Volkswagen-ID3-akumulator-baterie- (1)

EBRD a EIT InnoEnergy podpoří investice pro recyklaci baterií elektromobilů

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a EIT InnoEnergy společně podpoří rozvoj investičního prostředí pro recyklaci baterií z elektromobilů ve střední a východní Evropě s počátečním zaměřením na polský trh.

Vzhledem ke skutečnosti, že EU stanovila ambiciózní cíle pro dekarbonizovanou a autonomní ekonomiku, budou EBRD a EIT InnoEnergy úzce spolupracovat na podpoře této oblasti. Cílem je vytvořit a umožnit fungování investičního prostředí pro trh recyklace baterií z elektromobilů ve střední a východní Evropě s počátečním zaměřením na Polsko. Tímto krokem pokládají EBRD a EIT InnoEnergy nejen základy odpovídajícího ekosystému, ale v konečném důsledku také zvyšují využití druhotných surovin při výrobě baterií.

Přečtěte si také:  Registrace elektromobilů v ČR vzrostly letos o 45 %, rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury s nimi drží krok

EBRD i EIT InnoEnergy mají rozsáhlé zkušenosti s ekosystémem baterií pro elektromobily a vykazují dobré výsledky v podpoře odpovídajících obchodních modelů cirkulárního hospodářství. V posledních letech provedla EBRD řadu investic do výroby baterií pro elektromobily ve střední Evropě a vybudovala potřebnou síť v této oblasti. Společnost EIT InnoEnergy, lídr Evropské bateriové aliance (EBA250), podpořila vysoce inovativní společnosti působící v segmentech čistých technologií či baterií a současně založila EBA Academy, jejímž cílem je vyškolit budoucí odborníky v sektoru baterií.

IBG Česko plánuje vybudovat první recyklační linku pro lithiové baterie v Evropě.

K hlavním cílům spolupráce patří především identifikace tržních překážek bránících rozvoji hodnotového řetězce pro recyklaci baterií z elektromobilů v Polsku a jejich řešení pomocí technologických i regulačních výzev. Tyto kroky pomohou nejen identifikovat a vytvořit vhodné tržní platformy pro usnadnění partnerství mezi zúčastněnými společnostmi v rámci hodnotového řetězce recyklace materiálů baterií pro elektromobily, ale umožní také rozvoj znalostního hubu pro sdílení příležitostí a v konečném důsledku i přístup k potřebným financím.

Současné úspěchy platformy EBA Academy, kterou řídí společnost EIT InnoEnergy, budou klíčové pro zapojení hlavních zainteresovaných stran v celém hodnotovém řetězci recyklace baterií. EBA Academy je celoevropský vzdělávací ekosystém zaměřený na školení, zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovní síly potřebné k růstu bateriového průmyslu v EU. Očekává se také expanze do sousedních zemí ve střední a východní Evropě.

„Účinná dekarbonizace dopravy hraje klíčovou roli v plánu EU dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Analýzy naznačují, že Polsko bude mít do roku 2030 na silnicích více než 1 milion elektrických vozidel a bude hlavním dodavatelem baterií na evropské trhy. Významnou výzvou je však dostupnost součástek takových baterií. Materiálová náročnost elektromobilu je téměř dvojnásobná ve srovnání se spalovacím vozidlem. Zatímco nové technologie mohou snížit materiálovou náročnost, je to recyklace a oběhové hospodářství, které jsou rozhodující pro zajištění toho, aby nabídka mohla uspokojit poptávku a zajistila strategickou autonomii EU. Jako EIT InnoEnergy jsme odhodláni začlenit průmysl čistých technologií střední a východní Evropy do strategických hodnotových řetězců EU, včetně zajištění kompetentní pracovní síly. Jsme nadšeni, že nyní můžeme spojit síly s EBRD, abychom rozšířili středoevropský ekosystém recyklace baterií elektromobilů,“ uvedl Marcin Wasilewski, CEO společnosti EIT InnoEnergy Central Europe.

Přečtěte si také:  Stellantis a Ample uzavřely partnerství na využití technologie výměny modulárních baterií Ample v elektromobilech Stellantis

„Baterie jsou uznávány jako jedna z klíčových technologií pro přechod na nízkouhlíkové a odolné hospodářství, což je pro EBRD nejvyšší priorita. Rozvoj trhů druhotných surovin pro baterie bude zásadní pro urychlení přechodu na vozidla s nízkým a nulovým obsahem uhlíku. Umožní také výrobu materiálů v Evropě a minimalizaci odpadu s cílem poskytnout významné výhody cirkulárního hospodářství pro všechny od běžných občanů až po investory. EBRD je potěšena, že může spolupracovat s EIT InnoEnergy na společných cílech směrem k ekologičtějšímu dopravnímu systému a efektivnímu využívání zdrojů,“ uvedl Gianpiero Nacci, ředitel pro udržitelné podnikání a infrastrukturu, klimatickou strategii a dodávky EBRD.

Foto: Volkswagen