vyfuk-emise

Evropský parlament dnes promarnil příležitost odmítnout normu Euro 7

Když Evropská komise před rokem předložila návrh Euro 7, spustila se bouře nevole. Oprávněně. Emisní norma v této podobě nikdy neměla spatřit světlo světa. Návrh to byl nedotažený, nerealistický a stěží proveditelný. Jeho dopady na životní prostředí by byly sporné, ale dopady na výrobce a uživatele automobilů jasně negativní. Schválení původní verze by mělo za následek zpomalení inovací, zastavení výroby malých aut, masivní propouštění ze strany výrobců a v neposlední řadě zdražení nových aut o desítky tisíc korun.

Euro 7 je návrh, který nepotřebujeme. EP měl dnes možnost jej zamítnout, ale bohužel se tak nestalo. Z mého pohledu je velká škoda, že EP tuto příležitost promarnil. Návrh totiž mohl mimo jiné nabídnout i řešení situace týkající se zákazu spalovacích motorů v EU.

Přečtěte si také:  Nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní až od roku 2035

Předkládali jsme návrhy umožňující využití tzv. CO2 neutrálních paliv syntetického nebo biologického původu ve spalovacích motorech. Tato paliva totiž mohou přispět ke snížení emisí a umožnit tak další využívání technologie spalovacích motorů. Navíc jsou naprosto zásadní z hlediska zachování principu technologické neutrality. Bohužel i tento návrh byl dnes většinou kolegů odmítnut.