Hyundai H2 XCIENT Fuel Cell

Hyundai Hydrogen Mobility a Hydrospider zajistí ve Švýcarsku elektrickou mobilitu pomocí ekologicky vyráběného vodíku

Hyundai Hydrogen Mobility (HHM), společný podnik firem Hyundai Motor Company a H2 Energy, navázal partnerství s firmou Hydrospider, společným podnikem, který založily společnosti H2Energy, Alpiq a Linde. Jeho cílem pro blízkou budoucnost je podporovat budování „ekosystému“ ekologické výroby vodíku ve Švýcarsku a dalších evropských zemích.

Společnosti HHM a Hydrospider v rámci tohoto úsilí představily na speciální akci v areálu vodní elektrárny Alpiq ve švýcarském Gösgenu nový obchodní model pro čistou mobilitu s elektricky poháněnými nákladními vozidly na vodík, vyráběný ekologicky společností Hydrospider, a také specifický plán pro vybudování nezbytné infrastruktury čerpacích stanic. Hyundai na uvedené akci také poskytl podrobné informace o elektricky poháněném nákladním vozidle nové generace s palivovými články a zveřejnil video, zachycující Hyundai H2 Xcient při jízdě na silnici.

Hyundai hodlá jako dodavatel nákladních vozidel vstoupit na evropský trh ekologických těžkých nákladních vozidel, a k tomu hodlá využít nejlepší vodíkové technologie na světě. Společnosti Hyundai a H2 Energy již v průběhu letošního roku založily společný podnik Hyundai Hydrogen Mobility, jehož cílem je převzít vedoucí roli při budování rychle se rozvíjejícího „ekosystému“ vodíkové mobility v celé Evropě.

HHM plánuje v rámci tohoto partnerství uvést do roku 2025 do provozu 1600 těžkých nákladních vozidel s elektrickým pohonem, napájeným palivovými články. Výrobce automobilů tak vstoupí na evropský trh užitkových vozidel s modely, zaručujícími čistou mobilitu. Společný podnik poskytne tato elektrická nákladní vozidla s palivovými články ve specificky koncipovaném ekologickém „ekosystému“ členům švýcarského sdružení pro vodíkovou mobilitu, H2 Mobility Switzerland Association, a dalším dopravním a logistickým společnostem, které podporují vodíkovou mobilitu ve Švýcarsku.

HHM rovněž vstoupí na evropský trh užitkových vozidel s palivovými články, který směřuje k vytvoření „zelené“ mobility v podmínkách přísné legislativy, omezující emise oxidu uhličitého. HHM postupně rozšíří své aktivity za hranice Švýcarska do dalších evropských zemí. Aktuálně se intenzivně zaměřuje na nabídku řešení a vytvoření partnerských sítí v Německu, Nizozemí, Rakousku a Norsku.

Podnik Hydrospider byl založen na začátku roku 2019 za účelem výroby vodíku a jeho distribuce do vodíkových plnicích stanic. Podílníky Hydrospideru jsou společnosti H2E, Linde a Alpiq, která pořádala akci v areálu vodní elektrárny Gösgen. Výroba vodíku vodní elektrárnou Alpiq v Gösgenu bude zahájena na konci roku 2019. Samotná elektrárna je v provozu již více než 100 let. Její výstavba byla dokončena v roce 1917 a rekonstrukcí prošla v letech 1997 až 2000.

HHM, Hydrospider a někteří členové sdružení H2 Mobility Switzerland Association společně budují infrastrukturu s řešeními pro mobilitu zajišťovanou nákladními vozidly s palivovými články na základě solidního obchodního modelu. Zúčastněné strany usilují o vyřešení problému „slepice a vejce“ a chtějí dokázat ekonomickou a ekologickou smysluplnost mobility s komerčními nákladními vozidly, poháněnými palivovými články.

Hyundai získá prostřednictvím společného podniku HHM strategickou pozici ve Švýcarsku díky svému vedoucímu globálnímu postavení v oblasti vodíkových technologií a enormní poptávce po nákladních vozidlech, poháněných palivovými články na „zelený“ vodík. Vzhledem ke stále přísnější ekologické legislativě na celém světě lze předpokládat, že poroste také globální poptávka po ekologických užitkových vozidlech.

Nákladní vozidlo nové generace: Hyundai H2 XCIENT Fuel Cell

Dodání flotily elektricky poháněných nákladních vozidel s palivovými články do Švýcarska je prvním krokem značky Hyundai k rozšíření jejího vedoucího postavení v segmentu elektromobilů s palivovými články, FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), i na trh ekologických užitkových vozidel.

Nákladní vozidlo Hyundai H2 XCIENT Fuel Cell bylo vyvinuto v souladu s evropskou legislativou. Je vybaveno novým systémem palivových článků na vodík o výkonu 190 kW, který je tvořen dvěma paralelně propojenými sadami palivových článků s výkonem po 95 kW. Vozidlo má na jednu náplň palivových nádrží dojezd více než 400 km. Sedm velkých nádrží pojme téměř 35 kg vodíku.

Elektricky poháněné nákladní vozy Hyundai s palivovými články budou poskytnuty nejprve švýcarským zákazníkům, a to přednostně vybraným členům sdružení H2 Mobility Switzerland Association.

„Hyundai bude díky tomuto partnerství mezi společnostmi Hyundai Hydrogen Mobility a Hydrospider nabízet svá elektricky poháněná nákladní vozidla s palivovými články ve specificky koncipovaném ‚ekosystému‘,“ říká In Cheol Lee, výkonný viceprezident a vedoucí divize užitkových vozidel společnosti Hyundai. „Jsme přesvědčeni o tom, že náš solidní obchodní model dokáže ekonomickou i ekologickou smysluplnost mobility, poskytované nákladními vozidly s palivovými články. Hyundai tím znovu názorně ukazuje své úsilí o inovace a ochranu životního prostředí.“

„Hyundai je globálním lídrem v oblasti vodíkových technologií a toto postavení ještě více upevňují nová elektricky poháněná nákladní vozidla Xcient s palivovými články,“ říká Rolf Huber, předseda dozorčí rady společnosti Hydrospider AG. „Hydrospider je velmi hrdý, že může být součástí tohoto průkopnického projektu. Kromě výroby ‚zeleného‘ vodíku budujeme ‚ekosystém‘ s nezbytnou infrastrukturou, která umožní úspěšný provoz těchto vozidel v náročném švýcarském prostředí.“