Ford’s New Attitude of ‘Bring on Tomorrow’ Commits to a Cu

Ford oznamuje kroky směřující k uhlíkové neutralitě a ambiciózní emisní cíle pro rok 2035

Na cestě k vybudování lepšího světa pro budoucí generace Ford oznámil plány na další výrazné snížení svých emisí skleníkových plynů. Učinil tak ve shrnující zprávě 2021 Integrated Sustainability and Financial Report. Do roku 2050 chce společnost dosáhnout uhlíkové neutrality.

Ford zvolil přístup nazvaný Science Based Targets initiative (SBTi, vědecky podložené cíle). Výsledkem jsou nové průběžné cíle odpovídající tomu, co klimatičtí odborníci považují za nezbytné k naplnění závěrů Pařížské dohody.* Jsou stanoveny k roku 2035 a mají dvě složky. Své provozní emise chce Ford v globálním měřítku snížit o 76 procent. Emise na ujetý kilometr u nově prodávaných vozů by se ve stejném horizontu měly snížit o 50 procent.

Klíčem k dosažení těchto cílů je vývoj elektrifikovaných automobilů. V Evropě Ford zvolil strategii úplné elektrifikace, všechny zde prodávané osobní modely budou od roku 2030 čistě elektrické. Užitkové vozy z evropské nabídky Fordu budou schopné bezemisní jízdy (což vedle elektromobilů umožňují také plug-in hybridy) již od roku 2024.

Přečtěte si také:  Kia v interiérovém designu využívá udržitelné materiály na bázi přírodních vláken

V souvislosti s přechodem na elektrický pohon investuje Ford miliardu dolarů (v přepočtu přibližně 22 mld. Kč) do transformace montážního závodu v Kolíně nad Rýnem, z nějž se stane středisko výroby elektrických vozů. Součástí příští generace modelové řady Ford Tourneo Custom budou i plně elektrické modely, vyráběné v tureckém podniku Ford Otosan.

„Budeme první v dosažení uhlíkové neutrality, protože je to správná věc pro naše zákazníky, planetu i Ford,“ řekl Bob Holycross, ředitel Ford Motor Company pro oblasti životního prostředí, udržitelnosti a bezpečnosti. „Devadesát pět procent našich uhlíkových emisí dnes pochází z našich vozů, operací a dodavatelů, a všechny tři tyto oblasti řešíme s naléhavostí a optimismem.“

Cíl společnosti dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 je v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou, k níž se Spojené státy nedávno opětovně přidaly a kterou Ford plně podporuje.

Přechod na jednu integrovanou zprávu zvyšuje transparentnost a poskytuje celistvější pohled na úspěchy společnosti.

Elektrifikovaná budoucnost

Ford investuje do elektromobilů, autonomních vozů i do řešení v oblasti online konektivity. Společnost nedávno zdvojnásobila investice do elektrifikovaných automobilů. Do roku 2026 by měly dosáhnout objemu 22 miliard USD (480 mld. Kč). Ford pokračuje v elektrifikaci svých nejúspěšnějších modelových řad. Součástí této iniciativy je netrpělivě očekávané SUV Mustang Mach-E. V Severní Americe se začalo prodávat koncem roku 2020, nyní postupně přichází do Evropy a v průběhu roku dorazí také do Číny.

Vedle miliardové investice v Kolíně nad Rýnem Ford také již zahájil výstavbu nové továrny Rouge Electric Vehicle Center v americkém Dearbornu, kde bude vznikat elektrická verze pick-upu F-150. Tyto investice – v kombinaci s další miliardou do transformace závodu v jihoafrické Pretorii – pomohou Fordu k dalšímu snížení uhlíkové stopy.

Minulé úspěchy, nové cíle

Ford má ve zvyšování udržitelnosti svých aktivit dlouhou historii. Díky zlepšování energetické účinnosti továren a výrobních procesů snížil za poslední dekádu svoji uhlíkovou stopu o 40 procent. Společnost je také na dobré cestě dosáhnout dříve vytyčeného cíle, aby elektřina spotřebovaná ve všech jeho výrobních závodech pocházela od roku 2035 dál výhradně z místních obnovitelných zdrojů.

Přečtěte si také:  Lexus v roce 2026 uvede na trh bateriový elektromobil příští generace

Dalšími takovými závazky jsou záměr stlačit množství odpadu vyváženého na skládky až na nulu, eliminovat jednorázové plasty a snížit do roku 2025 spotřebu vody ve výrobních závodech o 15 procent oproti stavu z roku 2019. Od roku 2000 přitom společnost snížila spotřebu vody již o 75 procent.

Na základě SBTi byly pro rok 2035 stanoveny dva průběžné cíle snižování emisí. Ford tím reaguje na naléhavost klimatické změny a současně směřuje k naplnění svého ambiciózního cíle dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Tyto průběžné cíle jsou:

Starost o lidi

Ford je odhodlán plně respektovat lidská práva ve všech aspektech dodavatelského řetězce. Dříve v letošním roce společnost sestavila Dodavatelský kodex, v němž nastiňuje svá očekávání a standardy, které bude od dodavatelů vyžadovat. Jako první americký výrobce automobilů se také připojila k iniciativě IRMA, zaměřené na využívání vstupních materiálů ze zodpovědných zdrojů.

Korporátní společenská zodpovědnost dodavatelů Fordu je také předmětem auditu ze strany organizace Responsible Business Alliance.

V Evropě je nyní Ford předním partnerem iniciativy „DRIVE Sustainability“, jejímž prostřednictvím reagují výrobci automobilů na otázky etických, environmentálních i pracovních práv ve všech úrovních dodavatelského řetězce.

K problémům čelem

V reakci na pandemii COVID-19 Ford loni zúročil svoje konstrukční i výrobní kapacity, stejně jako existující součásti, k výrobě tisíců kusů zdravotnického vybavení typu ventilátorů a respirátorů.

V roce 2020 tak vzniklo téměř 160 milionů roušek, 20 milionů obličejových štítů, 50 000 plicních ventilátorů ve spolupráci s GE Healthcare a také více než 32 tisíc aktivních respirátorů ve spolupráci se 3M. Prostřednictvím své Nadace Ford Motor Company společnost navíc věnovala na nejrůznější účely související s koronavirem 1,13 milionu USD (přibližně 25 mil. Kč).

Přečtěte si také:  „Naši uhlíkovou stopu snižujeme efektivitou přepravy“, vysvětluje ředitel Rabenu. Co má a nemá v logistice smysl měnit?

V Evropě Nadace Ford rozdělila téměř 500 000 USD (přibližně 11 mil. Kč) mezi neziskové organizace pomáhající lidem zasaženým pandemií. Britský Ford vybudoval v prázdném skladu výrobní linku na součásti pro 11 700 ventilátorů vyrobených během akce VentilatorChallengeUK.

„Ford je i nadále odhodlán urychlovat posun k elektrifikovaným vozům a dosažení uhlíkové neutrality,“ řekl Stuart Southgate, ředitel Ford of Europe pro oblasti životního prostředí, udržitelnosti a bezpečnosti. „Uplynulých dvanáct měsíců ještě zdůraznilo význam péče o náš svět i o sebe navzájem. Teď není doba na vyčkávání. Je čas konat. Budujeme budoucnost a lepší svět pro všechny.“

*Science Based Targets je společná iniciativa CDP, Institutu světových zdrojů, Světového fondu na ochranu přírody a Globálního paktu OSN. Jejím cílem je pomoci firmám stanovit si smysluplné cíle ve snižování emisí.