Hyundai-Cummins-vodik

Hyundai a Cummins spolupracují na technologii vodíkových palivových článků

Společnosti Hyundai Motor Company a Cummins Inc. (NYSE: CMI) oznámily, že oba globální lídři v oblasti poháněcích ústrojí uzavřeli memorandum o shodě, jehož cílem je vzájemná spolupráce při vyhodnocování příležitostí ohledně společného vývoje a komercializace elektrických pohonů včetně palivových článků.

Nové pohony budou vyvíjeny na základě systémů palivových článků Hyundai a elektrických pohonů Cummins, včetně akumulátorů a řídicí elektroniky. Vývoj se zpočátku zaměří na severoamerický trh s užitkovými vozidly, včetně spolupráce se severoamerickými výrobci užitkových vozidel, kteří projeví zájem o integraci těchto systémů do svých produktů.

Obě společnosti také prozkoumají možnosti vzájemné spolupráce na společném vývoji nové generace systémů palivových článků a také sestaví týmy, které ověří možnosti kooperace v dalších oblastech.

„Toto partnerství je pro obě společnosti skvělou příležitostí k tomu, aby využily své zvláště silné stránky, vytvářely nové příležitostí k růstu a rozšiřovaly produktová portfolia pro své zákazníky,“ řekl Thad Ewald, viceprezident společnosti Cummins Inc., odpovědný za korporátní strategii. „V uplynulém roce jsme významně investovali do našeho know-how v oblasti palivových článků, včetně akvizice společnosti Hydrogenics, a toto partnerství je dalším krokem vpřed.“

„Očekáváme, že toto partnerství, založené na globálním vedoucím postavení značky Hyundai v oblasti systémů palivových článků, ve spojení s bezkonkurenčními technologiemi elektrifikovaných pohonů společnosti Cummins, zanechá významnou stopu na trhu s užitkovými vozidly,“ řekl Saehoon Kim, viceprezident a vedoucí divize palivových článků ve společnosti Hyundai Motor Group. „Spolupráce, jako je tato, nám umožní ještě více diverzifikovat naše podnikání a upevnit naše globální vedoucí postavení v oblasti vodíku prostřednictvím prodeje současných i nových systémů palivových článků Hyundai.“

Pro společnost Hyundai Motor Company je toto partnerství odrazovým můstkem k posílení přítomnosti na severoamerickém trhu s užitkovými vozy, zatímco Cummins rozšíří své portfolio elektrifikovaných pohonů o produkty s vyspělou technologií palivových článků Hyundai.

Nová spolupráce může překročit hranice trhu s užitkovými vozidly, protože obě společnosti také zhodnotí možnosti vývoje generátorů elektrické energie na základě palivových článků. Dostupnost spolehlivé záložní výroby elektrické energie, která zabrání ztrátě dat v nouzových situacích, je pro mnoho organizací zásadním požadavkem v rámci jejich podnikání. Záložní výroba elektrické energie palivovými články je atraktivní díky snižování emisí oxidu uhličitého.

Rozvíjející se globální trh s palivovými články

Memorandum o shodě bylo uzavřeno v době rostoucí poptávky po technologii palivových článků. Vodík lze vyrábět z obnovitelných zdrojů, ekonomicky výhodně ukládat a využívat k výrobě elektrické energie k nejrůznějším účelům v průmyslu i pro koncové spotřebitele. Také může pohánět osobní a užitkové automobily s palivovými články. Odborníci na energetiku předpovídají rostoucí význam vodíku při uspokojování rychle rostoucí globální spotřeby energie, ale také při snahách o snižování emisí oxidu uhličitého, vznikajících při výrobě energie.

Hyundai Motor je světovým lídrem ve vývoji technologie palivových článků na vodík a v roce 2013 zprovoznil první závod na světě pro výrobu komerčně dostupných vozidel s palivovými články. Téhož roku se společnost stala prvním výrobcem automobilů na světě, který zahájil prodej elektromobilu s palivovými články, jímž byl model ix35 Fuel Cell (na některých trzích známý rovněž pod označením Tucson Fuel Cell). NEXO, druhá generace elektromobilu Hyundai s palivovými články, je všestranným SUV se třemi řadami sedadel a dojezdem více než 609 kilometrů, jehož emise jsou tvořeny pouze vodní párou. NEXO za jízdy dokonce čistí okolní vzduch.

Systémy palivových článků Hyundai jsou tvořeny sadami palivových článků, které přeměňují vodík, uchovávaný v palivových nádržích, na elektrickou energii. Další dílčí komponenty systému mají kromě důležitých procesů pro výrobu elektrické energie na starosti také udržování optimální provozní teploty a přívod vzduchu.

Cummins je světovým lídrem v oblasti vyspělých pohonů a v roce 2018 založil svou divizi elektrifikovaných pohonů, která se zabývá konstrukcí a výrobou zcela elektrických a hybridních pohonů, stejně jako dalších inovativních komponentů a subsystémů pro výrobce užitkových vozidel, usilujících o elektrifikaci poháněcích jednotek. Divize již uvedla do výroby a následně také na šestici trhů kompletní řadu elektrifikovaných pohonů v sedmi modelových řadách různých vozidel a se zákazníky na celém světě pokračuje v zavádění ekologicky mimořádně atraktivních produktů.