dpd

DPDgroup je prvním globálním balíkovým přepravcem s vědecky potvrzenými krátkodobými i dlouhodobými cíli o redukci emisí

Největší balíková přepravní síť v Evropě DPDgroup, jejíž součástí je i česká DPD, získala oficiální vědecké potvrzení svého závazku udržitelnosti od přední vědecké nezávislé iniciativy SBTi (Science Based Targets initiative), jejíž spoluzakladateli jsou UN Global Compact a Světový fond na ochranu přírody. Iniciativa je široce uznávána pro svá hodnocení a podporu cílů firem v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na základě vědeckých poznatků o klimatu.

Jaké jsou vědecky ověřené cíle?

  • Krátkodobý: Snížit emise skleníkových plynů o 43 % do roku 2030 (vs. 2020)
  • Dlouhodobý: Snížit emise skleníkových plynů o 90% do roku 2040 (vs. 2020)

Závěr: Vědecky podložený cíl zavazuje k dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů (tzv. net-zero) do roku 2040, včetně kompenzace zbývajících 10 %.

Přečtěte si také:  Volvo zahájilo výrobu plně elektrického SUV EX90

Jak toho DPDgroup dosáhne

Změny proběhnou ve všech oblastech od první do poslední míle (doručení koncovému zákazníkovi) v rámci celého hodnotového řetězce, včetně subdodavatelů. Důležitou součástí celého řetězce změn je především elektrifikace vozových parků a využití dalších alternativních zdrojů jako je bioplyn nebo vodík. V rámci měst se pak zapojí větší množství cyklo a pěších kurýrů. V Praze již fungují úspěšně více než dva roky nízkoemisní cyklodepa na Smíchově a Florenci, z nichž jedno ušetří 8 – 10 tun CO2e za rok.

V Česku bude zavedena plně nízkoemisní (převážně elektrifikovaná) přeprava v Praze a Ostravě již do konce roku 2025. Kompletně dojde k elektrifikaci dodávek
v celé Evropě (DPDgroup) do roku 2035.

“Na přípravě strategie a její realizaci se podílí stovky odborníků z DPDgroup v rámci desítek týmů po celé Evropě. Vědecké ověření je pro nás proto nejen obrovským uznáním jejich práce a snahy o co největší snížení vlivu emisí na naše okolí, ale také potvrzením pro naše zákazníky, že se nejedná o žádný greenwashing, se kterým se v poslední době ve veřejném prostoru často setkáváme,” vysvětluje Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku a regionální manažer CEE.

Přečtěte si také:  Společnosti Scania a sennder založily společný podnik JUNA. Jeho flexibilní obchodní model podpoří rozvoj nákladní elektromobility

Pro DPD je udržitelnost dlouhodobě jedním z hlavních cílů. Již od roku 2012 v České republice 100% kompenzuje veškeré vyprodukované emise CO2e na nulu. Po celém světě pak DPDgroup podporuje několik kompenzační projektů. Společnost také spustila projekt měření kvality ovzduší, kdy 20 zařízení na budovách a 70 dodávek každý den měří v reálném čase koncentraci jemných prachových částic v pražských ulicích. Každý obyvatel hlavního města si tak může prostřednictvím speciálního webu ověřit, jaká je situace právě v okolí jeho bydliště a zda je vhodné jít například sportovat, nebo větrat.