a EQE.

Mercedes-Benz je tak prvním výrobcem automobilů, který zavedl do sériové výroby tenké plechy vyráběné surovinově šetrným způsobem s nižšími emisemi CO2. Spolupráce společností Mercedes-Benz AG a Salzgitter Flachstahl GmbH získala ocenění MATERIALICA Design + Technology Gold-Award 2021 v kategorii „Efektivita CO2“. Mercedes-Benz kromě toho odebírá od amerického dodavatele Big River Steel ocel, při jejíž výrobě jsou emise CO2 sníženy o více než 70 % díky použití recyklovaného ocelového šrotu a energie z obnovitelných zdrojů. Pro porovnání: U klasického vysokopecního procesu vznikají při výrobě jedné tuny ocele v průměru více než dvě tuny CO2.

Od roku 2025: Ocel s nulovými emisemi CO2

V dalším kroku bude Mercedes-Benz od roku 2025 používat u různých modelů vozidel ocel, která má díky výrobě s využitím vodíku místo koksovatelného uhlí téměř nulové emise CO2. Společnost získala za tím účelem jako první výrobce osobních vozů podíl ve švédském start-upu H2 Green Steel (H2GS). V rámci partnerství se švédskou ocelárnou SSAB jsou již v tomto roce plánovány první prototypy dílů pro karoserie z ocele vyráběné bez fosilních surovin. Partnerská společnost pro ně dodá ocel, u které samotný proces výroby z železné rudy probíhá s využitím vodíku v pilotním závodě ve městě Luleå. Tuto ocel lze využívat v částech karoserie, které hrají významnou roli pro bezpečnost.

Přečtěte si také:  Jak připravit auto na zimu? Přezutí gum nestačí

Mercedes-Benz podporuje svými partnerstvími transformaci ocelářského průmyslu a urychluje vývoj a výrobu ocele s nulovými emisemi CO2 v Evropě.

Recyklovaný hliník

I u hliníku se důsledně pracuje na dekarbonizaci dodavatelského řetězce. S uvedením modelu Mercedes-AMG SL na trh se odehraje další světová premiéra. Ve skeletu karoserie modelu Mercedes-AMG SL jsou totiž poprvé uplatněny strukturální odlitky vyrobené metodou tlakového lití, při které je využit až ze 100 % recyklovaný hliníkový šrot. Při výrobě hliníku se tak ušetří více než 90 % emisí CO2.