Hyundai a Wärtsilä oznámily partnerství v oblasti skladování energie

Koncern Hyundai Motor Group (HMG) uzavřel technické a obchodní partnerství se společností Wärtsilä s cílem využívat použité akumulátory z elektricky poháněných vozidel na rostoucím trhu se zařízeními pro ukládání elektrické energie. Globální partnerství zkombinuje expanzi HMG v segmentu elektricky poháněných vozidel s růstem obchodních aktivit společnosti Wärtsilä v oblasti energetiky, jejichž součástí je kromě již zprovozněných zařízení pro výrobu elektrické energie s instalovaným výkonem 67 GW také vývoj vyspělých technologií a softwaru pro skladování elektrické energie díky akvizici společnosti Greensmith Energy.

Nově uzavřené partnerství se zaměří na vyspělé produkty a platformy pro skladování elektrické energie, které prodlouží životnost použitých akumulátorů z elektricky poháněných vozidel HMG. Wärtsilä bude tyto produkty nabízet stávajícím zákazníkům a sítím ve 177 zemích na celém světě. Společnost Wärtsilä prodala v roce 2017 ve vyspělých ekonomikách i rozvíjejících se zemích zařízení pro výrobu elektrické energie s instalovaným výkonem téměř 4 GW.

Partnerství vytvoří rostoucí trh s vyspělými systémy skladování elektrické energie pro aplikace ve veřejném i soukromém sektoru, vhodné k využívání použitých akumulátorů z elektricky poháněných vozidel. Příslušný obchodní model a spolupráce bude usilovat o vybudování funkčního, globálního dodavatelského řetězce, který využije výhody spolupráce klíčových výrobců v rámci komplexního přístupu při výrobě akumulátorů, jejich používání v elektricky poháněných vozidlech i následném využití pro skladování elektrické energie, jakož i při recyklaci materiálů.

„Skladování elektrické energie je dalším logickým krokem pro následné využití použitých akumulátorů z elektricky poháněných vozidel,“ řekl Dr. Youngcho Chi, výkonný viceprezident divize pro strategii a technologie a vedoucí inovací koncernu Hyundai Motor Group. „Opětovným využitím produktů, jako jsou akumulátory elektricky poháněných vozidel, obsahující velké množství vzácných surovin, eliminujeme náklady na likvidaci a zvyšujeme hodnotu investic do výzkumu a vývoje výroby této technologie. HMG vstupem na trh s novými energiemi upevňuje své postavení v oblasti čistých technologií a trvalé udržitelnosti.“

V roce 2025 budou k dispozici použité akumulátory elektricky poháněných vozidel s celkovou kapacitou 29 GWh, která je výrazně vyšší než velikost současného trhu stacionárních zařízení pro skladování elektrické energie. V současnosti je pro skladovací aplikace k dispozici kapacita 10 GWh. To představuje obrovskou příležitost na trhu s novými energiemi, kterou hodlá partnerství koncernu HMG se společností Wärtsilä využít.

„Na základě dovedností a zkušeností společnosti Greensmith Energy v oblasti integrace vyvine Wärtsilä pro Hyundai Motor Group ještě čistější a efektivnější způsob využívání použitých akumulátorů,“ řekl Javier Cavada, prezident společnosti Wärtsilä Energy Solutions. „Naše strategické partnerství s koncernem Hyundai Motor Group reprezentuje vizi uzavřeného životního cyklu, kterou se Wärtsilä snaží realizovat pro své zákazníky a partnery po celém světě. Začleněním použitých akumulátorů z elektricky poháněných vozidel do našeho podnikání v oblastech energetiky a systémové integrace dokládáme naše mimořádné úsilí o budování trvale udržitelných společností s chytrými technologiemi.“

Hyundai Motor Group vyvíjí 1MWh systém pro skladování energie ESS (Energy Storage Solution), který využívá použité akumulátory modelů Hyundai IONIQ Electric a Kia Soul EV na základě vlastní patentované technologie. Zkušební projekt byl realizován v ocelárně Hyundai Steel.

Společnost Greensmith Energy, založená v USA, vybudovala již více než 70 systémů rozvodných sítí v devíti zemích a nabízí již pátou generaci pokrokové softwarové platformy GEMS pro řízení energie. Greensmith, dceřiná firma společnosti Wärtsilä, upevňuje své postavení na rostoucím globálním trhu s programovatelnými zařízeními pro skladování energie a hraje klíčovou roli v uskutečňování vize společnosti Wärtsilä umožňovat růst a přechod k energiím z obnovitelných zdrojů nabídkou flexibilních, spolehlivých a integrovaných řešení.