hyundai-logo

Hyundai oznámil výsledky partnerství s Intelligent Mobility Accelerator

Společnost Hyundai zveřejnila výsledky svého prvního partnerství s programem Intelligent Mobility (IM) Accelerator. IM Accelerator oficiálně zahájil spolupráci s další skupinou partnerských společností 3. července.

Společnosti Hyundai a Kia se společně připojily k programu IM Accelerator v Milton Keyes v loňském roce. Tento, v globálním měřítku vůdčí program, se zaměřuje na vývoj řešení pro budoucí mobilitu na základě dat. Hyundai v rámci tohoto partnerství spolupracuje se zakládajícími partnery programu IM Accelerator, společnostmi Connected Places Catapult (CPC) a Wayra UK, na rozvoji a podporování nově založených firem se slibnými řešeními zásadních problémů dopravy.

Hyundai se zaměřuje zejména na podniky z oblastí automatizace a autonomie, čistých technologií, chytré infrastruktury, uživatelských rozhraní a analýz dat o dopravě. Cílem programu IM Accelerator je podporovat rozvoj těchto malých firem, od nichž se očekávají budoucí řešení mobility pro odvětví dopravy ve Velké Británii, a tímto způsobem jim pomáhat vyrůst v globální lídry v příslušných oborech.

Příjem přihlášek do nové vlny programu IM Accelerator byl ukončen a od 3. července se vybrané start-upy zúčastní šestiměsíčního podpůrného programu, který zahrnuje poskytnutí kancelářských prostorů, poradenství a navazování kontaktů. Kromě toho také získají přístup k sítím investorů, vládních agentur, zákazníků, velkých firem a univerzit, s nimiž spolupracují společnosti Wayra UK a CPC. Navíc budou mít příležitosti pracovat s týmy společnosti CPC, které disponují znalostmi nejvyšší světové úrovně v oblastech dat, vizualizace, zkušeností zákazníků a síťově propojené, resp. autonomní dopravy.

Přečtěte si také:  Baterie z českých elektroaut nacházejí uplatnění: Přes 60 % spotřeby elektřiny pokryje sklárna Moser z fotovoltaiky s baterií od ČEZ ESCO

Hyundai strategicky investuje do firmy AppyParking

AppyParking je technologická firma, založená v roce 2013, která se zabývá správou parkování na ulicích a mobilitou. Společnost prostřednictvím své oceňované chytré aplikace pro parkování transformuje zkušenosti motoristů s parkováním a umožňuje orgánům místní samosprávy a provozovatelům veřejných parkovišť lépe spravovat plochy pro parkování.

Společnost Hyundai objevila společnost AppyParking díky programu IM Accelerator a rozhodla se, že společně se společností Sumitomo Corporatio poskytne start-upu strategickou investici v rámci prvního kola financování rizikovým kapitálem, které přineslo celkem 7,6 milionu GBP. Toto kolo financování bylo vedeno společností West Hill Capital LLP s účastí současných investorů Aviva Ventures a Breed Reply. Společnost od svého založení již získala rizikový kapitál v celkové výši přesahující 11 milionů GBP.

Financování umožní společnosti získávat nové talentované zaměstnance, urychlovat produktový vývoj, realizovat tuzemský a mezinárodní růst a rozšiřovat své marketingové i prodejní aktivity. Hyundai touto investicí pokračuje ve vyhledávání a podpoře revolučních technologií pro mobilitu ve Velké Británii.

Spark EV, partner společnosti Hyundai, dokončil rozsáhlé zkoušky technologie pro předvídání dojezdu elektromobilů

Značka Hyundai je připravena podporovat společnosti, které v rámci pilotních projektů a zkoušek ověřují uskutečnitelnost a praktickou využitelnost nových technologií, a pomáhá jim urychlovat růst. Hyundai v rámci programu IM Accelerator objevil jednu takovou společnost, Spark EV Technology. Software společnosti Spark EV používá aktuální data z vozidel, od řidičů a o povětrnostních podmínkách a na jejich základě poskytuje pro elektromobily přesnější, individualizované prognózy jízdy, přizpůsobené každému řidiči.

Přečtěte si také:  CATL a Beijing Hyundai podepsaly strategickou dohodu o bateriích pro elektromobily

Společnost Spark EV se sídlem v Cambridge (Velká Británie) kombinuje vlastní výzkum s pracemi univerzity v Essexu. Její technologie je určena pro výrobce automobilů, poskytovatele mobility a dodavatele elektroniky pro automobilový průmysl.

Společnost Spark EV nedávno dokončila s elektromobily Hyundai rozsáhlý jednoměsíční zkušební program své technologie, umožňující sestavovat prognózy dojezdu elektricky poháněných vozidel. Při testech byly využity patentované algoritmy pro strojové učení, díky nimž je technologie schopna nepřetržitě se učit a zvyšovat přesnost prognóz po každé jízdě. Technologie společnosti Spark EV se při těchto testech v reálných podmínkách osvědčila jako elegantní řešení, které umožňuje sestavovat velmi přesné prognózy.

„Ve společnosti Hyundai CRADLE se zaměřujeme na inovace, a proto jsme velmi potěšeni, že můžeme podporovat program IM Accelerator. Skvělé první výsledky našeho partnerství se společností Spark EV již ukazují potenciální řešení a přínosy technologie pro předvídání dojezdu elektromobilů,“ řekl Edvin Eriksen, vedoucí pobočky Hyundai CRADLE Berlin. „Do budoucna máme velkou radost, že budeme spolupracovat se společností AppyParking s cílem urychlit její produktový vývoj, a i nadále tak podporovat inovativní technologie pro mobilitu.“

„Hyundai se stal významným partnerem programu IM Accelerator a silně podporuje oblast inovací ve Velké Británii,“ říká Alex Weedon, ředitel programu SME Programme ve společnosti Connected Places Catapult. „Naším cílem je poskytovat inovativním firmám ve Velké Británii příležitost vyrůst v nové globální lídry a investice společnosti Hyundai do fantastických týmů společností AppyParking a SparkEV jsou vzrušujícími příklady toho, že dosahujeme našich cílů. Těšíme se na budoucí spolupráci se společnostmi AppyParking a SparkEV a na pokračování partnerství se značkou Hyundai v našem programu Accelerator.“

„Blahopřeji společnostem AppyParking a Hyundai,“ říká Gary Stewart, ředitel společnosti Wayra UK. „Přesně z těchto důvodů organizujeme tyto naše programy a hledáme zainteresované partnery, kteří pomohou našim start-upům k rozšiřování aktivit prostřednictvím dohod o obchodním vývoji. Jsme přesvědčeni, že po této první smlouvě bude následovat mnoho dalších.“