Der-Kurier

Dopravní společnost Der Kurier se stala partnerem projektu Ekologis – jezdím čistě

V rámci projektu představitelé společnosti podepsali Deklaraci za zdravější ovzduší, čímž se firma zavazuje k šetrnému přístupu k životnímu prostředí. Životní prostředí je záležitostí, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu. To samozřejmě platí pro běžného občana, ale zejména pro firmy, které mohou svým neuváženým jednáním masivně přispívat k postupným negativním a nenávratným změnám. Právě proto je společnost Der Kurier partnerem projektu EkoLogis – Jezdím čistě a svým podpisem Deklarace za zdravější ovzduší se zavázala k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Za čisté ovzduší v hlavním městě

Deklarace za zdravější životní prostředí je čestným prohlášením, že společnost v rámci svých možností přistupuje šetrně k ovzduší v hlavním městě, kde je zhoršující se životní prostředí stále palčivějším problémem. Společnosti, které tuto deklaraci podepsaly, se zavazují za pečlivé vyškolení řidičů k šetrnému užívání motorových vozidel. Důraz je kladen na jízdu s nízkou spotřebou a vypínání motoru vždy, když jeho spuštění není bezpodmínečně nutné. K dopravě jsou využívány vozy ve vhodné velikostní kategorii a celý vozový park je sestaven s důrazem na nejnižší možnou spotřebu. Dokument se vztahuje také na všeobecné dodržování pravidel silničního provozu a zásad bezpečného a ohleduplného chování. „Uvědomuje si vliv dopravy na ovzduší, které je čím dál více zatíženo spalováním paliv, průmyslem, zemědělstvím a dalšími. Jako dopravní společnost se snažíme veškeré procesy přizpůsobit co nejvíce v souladu s životním prostředím a naším cílem je tedy náš dopad na ovzduší co nejvíce minimalizovat,“ komentuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier.

Přečtěte si také:  V Jinočanech u Prahy je nový dobíjecí hub s výkonem až 350 kW

Optimalizace díky moderním technologiím

Program EkoLogis je zaměřen na zlepšení životního prostředí v Praze, pro společnost Der Kurier je ale důležité dodržování ekologických pravidel i ve zbytku České republiky a Německu. „Za tímto účelem optimalizujeme trasy a minimalizujeme nájezdy všech svých vozidel, k čemuž využíváme moderní technologie pro plánování tras na základě aktuálního provozu,“ popisuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier. Způsob jízdy řidičů je pravidelně sledován a všechna auta Der Kurier v Česku splňují emisní normu EURO 5 nebo vyšší.

Ohleduplnost k životnímu prostředí je úzce propojena s ohleduplností k ostatním i k sobě samému. Nezodpovědným jednáním stoupají ve vzduchu emise C02 a dalších škodlivých látek, které prokazatelně škodí životnímu prostředí a jsou viníky nižší kvality života a příčinou mnohých onemocnění. Zodpovědné užívání motorových vozidel navíc pomáhá chránit zdraví a bezpečnost posádky, dalších cestujících i chodců.

Na českém B2B trhu působí firma Der Kurier zhruba 14 let. Specializuje se na dopravu do Německa a známá je především službou Do Německa bez hranic. Napříč Německem využívá 250 doručovacích dep.